درمان خروپف، چرا خروپف می کنیم؟

درمان خروپف، چرا خروپف می کنیم؟

چرا مردم خروپف مي کنند؟

اگر خروپف مي کنید، تنها نیسـتید، زیرا تا نیمي از بزرگسـالان آمریکایی خروپف مي کنند. دلیل این اتفاق این اسـت که هوا هنگام نفس کشیدن از طریق گلو شمـا جریان مي یابد. این امر باعث مي شود که بافت های نرم در گلو شمـا بلرزند و صداهای خروپف و تحریک کننده خروپف ایجاد کنند.

خروپف در مردان بیشتر از زنان اسـت و مي تواند در هر سنی، کودکان یا بزرگسـالان رخ دهد امـا بیشتر ،بین 40 تا 60 سـاله ها شایع اسـت.خروپف ممکن اسـت خواب شمـا یا شریک زندگی شمـا را مختل کند. حتی اگر زیاد شمـا را آزار ندهد، نباید خروپف کردن را نادیده بگیرید. در حقیقت، خروپف ممکن اسـت نشانه یک وضعیت جدی برای سلامتی باشد، از جمله:

  • آپنه خواب انسدادی (راه های هوایی مسدود شده)
  • چاقی
  • مسئله ای در مـورد سـاختار دهان، بینی یا گلو شمـا
  • محروميت از خواب

در مـوارد دیگر، خروپف ممکن اسـت به دلایل دیگری باشد مـانند:

  • خوابیدن روی کمر یا نوشیدن الکل بیش از حد، قبل از خواب
  • مصرف قرص های خواب آور بیش از حد مي تواند ،شمـا را آرام کند و منجر به خروپف شود.
  • مصرف دخانیات مي تواند منجر به تورم پشت گلوی شمـا شود و باعث خروپف شود.

درمان خروپف، چرا خروپف می کنیم؟

درمان خروپف با عسل

درمـان خروپف در خانه :

در برخی مـوارد خروپف، مهم اسـت که به منظور مراقبت از سلامتی خود، برای رفع شرایط اسـاسـی، به پزشک مراجعه کنید. با این حال مـوارد خروپف ناشی از عوامل خوش خیم، مـانند وضعیت خواب، اغلب با داروهای خانگی سـاده قابل درمـان اسـت. در ادامه روش های درمـانی که معمـولاً برای درمـان خروپف و دلایل مختلف آن اسـتفاده مي شود، برای شمـا شرح داده شده اسـت.

درمان خروپف، چرا خروپف می کنیم؟

درمان خروپف

1. اگر اضافه وزن دارید وزن خود را کاهش دهید :

این به کاهش ميزان بافت گلو که ممکن اسـت باعث خروپف شمـا شود کمک مي کند. با داشتن یک رژیم مفید و مناسب و خوردن غذاهای سـالم تر مي توانید وزن خود را کاهش دهید. حتمـاً روزانه ورزش منظم کنید. همچنین مي توانید برای کمک به پزشک یا متخصص تغذیه خود مراجعه کنید.

2. از کنار خود بخوابید :

خوابیدن روی پشت شمـا باعث مي شود که زبان به سمت پشت گلو حرکت کند، که تا حدودی جریان هوا را از طریق گلو شمـا مسدود مي کند. خوابیدن در کنار شمـا ممکن اسـت تمـام کاری باشد که شمـا باید انجام دهید تا هوا به راحتی جریان یابد و خروپف شمـا را کاهش یا متوقف کند.

درمان خروپف، چرا خروپف می کنیم؟

درمان خروپف شبانه

3. سر خود را در تخت بالا ببرید.

بالا بردن سطح رختخواب شمـا به ميزان 10 سـانتی متر، ممکن اسـت با باز نگه داشتن راه های هوایی باعث کاهش خروپف شمـا شود.

4- از نوارهای بینی یا دیلاتور خارجی بینی اسـتفاده کنید.

نوارهای چسبنده بینی را مي توان روی پل بینی قرار داد تا به افزایش فضای داخل بینی کمک کند. این مي تواند تنفس شمـا را مـوثرتر کرده و خروپف شمـا را کاهش یا از بین ببرد.

همچنین مي توانید یک دیلاتور خارجی بینی را که یک نوار چسب سفت اسـت و در بالای بینی، در سراسر سـوراخ بینی وجود دارد، امتحان کنید. این مي تواند مقاومت در برابر جریان هوا را کاهش داده و تنفس را آسـانتر کند.

درمان خروپف، چرا خروپف می کنیم؟

درمان جدید خروپف

5- آلرژی های مزمن را درمـان کنید.

آلرژی ها مي توانند جریان هوا را از طریق بینی شمـا کاهش دهند، این امر شمـا را مجبور به تنفس از طریق دهان مي کند و احتمـال افزایش خروپف را افزایش مي دهد. با پزشک خود مشورت کنید که چه نوع داروهایی، مي تواند وضعیت شمـا را بهبود بخشد.

6. مشکلات سـاختاری را در بینی خود اصلاح کنید.

برخی از افراد با آسـیب دیدگی متولد مي شوند یا سپتوم انحرافی دارند. وقتی که انحراف سپتوم بینی اتفاق مي افتد یک طرف بینی مسدود مي شود و جریان هوا با مشکل مـواجه مي شود و افت هوا اتفاق مي افتد که باعث تنفس سخت مي شود.

این ممکن اسـت باعث تنفس از دهان در هنگام خواب شود و باعث خروپف شود. برای اصلاح این وضعیت ممکن اسـت نیاز به جراحی باشد. با پزشک خود صحبت کنید.

7. قبل از خواب از نوشیدن الکل اجتناب کنید.

سعی کنید حداقل تا دو سـاعت قبل از خواب، الکل مصرف نکنید. الکل مي تواند عضلات گلو را شل کرده و باعث خروپف شود.

درمان خروپف، چرا خروپف می کنیم؟

دمنوش گیاهی برای درمان خروپف

8- از مصرف داروهای آرام بخش قبل از خواب خودداری کنید.

اگر شمـا خروپف مي کنید و از داروهای آرامش بخش هم اسـتفاده مي کنید، با پزشک خود صحبت کنید، تا ببینید چه راههای درمـانی دیگری دارید. پرهیز از اسـتفاده از آرام بخش ها قبل از خواب، ممکن اسـت خروپف شمـا را کاهش دهد.

9. سـیگار کشیدن را متوقف کنید.

سـیگار کشیدن یک عادت ناسـالم اسـت که مي تواند خروپف شمـا را بدتر کند. در مـورد روش های درمـانی ترک سـیگار، مثل آدامس یا برچسب هایی که مي تواند در ترک به شمـا کمک کند، با پزشک خود صحبت کنید.

10- به اندازه کافی بخوابید.

حتمـاً هفت تا هشت سـاعت خواب مـورد نیاز هر شب خود را را داشته باشید.

درمان خروپف، چرا خروپف می کنیم؟

درمان خروپف کودکان

11- از دسـتگاه داخل دهانی اسـتفاده کنید.

دسـتگاه داخل دهانی، دسـتگاهی اسـت که در طول خواب، درون دهان، بر روی دندان هایتان قرار مي گیرد. این وسـیله با نگه داشتن زبان در محل خود یا حرکت فک پایین به سمت جلو، از بسـته شدن راه هوایی در حین خواب جلوگیری مي کند.

12. از محصولاتی که نعناع دارند، اسـتفاده کنید

درمـان های گیاهی مـانند نعناع یا روغن نعناع یا دهانشویه های نعناعی، محصولاتی هسـتند که مي توانند خروپف های متوسط را از بین ببرند. روغن نعناع را در اطراف بینی خود بمـالید و اینکار مي تواند راه های بینی شمـا را باز کند.

دهانشویه نعناع حتی ممکن اسـت به کوچک شدن بافت های مـوجود در گلو کمک کند. اگر یک مرطوب کننده دارید، مي توانید قبل از رفتن به رختخواب، چند قطره روغن نعناع را به آن اضافه کنید و مصرف کنید.

13. تنفس یوگایی

تمرینات تنفسـی یوگا، همچنین به عنوان پراناميا نیز شناخته شده اسـت، مي تواند به بهبود جریان اکسـیژن در سراسر بدن توسط کنترل تنفس کمک کند. این تکنیک ها ،مي توانند در طول شب، تنفس عميق را بهبود ببخشند و ریه ها و عضلات گلو را تقویت کنند، تا بتوانند راه های هوایی خود را در طول شب باز نگه دارند.

درمان خروپف، چرا خروپف می کنیم؟

درمان خروپف کودکان

14. پاک‌سـازی مجراهای بینی

اگر بینی‌تان گرفته اسـت، پیش از خواب با محلول آب نمک، سـینوس‌هایتان را شسـت‌وشو دهید. اسـتفاده از سـینوس‌ واش، اسپری ضد احتقان بینی یا قطره‌ی بینی هم مي‌تواند کمک کند تا در خواب راحت‌تر نفس بکشید.

اگر آلرژی دارید، مـایت‌های خانگی (مـوجودات ميکروسکوپی که باعث بروز واکنش‌های آلرژیک مي‌شوند) و مـوی حیوانات خانگی را از اتاق خواب‌تان دور کنید یا از داروهای ضد حسـاسـیت اسـتفاده کنید.

15. هوای اتاق خواب‌تان را مرطوب نگه دارید

برای درمـان خروپف هوای اتاق خواب را مرطوب نگه دارید. هوای خشک مي‌تواند غشای بینی و حلق را تحریک کند، پس اگر مشکل شمـا، التهاب بافت‌های بینی اسـت، یک دسـتگاه رطوبت‌ سـاز مي‌‌ تواند سـودمند باشد.

16. شیر سـویا برای کاهش خروپف

اسـتفاده از شیر معمـولی به دلیل وجود لاکتوز، مي تواند در افرادی که از اختلال عدم تحمل لاکتوز رنج مي برند، منجر به ایجاد حسـاسـیت و تورم بینی و بافت گلو شود پس بهتر اسـت شیر سـویا را با شیر گاو جایگزین کنید؛ به علاوه شیر گاو و محصولات لبنی تولید شده از آن، با افزایش مخاط در مجرای تنفسـی، احتمـال خروپف را افزایش مي دهند. شیر گاو به شدت خلط آور اسـت.

درمان خروپف، چرا خروپف می کنیم؟

درمان خروپف با دمنوش گیاهی

17. مصرف چای برای کاهش خروپف

مطالعات نشان مي دهد ترکیب آب جوش و بخار گیاهان اسـتفاده شده در چای، باعث کاهش خلط و مخاط مجاری تنفسـی و بینی مي شود. چای نعنا یکی از بهترین گزینه های کاهش خروپف اسـت.

18. درمـان خروپف با عسل

عسل دارای خواص ضد باکتری و ضد التهابی اسـت که سبب کاهش مخاط در اطراف حنجره مي شود. عسل یک گزینه مناسب برای کاهش التهاب در بافت های بینی و گلو اسـت. ترکیب عسل و چای قبل از خواب، از ایجاد صدای خرخر گلو و خروپف جلوگیری مي کند.

19. نرم شدن بافت گلو با زردچوبه

زردچوبه با باریک کردن مجاری تنفسـی و ایجاد التهاب، مي تواند بافت گلو را نرم کند.

درمان خروپف، چرا خروپف می کنیم؟

درمان خروپف با ماهی

20. مصرف مـاهی برای جلوگیری از تورم گلو

اسـتفاده از مـاهی به جای گوشت قرمز یکی از مهمترین روش های جلوگیری از التهاب و تورم گلو اسـت.

21. پیاز مناسب برای رفع التهاب گلو

پیاز با خواص ضد التهابی و ضد احتقان، باعث باز شدن مجاری تنفسـی و رفع التهاب بافت های گلو مي شود.

 چگونه بدانم کدام روش درمـانی برای من بهتر خواهد بود:

همه آنها را امتحان کنید. یکی پس از دیگری تا زمـانی که یک درمـان مـوثر را پیدا کنید. ولی قبل از هر چیزی بهتر اسـت، ابتدا یک لیسـت از عادات خود در زمـانی که خواب هسـتید، تهیه کنید. این کار به شمـا کمک مي کند تا از الگوهای خواب و عادات خود بهتر مطلع شوید و بتوانید بهترین و مـوثرترین روش درمـانی خروپف را پیدا کنید.

درمـان خروپف با جراحی

درمان خروپف، چرا خروپف می کنیم؟

درمان جدید خروپف

عمل جراحی

عمل جراحی تقریبا هميشه به خروپف کمک مي کند، امـا متأسفانه بعضی از مردم دوسـت ندارند و راه های دیگری را امتحان مي کنند. ولی ابتدا سعی کنید، نظر یک منبع بی طرف مـانند جراح گوش و حلق و بینی را قبل از انجام جراحی، بپرسـید.

عمل بینی

اگر پولیپ بینی دارید، برداشتن آن مي تواند خروپف را متوقف کند. اگر وسط خط بینی شمـا کج شده باشد (انحراف تیغه بینی) ممکن اسـت این کار را انجام دهد (امـا نه هميشه).

تنزیلکتومي

این بیشتر برای بچه هایی که خرخر مي کنند، مناسب اسـت. معمـولا هر دو لوزه و آدنوئید(غده) برداشته مي شود. اینکار تنها برای درمـان خروپف، انجام نمي شود، بلکه برای لوزه های بزرگتری که ممکن اسـت باعث مشکلات دیگری مـانند آپنه انسدادی خواب یا تظاهرات منظم تاندونولیت شود، نیز مناسب اسـت.

درمان خروپف، چرا خروپف می کنیم؟

درمان خروپف با جراحی

روش درمـانی UPPP

این عمل، با بیهوشی عمـومي انجام مي شود که در آن بخشی از بافت داخل و اطراف دهان و گلو برداشته مي شود و فضای بیشتری ایجاد مي شود و این کار، شامل کوتاه کردن بافت نواری شکل اسـت که در وسط انتهای دهانتان آویزان مي شود (زبان کوچک) و برش هایی بر کام(سقف دهان) نرم شمـا که در پشت دهان قرار دارد، مي تواند، به خروپف کمک کند.

با کمک لیزر (LAUP)

این روش مشابه روش درمـانی UPPP اسـت، امـا توسط لیزر انجام مي شود. این لیزر، زبان کوچک و قسمتی از کام نرم را مي سـوزاند.

فرسـایش و تخریب بسـامدی رادیوییِ کام نرم

اینکار سبب سفت شدن کام نرم مي شود، تا اینکه ارتعاش شدیدش متوقف شود. این روش با تزریق بی حسـی در سقف دهان شروع مي شود (یک بی حس کننده مـوضعی) و پس از آن یک دسـتگاه به نام الکترود در سقف دهان شمـا قرار مي گیرد. امـواج رادیویی از طریق الکترود به کام نرم شمـا ارسـال مي شوند.