تمیز کردن سینی فر با روش های آسان

تمیز کردن سینی فر با روش های آسانتمیز کردن سینی فر با روش های آسان

 

فر ها يکي از وسايل پر کاربـرد در آشپزخانه ها هستنـد و ما در آنها غذاهاي زيادي آماده مي کنيم مثل انواع گوناگون کيک ها، شيريني ها و … کـه سيني فرها را بسيار کثيف مي کننـد و تميز کردن آن کار راحتي نيست. البته گاهي نيز دچار سوختگي مواد در درون سيني ها مي شود کـه تميز کردن اين موارد  کار بسيار دشواري است.

 

روش هاي مناسب بـراي تميز کردن انواع سيني فر

قبل از شروع بـه تميز کردن سيني فر بايـد بدانيـد چه روشي با توجه بـه جنس سيني فرتان مناسب‌تر است.

_ استفاده از روش جوش‌شيرين و هيـدروژن پراکسيـد بـراي تميز کردن سيني استيل با روکش آلومينيومي مناسب است.

_ جوش‌شيرين و سرکـه بـراي تميز کردن سيني استيل با روکش آلومينيومي و سيني آلومينيومي مناسب است.

_ آمونياک بـراي تميز کردن سيني استيل با روکش آلومينيومي مناسب است.

_ ورق آلومينيومي بـراي تميز کردن سيني استيل با روکش آلومينيومي مناسب است.

_ سديم کربنات و کِرِم تارتار بـراي تميز کردن سيني استيل با روکش آلومينيومي، سيني آلومينيومي و سيني نچسب مناسب است.

_ آب و جوش شيرين بـراي تميز کردن سيني استيل با روکش آلومينيومي، سيني آلومينيومي و سيني نچسب مناسب است.

 

روش‌هاي تميز کردن سيني فر

در قسمت زير روش استفاده تميز کردن سيني فر با مواد گوناگون کـه در بالا ذکر کرده ايم را آورده ايم.

تمیز کردن سینی فر با روش های آسان

روش های مختلف تمییز کردن سینی فر

روش تميز کردن سيني فر با جوش‌شيرين و هيـدروژن پراکسيـد (آب‌اکسيژنه)

 

در اين روش، مهم‌ترين چيز زمان است. ترکيبات موردنياز در اين روش تنها جوش‌شيرين و هيـدروژن پراکسيـد هستنـد؛ اما بايـد بـه آنها زمان کافي بدهيـد تا باقي‌مانـده غذاها و آلودگي‌ها را از بين ببـرنـد.

۱. جوش‌شيرين و هيـدروژن پراکسيـد را با هم ترکيب کنيـد تا حالت خميري بـه دست آيـد؛

۲. اين ترکيب را بـر روي سيني پخش کنيـد؛

۳. بگذاريـد ۲ تا ۳ ساعت بـر روي آن باقي بمانـد؛

۴. آن را با دستمال توالت و آب تميز کنيـد؛

۵. اگر نياز بود، نقاط آلوده را با اسکاچ يا سيم ظرف‌شويي تميز بکنيـد؛

۶. سيني را با شوينـدهٔ معمولي و آب بشوييـد تا از هرگونه باقي‌مانـده آلودگي‌ها خلاص شويـد.

 

روش تميز کردن سيني فر با جوش‌شيرين و سرکـه

۱. از يک واحد جوش‌شيرين و يک واحد سرکـه استفاده کنيـد (توصيه مي‌کنيم بـراي شروع از يک‌چهارم فنجان استفاده کنيـد)؛

۲. بـر روي سيني جوش‌شيرين بـريزيـد و آن را بـه‌طور يکنواخت پخش کنيـد؛

۳. بـر روي سيني سرکـه بـريزيـد و منتظر بمانيـد تا واکنش آلودگي‌ها با آن را ببينيـد؛

۴. سيني را در سينک سرشار از آب داغ غوطه‌ور کنيـد.؛

۵. بگذاريـد سيني ۳۰ تا ۶۰ دقيقه در اين حالت باقي بمانـد؛

۶. سيني را از آب در بياوريـد و باقي‌مانـده چيزها را با يک پارچه يا سيم ظرف‌شويي تميز کنيـد؛

۷. سيني را با شوينـده معمولي و آب بشوييـد.

تمیز کردن سینی فر با روش های آسان

تمیز کردن سینی فر

روش تميز کردن سيني فر با آمونياک

آمونياک مي‌توانـد ابزاري بسيار مؤثر بـراي ازبين‌بـردن اجزاي غذا و آلودگي‌هاي سرسخت باشد؛ اما اين روش بـراي تکميل بـه زمان زيادي نياز دارد. همچنين با توجه بـه مواد شيميايي مورداستفاده بايـد اين روش را بااحتياط انجام بدهيـد. بـراي حفظ امنيت‌تان بـهتر است از دستکش و عينک ايمني بـراي انجام اين روش استفاده کنيـد.

۱. سيني فر را در يک کيسهٔ پلاستيکي مقاوم مثل کيسهٔ زباله قرار بدهيـد؛

۲. نصف فنجان آمونياک بـه آن اضافه کنيـد؛

۳. در کيسه را ببنـديـد و آن را بـه‌مدت يک روز در بيرون از خانه و در معرض آفتاب قرار بدهيـد تا آمونياک زمان کافي بـراي نرم‌کردن و واکنش با چربي‌ها و اجزاي غذا را داشته باشد؛

۴. بدون استنشاق آمونياک، در کيسه را باز کنيـد و سيني را دربياوريـد؛

۵. سيني فر را با سيم ظرف‌شويي تميز کنيـد؛

۶. سيني را بـه‌طور کامل بشوييـد.

 

 روش تميز کردن سيني فر با ورق آلومينيومي

۱. سيني فر را تا مدتي در آب بگذاريـد؛

۲. آن را دربياوريـد و خشک کنيـد؛

۳. ورق آلومينيومي را مچاله کنيـد تا بـه‌شکل توپ در بيايـد؛ سپس آن را بـر روي نقاط آلوده بکشيـد تا تميز شونـد؛

۴. سيني را با آب و شوينـده بشوييـد.

تمیز کردن سینی فر با روش های آسان

رفع بوی فر

 روش تميز کردن سيني فر با سديم کربنات و کِرِم تارتار

۱. سديم کربنات (سوداي شست‌وشو) و کرم تارتار (پتاسيم بي تارتارات) را بـر روي سيني فر بـريزيـد؛

۲. مقداري آب داغ بـر روي آن بـريزيـد؛

۳. ترکيبات را با هم مخلوط کنيـد تا حالت خميري بـه دست آيـد؛

۴. اين ترکيب را بـه‌طور يکنواخت بـر روي سيني فر پخش کنيـد؛

۵. بگذاريـد ۱۵ دقيقه در اين حالت باقي بمانـد؛

۶. لکـه‌ها و آلودگي‌ها را با اسکاچي تميز کنيـد کـه باعث ساييـدگي سيني نشود؛

۷. ترکيبات روي سيني فر را تميز کنيـد و سيني را با آب و شوينـده بشوييـد.

 

 روش تميز کردن سيني فر با جوش‌شيرين و آب

۱. آب گرم را با جوش‌شيرين ترکيب کنيـد تا حالت خميري بـه دست آيـد؛

۲. سيني فر را با اين ترکيب بپوشانيـد؛

۳. بگذاريـد ۳۰ دقيقه در اين حالت باقي بمانـد؛

۴. باقي‌مانـده غذاها را با يک اسکاچ نرم تميز کنيـد تا لکـه‌ها پاک شونـد؛

۵. سيني را بشوييـد و آن را بلافاصله خشک کنيـد.

 

تميز کردن سيني فر آلوده بـه چربي غذاها

تميز کردن سيني فر – مي توان با روش هاي مختلفي چربي ها را از سيني فر پاک کرد.

تميز کردن چربي باقي‌مانـده از غذاها کار دشواري است؛ اما روش‌هاي زير مي‌تواننـد اين مشکل را در انواع سيني‌ها حل کننـد.

سيني فر استيل با روکش آلومينيومي: سيني فر را بـر روي اجاق گاز بگذاريـد؛ بـر روي آن آب و چنـد قطره مايع ظرف‌شويي بـريزيـد؛ آب را بـه‌مدت ۵ دقيقه در حالت جوش نگه داريـد؛ سپس بگذاريـد مايع روي آن کاملا خنک شود؛ روي سيني فر را با سيم ظرف‌شويي تميز کنيـد تا تمام بقاياي چربي‌ها از بين بـرود.

سيني فر آلومينيومي: بـر روي سيني فر کرم تارتار بـريزيـد، بـه آن آب اضافه کنيـد و بـر روي اجاق گاز بگذاريـد؛ اجازه دهيـد آب بـه‌مدت ۵ دقيقه بجوشد؛ اين کار باعث جدايي چربي‌ها از روي سيني مي‌شود؛ سپس سيني را بشوييـد تا باقي‌مانـده چيزها از بين بـرود؛ در پايان، آن را خشک کنيـد.

سيني نچسب: بـر روي سيني جوش‌‌شيرين بـريزيـد؛ روي آن کمي سرکـه بـريزيـد؛ ترکيب شروع بـه توليـد گاز مي‌کنـد؛ بگذاريـد سيني بـه‌مدت ۳۰ دقيقه در اين حالت باقي بمانـد؛ سپس بـه‌آرامي چربي‌ها را جدا کنيـد؛ سيني را بـه‌طور کامل بشوييـد و خشک کنيـد.

 

تميز کردن زنگ‌زدگي سيني فر

لازم نيست هميشه سيني فر جديـد بخريـد با رعايت نکات زير مي توانيـد زنگ زدگي سيني فرتان را رفع کنيـد.

تمیز کردن سینی فر با روش های آسان

تمیز کردن سینی فر با جوش شیرین

استفاده از سيب‌زميني و جوش‌شيرين يا مايع ظرف‌شويي

۱. سيب‌زميني را از وسط نصف کنيـد؛

۲. سطح بـريـده‌شده سيب‌زميني را در مايع ظرف‌شويي يا جوش‌‌شيرين فرو ببـريـد؛ بـراي اينکـه بفهميـد کدام‌يک بـهتر است مي‌توانيـد هر دوي آنها را امتحان کنيـد؛

۳. سيب‌زميني را محکم بـر روي مناطق زنگ‌زده بکشيـد؛ اُگزاليک اسيـد طبيعي سيب‌زميني موجب تجزيه زنگ‌زدگي‌ها مي‌شود؛

۴. اگر سطح سيب‌زميني نرم شد، آن را دوباره بـرش بزنيـد و قسمت جديـدي از سيب‌زميني را دوباره در جوش‌شيرين يا مايع ظرف‌شويي فرو ببـريـد؛

۵. اين کار را تا ازبين‌رفتن کامل زنگ‌زدگي‌ها ادامه بدهيـد؛

۶. سيني فر را بشوييـد و بلافاصله آن را خشک کنيـد.

 

استفاده از جوش‌شيرين

تميز کردن سيني فر – يکي از راه هاي رايج تميز کردن زنگ زدگي ها استفاده از جوش شيرين است.

۱. سيني را بـه‌طور کامل بشوييـد؛ سپس آن را تکان بدهيـد تا رطوبتش کاهش يابد؛

۲. بـر روي سيني جوش‌شيرين بپاشيـد. با توجه بـه رطوبت انـدکي کـه در سيني باقي مانـده، جوش‌شيرين بـه آن مي‌چسبد؛

۳. حتما جوش‌شيرين را بـر روي تمام نقاط زنگ‌زده پخش کنيـد؛

۴. بگذاريـد جوش‌شيرين ۳۰ دقيقه بـر روي سيني باقي بمانـد؛

۵. درحالي‌کـه هنوز جوش‌شيرين بـر روي سيني قرار دارد، سيني را بـه‌آرامي تميز کنيـد؛

۶. سيني را بـه‌طور کامل بشوييـد و آن را بلافاصله خشک کنيـد.

 

ابزارهايي کـه بـراي تميز کردن سيني فر بي‌خطر هستنـد

در قسمت زير نکاتي درباره تميز کردن سيني هاي فر از جنس مختلف آورده ايم.

تمیز کردن سینی فر با روش های آسان

تمیز کردن سینی فر با سرکه

روش تميز کردن سيني فر استيل با روکش آلومينيومي

سيني استيل با روکش آلومينيومي جنس سختي دارد کـه مي‌توانـد دربـرابـر وسايل سخت مقاومت کنـد. بـراي همهٔ روش‌ها توصيه مي‌شود از سمت سخت اسکاچ و سيم ظرف‌شويي استفاده کنيـد. يادتان باشد بااينکـه سيم ظرف‌شويي بـراي تميز کردن روش مؤثري است، ولي احتمال دارد خراش‌هاي کوچکي از خود بـر روي سيني فر باقي بگذارد.

 

روش تميز کردن سيني فر آلومينيومي

سيني فر آلومينيومي را مي‌توان با همان روش سيني استيل با روکش آلومينيومي و استيل ضدزنگ تميز کرد؛ البته احتمال دارد بـه اسکاچ نرم‌تري نياز داشته باشيـد. بـراي جلوگيري از آسيب‌هاي احتمالي بـه سيني، اول اسکاچ‌تان را بـر روي نقطه کوچکي از پشت سيني امتحان کنيـد.

 

روش تميز کردن سيني فر نچسب

بـراي حفظ دوام سيني نچسب، از اسکاچ‌هاي سخت و سيم ظرف‌شويي استفاده نکنيـد؛ بـهتر است بـه‌جاي آن از اسکاچ و ابزارهاي غيرتهاجمي استفاده کنيـد. يک روش خوب بـراي تميز کردن اين سيني‌ها استفاده از يک کاغذ توالت مرطوب است تا سيني فر بـه‌مدت يک ساعت خيس بخورد. اين روش بـراي کاهش تجمع غذا‌ها مؤثر است.

 

وسايل مورد نياز بـراي تميز کردن سيني فر

مايع ظرفشويي،آب گرم،ورقه خشک کاغذي يا حوله اي،اسفنج

گامهاي تميز کردن سيني فر

ابتدا سعي کنيـد با کمک يک اسفنج تکـه هاي درشت مواد غذايي سوخته را جدا کنيـد. تمامي قسمت هاي سيني يا تابـه را مايع ظرفشويي بـريزيـد. ورقه هاي خشک کاغذي را روي مايع ظرفشويي و کف تابـه قرار دهيـد. تعداد استفاده از ورقه ها بستگي بـه ميزان بزرگي تابـه تان دارد. سپس مقدار کافي آب گرم را روي ورقه هاي داخل تابـه بـريزيـد تا تمامي قسمت هاي سوخته تابـه را بپوشانـد. 2 تا 3 دقيقه صبـر کنيـد. بعد از گذشت مدت زمان مورد نظر، ورقه ها را از داخل تابـه بـرداشته و دور بـريزيـد. مايع درون تابـه را با احتياط داخل ظرفشويي خالي کنيـد. تابـه را با کمک يک اسفنج تميز کرده و سپس آبکشي کنيـد. با اين روش تابـه يا سيني فر شما بـراق و بدون لکـه خواهد شد.

تمیز کردن سینی فر با روش های آسان

تمیز کردن چربی سینی فر

نکات ديگر بـراي تميز نگه داشتن سيني فر

بـراي جلوگيري از تجمع باقي‌مانـده غذاها، چربي‌ها و زنگ‌زدگي‌ها اين نکات را بـراي تميز نگه داشتن و نگهداري از سيني فرتان رعايت کنيـد:

بـراي جلوگيري از زنگ‌زدگي، بـر روي سيني فرتان لايه نازکي از روغن بـريزيـد؛
بـراي جلوگيري از تجمع باکتري‌ها و زنگ‌زدگي‌ها، سيني فر را بلافاصله پس از شستن خشک کنيـد؛
تا جايي کـه مي‌توانيـد، سيني فرتان را بلافاصله پس از استفاده بشوييـد.

سيني فر ابزاري مناسب و پرکاربـرد بـراي استفاده در آشپزخانه است. از اين روش‌ها بـراي افزايش طول عمر سيني فر و جلوگيري از هزينه‌هاي اضافي بـراي جايگزيني آن استفاده کنيـد؛ بنابـراين مي‌توانيـد بـر اساس جنس سيني فرتان، وسايل و زماني کـه بـراي تميز کردن آن داريـد، از اين روش‌ها استفاده کنيـد.

 

کلام آخر

ديگر نگران کثيف شدن يا سوختن مواد غذايي داخل سيني فرتان نباشيـد با استفاده از روش هاي بالا مي توانيـد بـه راحتي سيني فرتان را تميز کنيـد و طول عمر استفاده از آنها را بالا ببـريـد.