بهترین رنگ برای اتاق خواب،رنگ در اتاق ها

بهترین رنگ برای اتاق خواب،رنگ در اتاق هابهترین رنگ برای اتاق خواب،رنگ در اتاق ها

هر خانه شامل چندین بخش است که سالن پذیرایی، اتاق خواب،سرویس بهداشتی و آشپزخانه جزئ قسمت های بسیار مهم و حیاتی به شمار می آید. رنگ و چیدمان هر یک از بخش های خانه اهمیت بسیار زیادی دارد چونکه ما بیشترین وقتمان را دوست داریم در آنجا بگذرانیم یا می گذرانیم و از آن محیط تاثیر می گیریم.بـا این حال شاید چیدمان، دکوراسیون و رنگ اتـاق خواب بـه نوعی از بقیه مهم‌تر بـاشد. دلیل این گفته این است که اتـاق خواب اولین جایی است که وقتی صبح‌هـا بيدار مي‌شویم و شب که بـه خواب مي‌رویم در آن قرار داریم. بـه عبـارت دیگر، رنگ اتـاق خواب مي‌تواند در حال و هوای بقیه‌ی روز و حتی خواب شبـانه اثرگذار بـاشد.

اتـاق خواب در واقع خصوصی‌ترین و شخصی‌ترین بخش هر خانه‌ای است. بنابراین بـهتر است طراحی و چیدمان آن بـه بـهترین شکل صورت بگیرد و شخصی‌سازی شود تـا هر چه بيشتر در آن احساس راحتی کنيد. انتخاب تخت، کمد و سایر وسایل اتـاق خواب و نيز دکوراسیون آن اهميت زیادی دارد و بـه این شخصی‌سازی کمک مي‌کند.

بـا این حال توجه بـه این موارد نبـاید شما را از اهميت رنگ اتـاق خواب غافل کند. شاید بـه‌نظرتـان رنگ دیوارهـای اتـاق چندان هم مهم نبـاشد، اما واقعیت این است که رنگ اتـاق روی شما اثر مي‌گذارد. در این زمينه تحقیقاتی نيز انجام شده که گویای این تأثیرگذاری هستند. این رنگ دیوارهـا است که حال و هوای کلی فضای یک محیط را مي‌سازد. بـا استفاده از رنگ‌هـای متفاوت مي‌توان کاربردهـای متفاوتی نيز از یک فضا بـه دست آورد زیرا هر رنگی بـه محیط شخصیت خاصی مي‌دهد و علاوه بر آن، بر احساس افراد نيز تأثیر مي‌گذارد.

اگر چه قوانيني کلی برای رنگ اتـاق خواب و و یک سری بـاید و نبـایدهـا برای آن وجود دارد اما بـهتر است در نهـایت هر فردی رنگ اتـاق خواب خود را مطابق علاقه و تمایلات شخصی‌اش انتخاب کند. در این مطلب ما قصد داریم در مورد رنگ اتـاق خواب و فاکتورهـای مهم در انتخاب آن بيشتر آشنا شویم. همچنين کمک کنيم دربـاره‌ی رنگ‌هـا و معاني آن‌هـا بيشتر اطلاعات پیدا کنيد تـا بتوانيد از ميان رنگ‌هـای پیشنهـادی بـهترین انتخاب ممکن را داشته بـاشید.

بهترین رنگ برای اتاق خواب،رنگ در اتاق ها

ترکیب رنگ اتاق خواب

نکات مهم پیش از انتخاب رنگ اتـاق خواب

رنگ اتـاق خواب تأثیر زیادی بر فضای اتـاق دارد و انتخاب آن بسیار مهم است. بـا این حال پروسه‌ی انتخاب رنگ نيز خود فرآیندی دشوار است. آیا معیاری برای این انتخاب وجود دارد یا صرفا بر اساس علاقه‌ شخصی بـاید انتخاب شود؟ نکاتی وجود دارند که بـه ما کمک مي‌کنند این انتخاب رنگ بـه نحوی انجام شود که بـهترین تأثیرگذاری را بر ما داشته بـاشد. در ادامه بـا چند مورد از این موارد آشنا خواهیم شد.

 

۱. اندازه‌ اتـاق خواب

اولین نکته‌ای که بـهتر است در انتخاب رنگ اتـاق خواب در نظر داشته بـاشید، اندازه‌ی اتـاق خواب است. بـه عنوان مثال اگر اتـاق خواب شما کوچک بـاشد، بـا انتخاب رنگ‌هـای تیره بـاعث مي‌شوید اتـاقتـان کوچک‌تر جلوه کند و دلگیر شود. برای اتـاق‌هـای کوچک، استفاده از رنگ‌هـای روشن و خنثی بـهترین گزینه خواهد بود. از سوی دیگر، اگر اندازه‌ی اتـاق خواب شما در حد قابل قبولی بزرگ است، مي‌توانيد از طیف رنگی تیره نيز بـهره گیرید. بـه عبـارت بـهتر، هر چه اندازه‌ی اتـاق خواب بزرگ‌تر بـاشد، دست شما برای انتخاب رنگ مورد علاقه‌تـان بـازتر خواهد بود.

بهترین رنگ برای اتاق خواب،رنگ در اتاق ها

بهترین رنگ برای اتاق خواب زوجین

۲- فضا و جو دلخواه برای اتـاق خواب

قبل از هر چیزی بـاید بدانيد که چه نوع حال و هوایی را برای اتـاق خود مي‌پسندید. مثلا دوست دارید که اتـاقی بـا فضای آرام داشته بـاشید، بـه دنبـال هیجان هستید یا محیطی عجیب‌تر و حتی پیچیده‌تر مي‌پسندید. هر طیف رنگی، حال و هوای خاصی را بـه فضا القا مي‌کند. بنابراین، جدا از هر چیزی ابتدا بـاید طیف رنگی مورد نظرتـان را بر اساس فضایی که بـه دنبـال ایجاد آن هستید انتخاب کنيد. پس از آن مي‌توانيد در مورد تیره و روشن بودن و بقیه موارد تصميم‌گیری کنيد.

 

۳- هماهنگی اسبـاب و اثاثیه بـا رنگ اتـاق خواب

این نکته کاملا بدیهی است و همه مي‌دانند که برای داشتن اتـاقی زیبـاتر لازم است ميان رنگ و طرح اسبـاب اتـاق و رنگ دیوار اتـاق تناسب وجود داشته بـاشد. در صورتی که این تناسب وجود نداشته بـاشد، اتـاق خواب شما حتی زماني که مرتب است، آشفته و درهم بـه نظر خواهد رسید.

بهترین رنگ برای اتاق خواب،رنگ در اتاق ها

بهترین رنگ برای اتاق خواب کوچک

۴- تک‌رنگ یا رنگ‌هـای ترکیبي

معمولا جذابيت اتـاقی که در آن فقط از یک رنگ استفاده شده بـاشد، بعد از مدت کوتـاهی رنگ مي‌بـازد و خسته‌کننده خواهد شد. بـا این حال این بـه معنای استفاده بي‌حساب و کتـاب از رنگ‌هـای مختلف نيست. برای اینکه حالت کسل‌کننده فضا گرفته شود، بـهتر است برای رنگ دیوارهـا یا برخی از اجسام اتـاق از رنگ‌هـای تندتر استفاده بشود. مثلا مي‌توانيد یکی از دیوارهـا را بـه رنگی شادتر و متفاوت‌تر دربياورید یا زماني که رنگ دیوار ملایم است از بـالش‌هـا و پتوهـای رنگ تند استفاده کنيد. در این مطلب نيز بـا ترکیب رنگ‌هـای مختلف آشنا خواهید شد.

 

۵- امتحان کردن رنگ اتـاق خواب

رنگ اتـاق خواب بـاید قبل از اینکه کاملا روی همه‌ی دیوارهـا زده شود، روی بخش کوچکی از دیوار اتـاق امتحان شود. آزمایش کردن ميزان هماهنگی رنگ بـا اتـاق بـاعث مي‌شود قبل از رنگ کردن کامل اتـاق پشیمان نشوید. یکی از نکات مهمي که لازم است قبل از انتخاب رنگ برای اتـاق خواب مد نظر داشته بـاشید، هماهنگی بـا رنگ سرویس خواب و لوازم درون اتـاق است.

دسته‌بندی رنگ‌هـا

پیش از اینکه رنگ اتـاق خواب خود را انتخاب کنيد، بـهتر است ذهنيتی کلی در مورد رنگ‌هـا پیدا کنيد. در اینجا در ابتدا رنگ‌هـای مختلف را بـه شما معرفی کرده و سپس شما را بـا بـهترین ترکیب‌هـای رنگ آشنا خواهیم نمود.

بهترین رنگ برای اتاق خواب،رنگ در اتاق ها

رنگ اتاق خواب دخترانه

رنگ‌هـای خنثی

رنگ‌هـای خنثی معمولا انتخابي مطمئن هستند. بژ، عاجی (ivory)، خاکستری مایل بـه قهوه‌ای (taupe)، خاکستری و سفید هر یک مي‌توانند پس‌زمينه‌ی بسیار مناسبي برای رنگ اتـاق خواب بـاشند. این رنگ‌هـا بـه این دلیل خنثی ناميده مي‌شوند که قابلیت این را دارند که بـا هر رنگ دیگری ترکیب شوند. بنابراین، مي‌توانيد اتـاق خود را بـا ایجاد تغییراتی در چیدمان و بـه کارگیری رنگ‌هـا و طرح‌هـای مختلف درخشان و برجسته کنيد. بعضی افراد تصور مي‌کنند رنگ‌هـای خنثی خسته‌کننده هستند اما بـه خاطر داشته بـاشید که یک اتـاق را بـا استفاده از آثار هنری، قاب عکس‌هـا، فرش‌هـای رنگارنگ، رختخوابي زیبـا و لوازمي مناسب مي‌توان دگرگون کرد.

همچنين برای انتخاب وسایل در طرح‌هـا و رنگ‌هـای گوناگون در اتـاقی که دیوارش رنگی خنثی دارد، دست شما بـازتر خواهد بود. علت این است که رنگ‌هـای خنثی خود را بـا رنگ‌بندی‌هـای متنوع‌تری وفق مي‌دهند. در هنگام استفاده از رنگ‌هـای خنثی برای دیوارهـا، بـه طیف‌هـای دروني رنگ مورد استفاده‌ی خود توجه داشته بـاشید. بـه عنوان مثال، رنگ سفید بـه ندرت یک سفید خالص است. معمولا رگه‌هـایی از صورتی، آبي، زرد، قهوه‌ای و دیگر رنگ‌هـا در سفید استفاده مي‌شود. ابتدا بـاید تصميم بگیرید که بـه دنبـال این هستید که رنگ اتـاق خواب گرم بـاشد یا سرد، سپس ته‌رنگ مناسب را انتخاب کنيد.

 

رنگ‌هـای پاستلی

رنگ‌هـای پاستلی برای اتـاق خواب بسیار عالی هستند. این رنگ‌هـا ملایم، آرامش‌بخش و روشن هستند و مي‌توانند بـه شما کمک کنند تـا یک خواب خوب شبـانه داشته بـاشید. مي‌توانيد از طیف‌هـای ملایم آبي، بنفش کم‌رنگ (lavender)، سبز، زرد و صورتی استفاده کنيد. این رنگ‌هـا در دسته‌ی رنگ‌هـای پاستلی قرار مي‌گیرند. برای اینکه این رنگ‌هـا کودکانه بـه نظر نرسند، مي‌توانيد بـا استفاده از لوازمي بـا رنگ‌هـایی برجسته‌تر و یا وسایلی بـا چوب تیره (مثل تخت‌خواب یا کمد) در چیدمان اتـاق تأکید ایجاد کنيد.

بهترین رنگ برای اتاق خواب،رنگ در اتاق ها

رنگ اتاق خواب بزرگسال

رنگ‌هـای برجسته

رنگ‌هـای برجسته معمولا بـهترین انتخاب برای رنگ اتـاق خواب نيستند. طیف‌هـای انرژی‌بخش و برجسته معمولا رنگی آرامش‌بخش نيستند. بـا این حال، در هر اتـاق خوابي لازم است که فضایی شخصی ایجاد شود. ممکن است برای فردی بـا سلیقه‌ای خاص، این احساس راحتی بـا رنگ‌هـایی شاد، برجسته و انرژی‌بخش ایجاد شود. رنگ‌هـای پاستلی که نزدیک بـه رنگ‌هـای خنثی هستند و حالت ملایمي دارند بـهترین انتخاب برای داشتن اتـاق خوابي آرامش‌بخش است.

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که از قرار گرفتن در محیطی بـا رنگ‌هـای برجسته لذت مي‌برند و احساس خوبي پیدا مي‌کنند، مي‌توانيد از چنين رنگ‌هـایی استفاده کنيد. مثلا احتمال دارد یک سبز بـهـاری پررنگ مناسب اتـاق خواب شما بـاشد.بـا اینکه توصیه مي‌شود بـهتر است حتی برای طرفداران رنگ‌هـای شاد، از رنگ‌هـای برجسته در سالن پذیرایی و آشپزخانه استفاده کنند، اما انتخاب رنگ کاملا شخصی است و در نهـایت انتخاب بـا شماست.

 

متداول‌ترین ترکیب رنگ‌هـا

رنگ اتـاق خواب، دکوراسیون داخلی و نحوه‌ی چیدمان آن بـاید بـه نحوی بـاشد که علاوه بر زیبـا بودن، برای فرد آرامبخش نيز بـاشد. هر رنگی تـاثیرات متفاوتی در روحیه افراد بـه جای مي‌گذارد. بنابراین، انتخاب رنگ مناسب و متناسب بـا سلیقه‌ی شخصی، یکی از مهم‌ترین فاکتورهـا در طراحی یک فضا محسوب مي‌شود.

 

رنگ آبي و زرد

آبي یکی از رنگ‌هـای اصلی است که برای بيشتر افراد خاصیت آرامش‌بخشی دارد چرا که افراد را بـه یاد دریا و آسمان مي‌اندازد. استفاده از رنگ آبي روشن در فضای اتـاق، یکی از بـهترین گزینه‌هـای انتخاب رنگ اتـاق خواب است. این رنگ برای اکثر افراد موجب آرامش جسمي و روحی‌شان مي‌شود. بررسی‌هـای روانشناسان نشان داده است رنگ آبي اعتماد بـه نفس را افزایش، دردهـا را تسکین و حتی فشار خون را نيز کاهش مي‌دهد. بـه همين دلیل هم استفاده از این رنگ در مراکز پزشکی توصیه شده است.

بـا وجود تمام این مزیت‌هـا، این رنگ برای اتـاق خوابي که بـه عنوان اتـاق کار نيز مورد استفاده قرار مي‌گیرد، مناسب نيست. دلیل این است که استفاده از رنگ آبي ممکن است در طولاني مدت بـاعث ایجاد احساس کرختی و بي‌حالی شود و حتی انگیزه‌ فرد را کاهش دهد. از بـهترین رنگ‌هـای مناسب برای ترکیب بـا رنگ آبي، رنگ زرد است. ترکیب آبي و زرد برای طراحی و رنگ اتـاق خواب، مي‌تواند علاوه بر القای آرامش بـه فرد، همچنين موجب تحریک فکر و ذهن شود.

بهترین رنگ برای اتاق خواب،رنگ در اتاق ها

هارمونی رنگها در اتاق خواب

طیف رنگ سبز و زرد

سبز نيز جزء رنگ‌هـای سرد بـه شمار مي‌آید اما از رنگ‌هـای اصلی نيست. رنگ سبز روشن ارتبـاط مستقیمي بـا روابط عمومي افراد دارد. بـه همين علت بـه افرادی که از گوشه‌گیری و انزوا رنج مي‌برند توصیه مي‌شود از این رنگ در دکوراسیون داخلی منزل خود بـه ویژه برای رنگ اتـاق خواب استفاده نمایند. این رنگ در کنار القای آرامش، موجب شور و نشاط در فرد مي‌شود. طراحی اتـاق خواب بـا رنگ سبز و زرد در طولاني مدت موجب روشنایی اتـاق، احساس آرامش، مثبت‌گرایی و خوش‌بيني در افراد مي‌شود.

 

طیف رنگ قرمز و بنفش

قرمز یکی از رنگ‌هـای اصلی است که بـه بيشتر افراد انرژی انتقال مي‌دهد. بـه علاوه، رنگ قرمز بـه عنوان رنگ عشق نيز شناخته مي‌شود. این رنگ فضای اتـاق خواب را بـه ویژه برای زوجین گرم و رمانتیک مي‌کند. از آن‌جایی که این رنگ از رنگ‌هـای گرم بـه شمار مي‌رود، مي‌تواند موجب برانگیختن هیجانات شود. بـه همين دلیل استفاده از این رنگ برای طراحی دکوراسیون و رنگ اتـاق خواب کودک توصیه نمي‌شود. حتی در مورد بزرگسالان هم بـه افرادی که بـه این رنگ علاقه دارند توصیه مي‌شود بـه صورت محدود در اتـاق خواب استفاده نمایند. این رنگ بـا رنگ بنفش هـارموني زیبـایی دارد و طراحی اتـاق خواب بـا این دو رنگ، علاوه بر رمانتیک کردن فضا، در طولاني مدت موجب افزایش انعطاف‌پذیری در افراد مي‌شود. بنفش خود ترکیبي از رنگ‌هـای قرمز گرم و آبي سرد است.

بهترین رنگ برای اتاق خواب،رنگ در اتاق ها

 رنگ مناسب اتاق خواب والدین

طیف رنگ قهوه‌ای

از رنگ‌هـای گرم و در عین حال خنثی که در طراحی برخی از اتـاق خواب‌هـا از آن استفاده مي‌شود، قهوه‌ای است. استفاده از قهوه‌ای برای طولاني مدت بـه عنوان رنگ اتـاق خواب مزایا و معایبي دارد. رنگ قهوه‌ای موجب انتقال احساس آسایش، راحتی و امنيت در افراد مي‌شود. همچنين این رنگ مي‌تواند بـه افراد حس تـازگی ببخشد. بـا این حال رنگ اتـاق خواب قهوه‌ای معایبي نيز دارد. بـه عنوان مثال این رنگ در بلندمدت بـاعث تقویت حس بـهـانه‌جویی و لجبـازی در افراد مي‌شود.

بنابراین توصیه مي‌شود از این رنگ صرفا برای تنوع بـه عنوان رنگ اتـاق خواب استفاده شود و بعد از مدتی بـا رنگ آبي یا سبز که پیش از آن توضیح داده شد، تعویض گردد. همچنين طراحی اتـاق خواب بـا ترکیب رنگ‌هـای قهوه‌ای و آبي مي‌تواند تـا حدودی معایب رنگ قهوه‌ای را پوشش دهد. استفاده از دو گروه رنگ متفاوت و مناسب مي‌تواند کمک کند اتـاق خواب شما هم آرامش‌بخش بـاشد و هم بـاعث هیجان و تحریک ذهن شما شود.

جمع‌بندی

رنگ اتـاق خواب تأثیر بسزایی در فضای یک اتـاق و حال و هوای آن دارد که مي‌تواند روی افراد بـه صورت مشترک تـاثیرگذار بـاشد. جدا از این تأثیرگذاری مشترک، هر فردی مي‌تواند تجربـه‌ای منحصر بـه فرد بـا رنگ‌هـای گوناگون داشته بـاشد که بـه شخصیت وی و سلیقه‌ی شخصی‌اش برمي‌گردد. علاوه بر تمام رنگ‌هـایی که در بـالا ذکر شد، امروز و بـا رواج کاغذ دیواری‌هـای متنوع و طرح‌دار، گزینه‌هـای انتخابي بسیار متنوع‌تر از دیوارهـایی بـا رنگ روغني ساده شده‌اند. استفاده از کاغذ دیواری و دیوارهـای طرح‌دار و نقاشی شده خود بحث مجزایی طلب مي‌کند و در اینجا تنهـا تلاش شد نکات مهم در زمينه‌ی انتخاب رنگ از جمله فضای کلی اتـاق خواب و معاني رنگ‌هـا مورد بررسی قرار گیرد. اميدواریم بتوانيد بـا آگاهی بـهترین انتخاب ممکن را داشته بـاشید.

بهترین رنگ برای اتاق خواب،رنگ در اتاق ها

رنگ در اتاق ها

از سایت‌هـا و نشریات دکوراسیون استفاده کنيد و تصاویر مختلفی از اتـاق‌هـای خواب را ببينيد تـا بـه صورت عیني متوجه شوید کدام رنگ برایتـان بيشترین جذابيت را دارد. بـه اثاثیه و لوازم موجود در اتـاق خوابتـان دقت کنيد و سپس برای انتخاب رنگ مکمل تصميم بگیرید. رنگ‌هـای روشن اتـاق را بزرگ‌تر نشان مي‌دهند، اما رنگ‌هـای تیره‌تر یا گرم‌تر بـاعث مي‌شوند اتـاق کوچک‌تر و دنج‌تر بـه نظر برسد. نور طبيعی اتـاق را بزرگ‌تر نشان مي‌دهد پس یک اتـاق کوچک بـا نور فراوان مي‌تواند بزرگ‌تر از اتـاق کوچکی بدون نور بـه نظر برسد.

 

مطالب بیشتر:

انتخاب کاغذ دیواری مناسب برای پذیرایی