تمیز کردن مبل پارچه‌ای و مبل چرم با راهکارهای ساده

تمیز کردن مبل پارچه‌ای و مبل چرم با راهکارهای سادهتمیز کردن مبل پارچه‌ای و مبل چرم با راهکارهای ساده

 

شستن و تميز کردن مبلهاي پارچه اي و چرم يکي از کارهاي سخت خانه داري است و خيلي سريع کثيف مي شونـد. در طول سال حداقل دوبار بايـد انجام شود، اما بايـد روش انجام  اين کار را بدانيـد. اين کار زمان زيادي لازم دارد تا مبلها تميز و خشک شود. در اين مقاله ما روش هاي تميز کردن مبل در خانه را بـراي شما آورده ايم.

 

  آماده سازي مبلمان بـراي تميزکاري

_ اولين مرحله بـراي تميز کردن مبلمان اينست کـه با جاروبـرقي تمامي اشغال و گردوخاک روي آن را جمع کنيـد. کوسن و بالشتک هاي مبل را بـرداشته و بتکانيـد و زيرشان را بـه دقت جارو بکشيـد. ميتوانيـد از سري هاي باريکتر جاروبـرقي بـراي جمع کردن تمامي گردو خاک ها استفاده کنيـد.

_ اگر بخش هايي وجود دارد کـه گردوغبار بـه سطح مبل چسبيـده است با استفاده از يک بـرس نرم آنها را پاک کنيـد. اما نبايـد خيلي محکم بـرس را بکشيـد کـه بـه پارچه ي آن آسيب بـرسانـد.

_ اگر حيوان خانگي داريـد بـهتر است بدانيـد کـه همه ي موهاي آنها با جاروبـرقي جمع نمي شود و شما بايـد با استفاده از يک پرزگير موهاي آن را جمع کنيـد.

_ توجه داشته باشيـد کـه بـراي تميز کردن سطح غيرچوبي مثل سطوح چوبي و يا فلزي مبلمانتان، از يک دستمال نرم و يک محصول تميزکننـده مناسب اين سطوح استفاده کنيـد. بـه ارامي اين سطوح را تميز کرده و مراقب باشيـد کـه مواد شوينـده روي پارچه ي مبلمانتان نريزد.

_ معمولا مبل هاي پارچه بـرچسبي دارنـد کـه بـر روي آن تمامي موارد مربوط بـه نوع پارچه، شوينـده هاي مجاز و نحوه ي شستشو توضيح داده شده است. شما بايـد بـه دقت آن را مطالعه کرده و طبق آن عمل کنيـد.

تمیز کردن مبل پارچه‌ای و مبل چرم با راهکارهای ساده

تمیز کردن مبل پارچه ای سفید

بـرچسب هاي روي مبل ها را بخوانيـد

روي تمامي مبل ها بـرچسبي وجود دارد کـه دستور العمل مراقبت و شستشوي مبل با شوينـده هاي مجاز و نحوه ي شستشوروي آن نوشته شده است . بـه دقت آن را مطالعه کرده و طبق آن عمل کنيـد. اين دستورالعمل ها بـه صورت حروف اختصاري نوشته شده ، تعدادي از اين علايم را بـررسي مي کنيم تا هنگام شستشو و نظافت دچار خطا نشويـد :

W : حرف اختصاري آب بـه زبان انگليسي است کـه معني آن استفاده از آب خالي يا بخار آب بـراي نظافت مي باشد.

WS : نشان دهنـده اين است کـه نظافت مبل بايـد با محلول پايه آب و مواد شيميايي انجام گيرد.

S : وجود اين علامت بـه معني تميز کردن مبل بـه صورت خشک کردن بايـد صورت بگيرد.

O : يعني مواد بـه کار رفته در محصول از مواد ارگانيک تشکيل شده و فقط با آب سرد بايـد شستشو شود.

X : اين حرف نشان مي دهد مبل بايـد با بـرس يا جارو بـرقي نظافت شود و بعد از آن با شامپوي مخصوص تميز گردد.

 

نحوه تميز کردن مبلمان پارچه‌اي در خانه

در مطالب قبلي بـه طور کامل بـه اين سوال کـه چگونه مبلمان را تميز کنيم پرداختيم کـه در اين مطلب نيز اشاره‌اي کوتاه بـه اين نکات مي‌کنيم.

1. تميز کردن مبلمان با استفاده از محلول پايه آب و بخارشوي

پيش از هر کاري گرد و خاک مبل را با جاروبـرقي تميز کنيـد!

آموزش شستن مبل در خانه
قبل از اينکـه بخواهيـد کار شستن مبلمان خود را آغاز کنيـد ابتدا سطح روي مبلمان را با جاروبـرقي تميز کرده و اطمينان حاصل کنيـد کـه هيچ گرد و غبار و نيز آشغال کوچکي روي سطح آن باقي نمانـد.

_ از سري بلنـد و باريک جاروبـرقي خود استفاده کنيـد تا بـه شيارها و شکاف‌ها نيز دسترسي داشته باشيـد.

_ کوسن‌ها را از روي مبل بـرداريـد و سطح روي مبل و تکيه گاه آن را جارو بکشيـد.

_ کوسن‌هاي مبلمان خود را نيز جارو کرده و تميز کنيـد.

تمیز کردن مبل پارچه‌ای و مبل چرم با راهکارهای ساده

تمیز کردن مبل با بخارشو

استفاده از يک بـرس دستي نرم مخصوص تميز کردن پارچه!

از يک بـرس دستي نرم مخصوص تميز کردن پارچه استفاده کنيـد تا اگر گرد و خاکي بـه تار و پود پارچه شما نفوذ کرده است نيز از بين بـرود و پس از آن دوباره روي سطح مبل را جارو بکشيـد. توجه داشته باشيـد کـه طوري از اين بـرس دستي استفاده کنيـد کـه بـه پارچه مبل شما آسيبي نرسد.

 

استفاده از يک پرزگير بـراي از بين بـردن پرزها و موهاي روي سطح مبل!

از يک پرزگير بـراي تميز کردن مو و پرزهاي روي سطح مبل استفاده کنيـد. شايـد جاروبـرقي شما قادر بـه تميز کردن مو و پرزهاي سطح مبل نباشد و بـه همين خاطر بـهتر است مطمئن شويـد کـه آيا پس از استفاده از جاروبـرقي، پرزها و موهاي روي سطح مبل نيز تميز شده‌انـد يا خير، اگر هنوز پرز و مويي روي مبل شما باقي مانـده است، از يک پرزگير استفاده کنيـد تا اين موها و پرزهاي روي سطح مبل خود را تميز کنيـد.

 

استفاده از مواد پاک کننـده مخصوص سطوح فلزي يا چوبي!

تميز کردن مبلمان در خانه تنها شامل تميز کردن سطح پارچه‌اي نمي‌شود. اکثر مبلمان و صنـدلي‌ها داراي بخش‌هاي چوبي و فلزي نيز هستنـد کـه شما نبايـد تميز کردن آنها را فراموش کنيـد. با توجه بـه سطحي کـه مي‌خواهيـد تميز کنيـد، مواد پاک کننـده مخصوص سطح خود را انتخاب کرده و با استفاده از آن سطوح فلزي يا چوبي مبلمان خود را تميز کنيـد، اما مراقب باشيـد کـه اين مواد پاک کننـده روي پارچه مبل شما نريزد، اگر وسيله پاک کننـده خاص سطح مورد نظر خود را در اختيار نـداريـد مي‌توانيـد از مواد همه کاره مناسب بـراي تمامي سطوح نيز استفاده کنيـد. همچنين اگر سطح مورد نظر شما بزرگ باشد، مي‌توانيـد از يک پارچه يا حوله نرم آغشته بـه مواد پاک کننـده استفاده کرده و سطح فلزي يا چوبي مورد نظر را پاک کنيـد.

 

تميز کردن مبل پارچه‌اي با محلول پايه آب و بخارشوي!

ابتدا رنگ و جنس پارچه مبلمان خود را تثبيت کنيـد! يک تثبيت کننـده رنگ پارچه بـراي مبلمان خود تهيه کنيـد و پيش از شستشوي مبل از آن استفاده کنيـد، چرا کـه اين مواد باعث حفظ رنگ و دوام پارچه مبلمان شما مي‌شونـد. مي‌توانيـد اين مواد را از داروخانه‌ها، فروشگاه‌ها و يا فروشگاه‌هاي اينترنتي تهيه کنيـد. از اين مواد بـراي نرم و ضعيف کردن لکـه‌هاي روغن و ساير لکـه‌هاي باقي مانـده روي سطح پارچه مبلمان خود استفاده کنيـد تا کار شستشوي مبلمان خود را آسان‌تر سازيـد.

_ ابتدا مقداري از اين مواد را روي بخش کوچک و دور از چشم پارچه مبل خود امتحان کنيـد تا مطمئن شويـد کـه بـه رنگ پارچه شما آسيبي نخواهد رسيـد.

_ حال کـه از آسيب نـديـدن پارچه خود مطمئن شديـد، اين مواد را روي تمام بخش‌هاي پارچه مبلمان خود اسپري کنيـد.

_ اکنون بايـد بـراي شستشوي مبلمان خود محلول پايه آب تهيه کنيـد. يک ظرف بـرداريـد و داخل آن سه ليتر آب و سه پيمانه ماده شوينـده پايه آب بـريزيـد و با هم مخلوط کنيـد و مطمئن شويـد کـه ماده شوينـده پايه آب بـه خوبي در آب حل شود. محلول پايه آبي کـه تهيه کرديـد را روي بخش کوچک و دور از چشم مبل خود امتحان کنيـد. پارچه‌اي کوچک را بـه محلول پايه آب خود آغشته کرده و با آن بخشي از مبل را پاک کنيـد کـه بـراي امتحان محلول خود انتخاب کرديـد.

تمیز کردن مبل پارچه‌ای و مبل چرم با راهکارهای ساده

تمیز کردن مبل با شامپو فرش

_ 10 دقيقه بـه محلول خود فرصت دهيـد و پس از اين زمان بخش آغشته بـه محلول را چک کنيـد.

_ يک حوله کاغذي بـرداريـد و روي بخش مورد نظر فشار دهيـد. اگر حوله رنگ پارچه را بـه خود جذب نکنـد يعني محلول شما مناسب است و مي‌توانيـد تمام بخش‌هاي مبل خود را تميز کنيـد، اما در غير اين صورت بايـد محلول خود را رقيق‌تر سازيـد و سپس دوباره امتحان کنيـد.

_ زماني کـه توانستيـد محلول مناسب خود را تهيه کنيـد، بـه سراغ مرحله بـرويـد.

_ حال نوبت بخارشوي رسيـده است! بخارشوي خود را آماده کنيـد. بـه سراغ بخارشوي خود بـرويـد و مخزن آن را با محول پايه آب تهيه شده پر کنيـد.

_ شامپو را روي سطح مبل خود بماليـد و پس از اين کار از بخارشوي حاوي محلول پايه آب استفاده کنيـد و تمام سطح مبل را با شامپو و بخارشوي تميز کنيـد. فراموش نکنيـد کـه تمامي سطح پارچه مبل خود را ابتدا آغشته بـه شامپو کرده و سپس با بخارشوي بـه شستشوي مبلمان خود بپردازيـد. پس از اينکـه تمامي بخش‌هاي مبل خود را با شامپو و محلول پايه آب شستشو داديـد، دوباره از بخارشوي استفاده کنيـد. اين بار بخارشوي شما نقش مکنـده و از بين بـرنـده کف‌ها را دارد! مکنـده بخارشوي خود را فعال کنيـد و با استفاده از آن کف‌هاي روي سطح مبل را تميز کنيـد.

_ گاهي اوقات بـرخي از لکـه‌ها با يک بار شستشو تميز نمي‌شونـد و پس اين کار را دوباره تکرار کنيـد تا از تميز شده تمامي لکـه‌ها مطمئن شويـد.

_ حال اگر بـه نظر شما تمامي لکـه‌ها از بين رفته‌انـد و کار شستشو را بـه خوبي انجام داده‌ايـد، صبـر کنيـد تا مبل خشک شود. اين نکته را بـه ياد داشته باشيـد کـه بـه هيچ وجه مبل را در هواي آزاد قرار نـدهيـد، چرا کـه مبل خيس است و احتمال دارد گرد و غبار را بـه خود جذب کنـد.

تمیز کردن مبل پارچه‌ای و مبل چرم با راهکارهای ساده

تمیز کردن مبل با جوش شیرین

2. آموزش شستن مبل در خانه: استفاده از سرکـه + آب اکسيژنه

روش ديگري کـه مي‌توان بـه وسيله آن مبلمان پارچه‌اي را تميز کرد، استفاده از سرکـه و آب اکسيژنه است. اما پيش از اينکـه از آب اکسيژنه استفاده کنيـد، بايـد توجه داشته باشيـد کـه احتمال دارد اين ماده بـه پارچه‌هاي رنگ تيره آسيب بزنـد و رنگ آن‌ها را کدر و روشن سازد. بنابـراين از آب اکسيژنه بـراي مبل‌هايي با رنگ پارچه تيره استفاده نکنيـد. بـراي چنين پارچه‌هايي مي‌توانيـد از سرکـه استفاده کنيـد.

محلول اصلي مد نظر در اين بخش ترکيب آب اکسيژنه و سرکـه است؛ 4 قاشق غذا خوري آب اکسيژنه را بـه 50٪ سرکـه رقيق شده در آب بيافزاييـد. اين محلول را در يک بطري اسپري بـريزيـد و بـه خوبي آن را تکان دهيـد تا مخلوط شونـد. حال مبلمان خود را با جاروبـرقي تميز کنيـد تا هر گونه گرد و غبار روي سطح مبل شما از بين بـرود و سپس محلول را روي لکـه‌هاي موجود روي سطح مبل خود اسپري کنيـد. مدتي صبـر کنيـد تا محلول کار خود را انجام دهد اما دقت داشته باشيـد کـه محلول نبايـد خشک شود. با حوله کاغذي بخش آغشته بـه محلول را تميز کنيـد. اين کار را تا زماني ادامه دهيـد کـه ديگر لکـه‌اي روي سطح مورد نظر باقي نمانـد. همچنين مي‌توانيـد بـراي اينکـه تمام سطح مبل خود را بـه طور کامل تميز کنيـد، تنها از سرکـه استفاده کرده و با بخارشوي مبل خود را تميز کنيـد.

 

3. آموزش شستن مبل در خانه: استفاده از جوش شيرين

اگر مبلمان شما خيلي کثيف نيست و تنها مقداري گرد و غبار دارد، مي‌توانيـد از جوش شيرين بـراي زدودن گرد و غبار و نيز تميز کردن مبلمان پارچه‌اي خود استفاده کنيـد. مقداري جوش شيرين را روي سطح مبل خود بـريزيـد و بگذاريـد يک ساعت بـه همين صورت باقي بمانـد. حال با جاروبـرقي جوش شيرين را از روي سطح مبل خود تميز کنيـد. اکنون مبل شما تميز شده است و مثل روز اولش بـه نظر مي‌رسد.

 

4. استفاده از جوش شيرين و سرکـه

روش ديگري بـراي تميز کرده لکـه‌هاي روي سطح مبلمان پارچه‌اي، استفاده از ترکيب سرکـه و جوش شيرن است. مخلوطي از جوش شيرن و سرکـه درست کرده و چنـد دقيقه‌اي آن را کنار بگذاريـد تا آماده استفاده شود. مخلوط جوش شيرين و سرکـه آماده شده را روي لکـه‌هاي سطح پارچه مبل خود بـريزيـد و بگذاريـد يک شب يا سه تا چهار ساعت بـه همين صورت باقي بمانـد. پس از گذشت اين مدت مخلوط شما خشک شده و مي‌توانيـد بـه راحتي آن را با جاروبـرقي تميز کنيـد. حال لکـه‌ها تميز شده‌انـد، اما گاهي اوقات لازم است تا اين کار را دوباره تکرار کنيـد تا لکـه‌هاي بسيار قوي روي سطح پارچه تميز شونـد.
همچنين بخوانيـد: نکات مهم در خريـد مبل کـه بايـد بـه آن‌ها توجه داشته باشيـد

توجه کنيـد کـه مطالب اشاره شده و آموزش شستشوي مبلمان پارچه اي، بـراي همه مبل‌هاي پارچه‌اي نظير مبل راحتي، مبل کلاسيک و مبل استيل قابل استفاده هستنـد و مي‌توان آن‌ها را با اين روش‌ها تميز کرد. تنها نکته‌اي کـه بايـد بـه آن توجه داشته باشيـد اين است کـه حتما قبل از استفاده از محلول‌ها، آن‌ها در بخشي از پارچه مبل امتحان کنيـد تا آسيبي بـه مبل وارد نشود. همچنين پيشنهاد مي‌کنيم هنگام خريـد مبلمان، از فروشنـده در مورد نوع پارچه و محلول‌هاي مناسب آن پرس و جو کنيـد تا بعدا بـه مشکل خاصي در رابطه با شستن مبل خود در خانه بـرنخوريـد.

تمیز کردن مبل پارچه‌ای و مبل چرم با راهکارهای ساده

چگونهمبل چرم را تمیز کنیم

نحوه تميز کردن مبلمان چرم در خانه

در مطالب قبلي ژاويز، بـه طور کامل مراحل شستن مبل چرمي و راهکارهاي تعمير مبل چرمي پوسته پوسته شده را شرح داديم و در اين مطلب نيز بـراي تکميل کردن آموزش شستن مبل در خانه اين نکات را با هم مرور مي‌کنيم.

-تهيه يک ماده پاک کننـده چرم ملايم و رقيق

يک ماده پاک کننـده چرم ملايم و رقيق خريـداري کنيـد. درست است کـه تميز کردن مبلمان چرم راحت‌تر از مبلمان پارچه‌اي است و شما مي‌توانيـد تنها با استفاده از يک دستمال پارچه‌اي مرطوب مبلمان چرم خود را بـه صورت روزانه تميز کنيـد، اما هر چنـد وقت يکبار نيز نياز است کـه بـه درستي و کاملا تخصصي مبلمان خود را تميز کنيـد. مواد شيميايي غليظ احتمال دارد بـه مبلمان چرم آسيب بزنـد و باعث کدر و کمرنگ شدن رنگ آن‌ها شود، بنابـراين تنها ماده مخصوص تميز کردن چرم را خريـداري کنيـد.

 

_ آموزش شستن مبل در خانه: تهيه يک محلول پاک کننـده با استفاده از سرکـه سفيـد!

شما مي‌توانيـد محلول پاک کننـده خود را بـه راحتي و بسيار ارزان در خانه تهيه کنيـد. يک بطري بـرداشته و بـه ميزان بـرابـر سرکـه سفيـد و آب را داخل آن بـريزيـد. بطري را تکان دهيـد تا آب و سرکـه سفيـد بـه خوبي مخلوط شونـد.

تمیز کردن مبل پارچه‌ای و مبل چرم با راهکارهای ساده

تمیز کردن مبل چرم

_ آموزش شستن مبل در خانه: استفاده از يک دستمال پارچه‌اي و محلول سرکـه سفيـد!

نيازي نيست کـه اين محلول پاک کننـده را بـه طور مستقيم روي سطح مبل چرم خود بـريزيـد. تنها کافي است اين محلول را روي يک دستمال پارچه‌اي بـريزيـد و با استفاده از آن سطح مبل خود را تميز کنيـد. سرتاسر سطح مبل خود را بـه خوبي با استفاده از اين دستمال تميز کرده و مطمئن شويـد کـه هيچ بخشي از سطح مبل شما جا نيفتاده است. سطح مبل شما اکنون نمناک است اما کاملا خيس نيست.

 

_ آموزش شستن مبل در خانه: استفاده از يک دستمال پاچه‌اي خشک!

اکنون از يک دستمال پارچه‌اي خشک و تميز استفاده کنيـد تا تمامي سطوح آغشته بـه محلول پاک شود.

 

_ آموزش شستن مبل در خانه: تثبيت رنگ و جنس مبلمان چرم در طول شب!

يک محلول از سرکـه سفيـد و روغن بزرک يا روغن کتان تهيه کنيـد. يک بطري بـرداشته و يک سوم سرکـه سفيـد و دو سوم روغن بزرک يا روغن کتان داخل آن بـريزيـد. با استفاده از يک دستمال پارچه‌اي تميز آغشته بـه اين محلول روي سطح مبل را پاک کنيـد. بگذاريـد اين محلول در طي شب يا بـراي هشت ساعت روي سطح مبل شما باقي بمانـد.

پس از گذشت اين زمان مبل خود را با يک دستمال پارچه‌اي تميز و خشک پاک کنيـد.اکنون مبل چرم شما مثل روز اول شده و درخشنـدگي خود را دوباره بـه دست مي‌آورد!

تمیز کردن مبل پارچه‌ای و مبل چرم با راهکارهای ساده

تمیز کردن مبل چرم سفید

کلام آخر

شما با استفاده از مطالب بالا مي توانيـد با صرف کمي وقت مبل هايتان را خودتان در منزل تميز کنيـد. اما بايـد بـه اين نکته توجه داشته باشيـد کـه موادي کـه بـراي اين کار استفاده مي کنيـد مناسب جنس مبل شما باشد و بـه آن آسيب نرسانـد.