تاثیر رابطه جنسی بر بدنسازی

تاثیر رابطه جنسی بر بدنسازیتاثیر رابطه جنسی بر بدنسازی

در این مقاله جدیدترین تحقیقات پیرامون تمرینات جنسی و کاربرد آن بيان می شود. تمایلات جنسی بشر قبلاً مشروعیت دین و فلسفه بوده اسـت ، اما علم مدرن باعث شده اسـت که تمایلات جنسی بـه موضوع مطالعه عیني مسـتقل تبدیل شود. روانپزشک اتریشی زیگموند فروید معتقد بود که تمایلات جنسی و نيروی جنسی اساس روان انسان [روح / ذهن] را تشکیل می دهد و رفتار انسان را بـه پیش می برد. نظریه روانکاوی او در مورد شخصیت ، اساس روانشناسی مدرن اسـت.

بـه طور صحیح ، فعالیتهای جنسی سالم می توانند عملکرد ایمني ، سلامت روان و کیفیت زندگی را تقویت کنند. اعمال جنسی ناسالم می تواند عواقب اعم از آسیب جسمی و روان پریشی ، گرفته تا ایدز ، تا مرگ داشته باشد.داشتن رابطه جنسی سالم می تواند سلامت روان ، عملکرد بدني و کیفیت زندگی را ارتقا بخشد. اما روش نادرسـت، می تواند عملکرد سیسـتم ایمني بدن را مختل کرده و سطح هورمون آنابولیک و آندروژني را کاهش دهد که بـه رشد عضلات کمک می کند.

آیا رابطه جنسی سالم می تواند سیسـتم ایمني بدن شما را بـهبود بخشد؟ آیا می تواند کیفیت زندگی را بـهبود بخشد؟ آیا  می تواند با کمک بـه شما در ساخت عضلات بيشتر ، عملکرد بدني – از جمله عملکرد ورزشی را بـهبود بخشد؟ پاسخ این سؤالات این اسـت: بله اسـت. بسیاری از ورزشکاران در مورد رابطه جنسی سؤال دارند ، و اینکه چگونه رابطه جنسی بـه کار گرفته می شود تا عملکرد سیسـتم ایمني ، عملکرد بدني و کیفیت زندگی را بـه حداکثر برساند.رابطه ی بين عمل جنسی و عملکرد غدد درون ریز اکنون توسط اکثر دانشگاه ها مورد بررسی جدی قرار گرفته اسـت.

تاثیر رابطه جنسی بر بدنسازی

رابطه جنسی در بدنسازی

رابطه جنسی بر ورزش تاثیر مثبت دارد یا منفی :

شاید گاهی اوقات شاهد افت کیفیت تمرین، بعد از رابطه جنسی باشیم؛ اما کاهش عملکرد ورزشکاران بعد از رابطه جنسی می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد که می‌توان بـه موارد زیر اشاره کرد:

بـه هم خوردن خواب ورزشکاران، کاهش آن و میزان اسـتراحت ورزشکارانانجام دادن رفتارهای ناسالم جانبي مانند: اسـتعمال دخانيات و مشروبات الکلی و مواد مخدرتصویر

تاثیر رابطه جنسی بر بدنسازیچه چیز هایی برای بدنسازی ضرر دارد

مطالعات نشان می دهند که رابطه منفی بين رابطه جنسی و عملکرد ورزشی ورزشکاران وجود ندارد و با توجه بـه تاثیری که رابطه جنسی بر روی کیفیت زندگی و آرامش رواني افراد می گذارد، نباید در دوره مسابقات حذف شود یا تعداد آن کاهش یابد.در حقیقت ورزشکاران باید بـه اندازه نرمال رابطه جنسی داشته باشند و از رفتارهای ناسالم همراه آن مانند اسـتعمال دخانيات، مصرف مواد مخدر و الکل اجتناب کنند.

چه مدت بعد از رابطه جنسی می‌توانيم ورزش کنيم :

بر اساس نتایج این مطالعه جامع، تاثیر منفی فعالیت جنسی بر کارایی ورزشی کمتر از 2 ساعت اسـت. بـه بيان ساده‌تر درصورتی که رابطه جنسی دو ساعت یا بيشتر از تمرین یا مسابقه فاصله داشته باشد تاثیری بر عملکرد ورزشی ندارد.اگرچه این فیلد تحقیقاتی جدید اسـت و نياز بـه مطالعات در آن احساس می‌شود اما نتایج علمی تاکنون هیچ‌گونه تاثیر معنادار منفی از رابطه جنسی بر ورزش گزارش نکرده‌اند اما توصیه می‌شود 4 ساعت فاصله بين رابطه جنسی و فعالیت ورزشی رعایت شود.

تاثیر رابطه جنسی بر بدنسازی

میزان قدرت و رابطه جنسی

آیا رابطه جنسی بر میزان قدرت تاثیر می گذارد :

ارتباط دیگری که در این مورد مطرح می‌شود، مربوط بـه سطح قدرت بدني شماسـت. اگر تجربـه‌اش را داشته باشید می‌دانيد که بعد از فعالیت جنسی، احساس ریلکس بودن داشته و اغلب مایلید بخوابيد. در این مرحله، مقدار زیادی اُکسی توسین در بدن وجود دارد که عامل ریلکس بودن شماسـت و ممکن اسـت نسبت بـه زمان قبل از برقراری رابطه جنسی، احساس ضعیف‌ بودن بکنيد.

این حالت آرامش و ضعف، چندان طول نمی‌کشد و بـه زودی بدن‌تان بـه سطح نرمال هورموني‌اش خواهد برگشت، اما نکته‌ی مهم در اینجا این اسـت که انجام تمرینات بدنسازی و ورزشی، فوراً بعد از فعالیت جنسی، شیوه‌ی مناسبي نيسـت، پس سعی کنيد حداقل ۳ تا ۴ ساعت فاصله بگذارید تا هورمون‌های بدن‌تان فرصت کافی برای برگشتن بـه سطح همیشگی را داشته باشند و خودتان هم بتوانيد انرژی و قدرت نرمال‌تان را مجدداً بدسـت بياورید.

تاثیر رابطه جنسی بر بدنسازی

رابطه ورزش و تستوسترون

 تاثیر رابطه جنسی بر سطح تستوسترون :

ارتباط دیگری که این میان مطرح اسـت تاثیر کلی فعالیت‌های جنسی مکرر بر تستوسترون و میزان میل جنسی اسـت. برای بيشتر مردان اینگونه اسـت که هر چه بيشتر فعالیت‌های جنسی داشته باشند، میل جنسی‌شان هم بيشتر خواهد شد و اگر بـه هر دلیلی، وقفه‌ی طولاني مدتی رخ دهد، ابتدا میل جنسی‌شان افزایش خواهد یافت اما بـه مرور اگر فعالیت‌های جنسی مطلوب و با کیفیت انجام نشود، میل جنسی‌شان اُفت خواهد کرد.مطالعات هم نشان داده که وقتی سطح تستوسترون در بدن بالا می‌رود، تاثیر مثبت روی میزان میل جنسی دارد. بنابراین وقتی سطح این هورمون بالاتر اسـت، طی یک چرخه‌ی طبيعی، تمایل بـه فعالیت‌های جنسی و رفتارهای جنسی هم بيشتر خواهد بود.

تأثیر فعالیت جنسی‌ بر تمرینات بدنسازی :

بعضی‌ از بدنسازان از رابطه جنسی‌ هراس دارند و می‌گویند که در روابط جنسی،‌ میزان زیادی تستوسترون از بين می‌رود. این موضوع خیلی‌ وقت اسـت که در میان بدنسازان وجود دارد؛‌ اما باید بگوییم که رابطه جنسی‌ افزایش تستوسترون در بدن می‌شود. با افزایش تستوسترون در بدن، عضله‌سازی و عملکرد ورزشی بيشتر خواهد شد.شما باید بـه زمان انجام رابطه جنسی‌ دقت داشته باشید. بـهتر اسـت که لذت رابطه جنسی‌ را بـه بعد از تمرینات موکول کنيد.

تاثیر رابطه جنسی بر بدنسازی

تاثیر بدنسازی بر نغوظ

اثر تمرینات بدنسازی بر رابطه جنسی‌ :

همان‌طورکه گفته شد روابط جنسی‌ تأثیر مثبتی بر بدنسازی می‌گذارد. همچنين تمرینات بدنسازی می‌تواند در زندگی جنسی‌ ما نيز تأثیرات خوبي داشته باشد.بعضی افراد می‌خواهند بـه درصد چربيِ‌ تک‌رقمی‌ برسند. آن‌ها بـه این دلیل که چربي‌ بدنشان بسیار کم شده، سطح میل جنسی‌‌شان نيز بـه شدت کاهش می‌یابد. در کنار این مشکل، ممکن اسـت این افراد انرژی لازم برای برقراری رابطه جنسی‌ را نداشته باشند. اگر زندگی‌ جنسی‌ شما دچار مشکل شده، باید بـه درصد چربي‌ بدن خود توجه داشته باشید.

یکی‌ دیگر از موارد مهم، مکمل‌هایی اسـت که مصرف می‌کنيد. بي‌نتیجه بودن اسـتفاده از مکمل‌ها، می‌تواند عملکرد و میل جنسی‌ شما را کاهش دهد. پس در انتخاب نوع مکمل خود دقت لازم را داشته باشید.

تاثیر رابطه جنسی بر بدنسازی

بهترین ورزش برای افزایش تستوسترون

رابطه جنسی و سطح تمرکز :

تاثیر دیگر فعالیت جنسی بر بدنسازی مربوط بـه سطح تمرکزتان می‌شود. حفظ تمرکز چه در باشگاه و چه در بيرون از آن، برای کسب نتایج ایده‌آل، اهمیت دارد. اگر عادت بـه برقراری روابط جنسی مکرر در شما شدید باشد، ممکن اسـت این فعالیت‌ها را بـه حضور منظم در جلسات تمریني الویت دهید که طبيعتاً تاثیر منفی بر نتایج خواهد گذاشت.

البته این اتفاق بـه ندرت پیش می‌آید و بيشتر افراد در ایجاد تعادل بين این دو جنبـه در زندگی‌شان مشکلی ندارند، اما اگر شما احساس می‌کنيد نياز بـه تعدیل عادات‌تان دارید، پس حتماً این موضوع را بررسی کنيد و آن را جدی بگیرید

تاثیر رابطه جنسی بر بدنسازی

عضله سازی با داشتن رابطه جنسی

چه مواردی در فعالیت جنسی بدنسازان تأثیرگذار اسـت :

تأثیر درصد چربي بدن در رابطه جنسی:

بعضی افراد می‌خواهند بـه درصد چربي تک‌رقمی‌ برسند. آن‌ها با کم‌شدن چربي‌ بدنشان، سطح میل جنسی‌‌شان هم بـه شدت کم خواهد شد. ممکن اسـت این افراد انرژی لازم برای رابطه جنسی‌ را نداشته باشند. پس دقت داشته باشید که اگر زندگی‌ جنسی‌ شما هم دچار مشکل شده، باید بـه درصد چربي‌ بدنتان توجه داشته باشید.

اثر مصرف مکمل در رابطه جنسی:

یکی‌ دیگر از موارد مهم، مکمل‌هایی اسـت که مصرف می‌کنيد. بي‌نتیجه بودن مصرف مکمل‌ها، می‌تواند عملکرد و میل جنسی‌‌تان را کاهش دهد. پس در انتخاب نوع مکمل مصرفی‌تان دقت لازم را داشته باشید و حتماً با کارشناسان مشورت کنيد.یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با رابطه جنسی ورزشکاران وجود دارد‌، مصرف مکمل زینک و روی اسـت. مردان بعد از این‌که بـه ارگاسم می‌رسند، مقدار مشخصی زینک در اسپرم آن‌ها آزاد می‌شود. زینک نقش مهمی در عضله‌سازی دارد تا حدی که کمبود آن می‌تواند موجب ناباروری در مردان شود.

 افزایش سطح تستوسترون با بدنسازی :

بالا رفتن سطح تستوسترون، موجب افزایش میل جنسی‌ می‌شود، پس بـهتر اسـت سطح تستوسترون را افزایش دهیم. بـه همین خاطر اسـت که بدنسازی ورزشی فوق‌العاده اسـت، زیرا در کنار عضله‌‌سازی، باعث افزایش سطح هورمون تستوسترون نيز می‌شود.

حرکات چند مفصلی (لانگز، اسکوات، پرس سینه، ددلیفت و پرس سر شانه) باعث ترشح بيشترین مقدار تستوسترون در بدن می‌شود؛ زیرا این حرکات از بيشترین فیبر‌های عضلاني اسـتفاده می‌کنند و بـه همین دلیل گردش تستوسترون درون بدن نيز افزایش خواهد یافت.تمرین زیاد از اندازه، باعث ترشح بيش‌ازحد تستوسترون و اختلال در نيروی جنسی‌ خواهد شد. شما باید حجم تمرینات خود را کم‌کم افزایش دهید تا دچار تمرین‌زدگی نشوید.

تاثیر رابطه جنسی بر بدنسازی

تاثیر رابطه جنسی بر عضله سازی و هورمون ها

رابطه جنسی، دوپامین، آدرنالین و تحریک جنسی :

فعالیت جنسی، ترشح دوپامین را تسهیل می‌کند؛ دوپامین یک فرارسان عصبي و مونوامین اسـت که در تولید و ترشح اِپی‌نفرین (آدرنالین) نقش دارد. افزایش ضربان قلب که همراه با برانگیختگی جنسی اسـت، یک عملکرد از تاثیر دوپامین بر ترشح آدرنالین اسـت.

رابطه‌ ی فعالیت جنسی با عملکرد فیزیولوژیکی در بدنسازی :

  1. اگر سطح انسولین خون بالا برود، میزان تستوسترون بـه کمترین سطح خود خواهد رسید و بـه همین علت، وعده‌ی غذایی قبل از تمرین باید حاوی لیپید و پروتئین باشد، چون هر دوی این‌ها تاثیری قطعی بر سطح انسولین دارند.

2.تحقیقات نشان داد که سطح تستوسترون در واکنش بـه تحریکات جنسی بالا می‌رود و بنابراین یک ورزشکار می‌تواند با قرار گرفتن در شرایط تحریک جنسی قبل از تمرین، از اتفاق هورموني که در بدنش روی می‌دهد برای تمریناتش بـهره ببرد.

3. بعد از تمرین باید یک نوشیدني پروتئیني با روغن کتان یا روغن زیتون مصرف شود. لیپید می‌تواند نفوذ غیر فعال هورمون‌های جنسی از غشای سلولی را تسهیل کند.

4. ورزشکار یک ساعت بعد از تمرین باید انزال داشته باشد. این اتفاق باعث افزایش میزان سلول‌های کشنده‌ی طبيعی شده و بنابراین عملکرد سیسـتم ایمني تقویت شده و قابلیت ریکاروی بدن هم بيشتر می‌شود. افزایش سلول‌های کشنده‌ی طبيعی از پدیده‌ی تمرین زدگی پیشگیری خواهد کرد.

نوسانات طبيعی تستوسترون را می‌توان با تمرینات درسـت و تغذیه‌ی مناسب کنترل و تعدیل کرد. اگر تمرین یا تغذیه مناسب نباشد و سطح انسولین و اسـتروژن بالا برود، هورمون رشد و فاکتور رشد شبـه انسولین (IGF-1) تاثیر معکوس گذاشته و رشد عضلات متوقف خواهد شد.

سخن پایاني:

بـه نظر می رسد طبق تحقیقاتی که دانشمندان انجام داده اند داشتن فعالیت جنسی نه تنها از عملکرد ما کم نمی کند بلکه بر میزان عملکرد و رشد ماهیچه های ما کمک هم می کند اما باید این نکته را در نظر داشت کا داشتن یک برنامه اصولی و درسـت ما را در رسیدن بـه بدن ایده آل و سالم بيشتر کمک می کند و همچنين از رفتار های پر خطر جنسی دوری کنيم.

مطالب بیشتر:

دسته بندی انواع شاخه ها، رشته های بدنسازی

شروع بدنسازی از صفر، ماه اول بدنسازی