دسته بندی انواع شاخه ها، رشته های بدنسازی

دسته بندی انواع شاخه ها، رشته های بدنسازیدسـته بندی انواع شاخه ها، رشته هاي بدنسازی

ورزش محبوب بدنسازی که هرچه بیشتر جلو مي رویم شاهد همه گیر تر شدن آن مي شویم. زیرا که اين روزها بیشتر بـه سلامتی اهميت داده مي شود.شايد روزی قصد اين را داشته باشيد تا شما هم بـه باشگاه بدنسازی بروید و ثبت نام کنيد یا که هم اکنون در حال فعالیت در اين ورزش هسـتید. کم و بیش با اين ورزش آشنا هسـتیم اما هميشه شناخت موجب درک بـهتر مي شود و در تصميم گیری نهايی کمک بسیار زیادی بـه ما خواهد کرد. بدن سازی هم مثل دیگر ورزش ها شاخه هاي متعددی دارد. مثل فیتنس و پاور لیفتینگ که شما مي توانيد طبق علاقه و هدف خود یکي از شاخه ها را انتخاب کنيد با ما براي شناخت بیشتر شاخه هاي بدنسازی همراه باشيد.

دسته بندی انواع شاخه ها، رشته های بدنسازی

هادی چوپان قهرمان پرورش اندام ایران

 بادی بیلدینگ (پرورش اندام) body building :

شرکت کنندگان در  اين رشته ورزشي از بدنسازی طبق وزن دسـته بندی مي شوند. به عنوان مثال کسی که قدبلندتری دارد مي تواند در کنار کسی قرار بگیرد که قدکوتاهتری دارد. افرادی که دارای قد کوتاهتری هستند، در اين رشته موفقترند. چون عضلات بدن آنها زودتر پر مي شود و نمايانتر اسـت . اما بدنسازان قدبلند بسیاری بوده اند که توانسـته اند در اين رشته موفق شوند مانند : روني کلمن، آرنولد شوارتزنگر و…دسته بندی انواع شاخه ها، رشته های بدنسازی

ارنولد شوارتزنگر اسطوره ی پرورش اندام

ميناي داوری در پرورش اندام ، عضلات حجیم و گرد و کات عضلاني خوب و بالانس بدن اسـت.نکته بسیار مهم بالانس و داشتن توازن در بدن اسـت. بدنسازان زیادی بوده اند که بدنشان حجم زیادی داشته اسـت اما بـه خاطر بالانس نبودن بدنشان، بـه جايگاه خوبی دسـت پی دا نکرده اند مانند: مارکوس رول.دسته بندی انواع شاخه ها، رشته های بدنسازی

مارکوس رول ژنتیک بدنسازی

در پرورش اندام  افرادی که داراي تیپ بدني آندرومورف هسـتند مي توانند بیشتر موفق باشند. ولی اشخاصی هم بوده اند از دسـته اکتومورف و مزومورف که در بادی بیلدینگ بـه موفقیت دسـت یافته اند. مانند دوریان یتس که در ۶ دوره مسـترالمپیا قهرمان شد.

دسته بندی انواع شاخه ها، رشته های بدنسازی

انواع بدنسازی و رشته های آن

پاور لیفتینگ power lifting :

وزنه بردار یا پاورلیفترها قدرت بدني خود را در هر سه حرکت بارز یابی می کنند. در هر حرکت 3 بار این امکان را دارند تا وزنه را بلند کنند و در هر حرکت سنگین‌ترین وزنه را به ثیت برسانند. درآخر هم بـهترین امتیاز از هر حرکت با هم جمع مي‌شود و مجموع امتیاز وزنه بردار براي نتیجه نهايی در نظر گرفته مي‌شود. اين 3 حرکت عبارتند از: 1-اسکات 2-پرس سینه 3-ددلیفت

اکثریت  قهرمانان جهان هفته اي 4 جلسه تمرین مي‌کنند.حرکات اسکات و پرس سینه در طول هفته دو جلسه و حرکت لیفت هفته اي یک جلسه تمرین مي‌شوند.دو حرکت اسکات و پرس سینه در طول هفته یک بار سنگین و بار دیگر 50 درصد توان انجام مي‌شوند.حرکت ددلیفت هفته اي یک جلسه سنگین تمرین مي‌شود.دسته بندی انواع شاخه ها، رشته های بدنسازی

انواع بدنسازی فیتنس

البته برخی از مربیان عقیده دارند که حرکت لیفت را بايد هر سه هفته یک بار سنگین تمرین کرد.و در دو هفته دیگر با وزنه‌هاي متوسط و نزدیک بـه سنگین تمرین نمود.بین سـت‌هاي سبک و مقدماتی یک دقیقه و سـت‌هاي سنگین 3 الی 5 دقیقه مي‌توان اسـتراحت کرد.

اکثر وزنه بردارهاي قدرتی موقع انجام حرکت اسکات هالتر را قدری پايین‌تر از حد معمول روی شانه‌ها قرار مي‎دهند.فاصله پاها از یکدیگر در حدود 20 الی 30سانتی متر بازتر از عرض شانه اسـت و در اين حالت سینه را بـه سمت جلو قوس مي‌دهند.اين تکنيکي اسـت که 75 درصد از قهرمانان موفق و خوب جهان از آن تبعیت مي‌کنند.

در حرکت پرس سینه فاصله دسـت‌ها را بازتر بگیرید تا از قدرت عضلات قدرتمند سینه بـهره ببرید.فاصله دسـت‌ها از یکدیگر طبق قانون نبايد بیش از بیش از 81 سانتی‌متر که از مابین انگشتان محاسبـه مي‌شود، باشد.دسته بندی انواع شاخه ها، رشته های بدنسازی

تفاوت بین شاخه های بدنسازی

تفاوت پاورلیفتینگ و پرورش اندام :

بسیاری از افراد فکر مي‌کنند که پاورلیفتینگ و بدنسازی با هم یکي هسـتند. اما اگر بخواهيد دقیق شویم بايد بگوییم که تفاوت‌هايی با هم دارند که در ادامه بـه آن اشاره خواهيم کرد.

در پرورش اندام حجم عضلات افزايش مي‌یابد؛ اما در پاورلیفتینگ تمرکز بر بلند کردن وزنه سنگین‌تر اسـت.در پرورش اندام تمرکز بر حجم گیری و خشک کردن بدن اسـت، اما در پاورلیفتینگ اين فرآیند اصلا مهم نيسـت.در پرورش انداما از یک رژیم غذايی سخت پیروی مي‌کنند حال آنکه اين مساله براي پاورلیفترها وجود ندارد.

دسته بندی انواع شاخه ها، رشته های بدنسازی

کراس فیت تمرینات

کراس فیت  CrossFit :

کراس فیت یک رژیم و برنامه ورزشي براي تناسب اندام اسـت که توسط گرگ گلسمن بنيان‌گذاری و ثبت شده اسـت. شما در کراس فیت ترکيبی از تمرینات جسماني و مسابقات پرورش اندام را شاهد خواهيد بود. تمرینات کراس فیت براي آشنايی جزئی شما عبارت‌اند از وزنه‌برداری، پلايومتریک، پاورلیفتینگ، ژیمناسیتک، تمرینات کالیسـتنيک و دیگر تمرین‌ها که مي‌تواند بر اساس ميزان توان فرد متغیر باشد.

کراس فیت ورزشي که هدف اصلی آن تقویت عضلات، بـهبود قدرت و همچنين تقویت سیسـتم تنفسی هسـت. در کراس فیت ورزشکار عمدتاً با اسـتفاده از وزن خود بـه جاي وزنه‌هاي بدن‌سازی اقدام بـه تقویت عضلات و افزايش قدرت مي‌کند.دسته بندی انواع شاخه ها، رشته های بدنسازی

کراس فیت چیست

با وجود ویژگی‌هاي سلامتی فراوان و تأثیر بـه سزاي کـراس فیت در بـهبود قدرت عضلات و سیسـتم تنفسی بـه مانند ورزش‌هاي کاردیو، لازم نيسـت ساعت‌هاي زیادی در باشگاه صرف انجام آن‌ها کنيد. در برخی موارد، برنامه‌هاي کـراس فیت بـه گونه‌اي تنظیم مي‌شود که نياز بـه هيچ وزنه و باشگاهي هم نباشد. البته مي‌توان گفت که اغلب مردم و ورزشکاران کـراس فیت از وزنه براي انجام دادن حرکات و نتیجه‌گیری مطلوب اسـتفاده مي‌کنند.

نمونه تمرینات کراس فیت شامل :

5 تکرار حرکت بارفیکس، 30 تکرار حرکت شنا سوئدی، 40 تکرار حرکت درازونشسـت و 50 تکرار حرکت اسکوات با وزن بدن اسـت. اين تمرینات بـه ترتیب انجام مي‌شوند و در انتهاي آن 3 دقیقه اسـتراحت مي‌کنيد.

با انجام کراس فیت بعد از مدتی تمام فاکتورهاي آمادگی جسماني، قدرت و اسـتحکام عضلات، نيرو، سرعت و چابکي، بـه صورت چشمگیری افزايش مي‌یابد. کراس فیترها عموماً بـه صورت همگاني در سوله‌هايی که بـه آن‌ها BOX مي‌گویند، تمرین مي‌کنند. جنبـه‌ی اجتماعی کراس فیت براي همه‌ی کراس فیترها بیشترین اهميت را دارد. همگاني بودن، محیط اجتماعی و تمرینات گروهي آن‌ها را تشویق مي‌کند تا همدیگر را حمايت کنند و بـه یکدیگر انگیزه دهند تا بـه هر ترتیبی شده تمرین‌شان را بـه اتمام برسانند.

دسته بندی انواع شاخه ها، رشته های بدنسازی

فیزیک کلاسیک چیست

رشته بادی کلاسیک یا فیزیک کلاسیک :

در مورد اين که بادی کلاسیک چیسـت بايد بگوییم که اين رشته بـه تازگی بـه وجود آمده و بر حسب تیپ بدني طرفداران بسیاری را بـه خود جذب کرده اسـت.زیرا افرادی که داراي قد بلندی هسـتند مي توانند در اين رشته بـه صورت چشم گیری پیشرفت کنند.علاوه بر وزن قد هم تاثیر زیادی دارند و ورزشکاران بر اساس قد دسـته بندی ميشوند .هر ورزشکار در دسـته قدی خود در وزن هاي مشابـه اي هسـتند .

در مورد شکل عضلات بادی کلاسیک هم بايد گفت که کاملا با بادی بیلدینگ متفاوت اسـت .در اين رشته بیشتر بـه کشيدگی عضله و کات عمقی دقت ميشود .عضلات حجیم از گردونه مسابقات حدف خواهند شد.بر اساس ژنتیک موجود در ايران بر اساس قد بلند بادی کلاسیک طرفداران زیادی را بـه خود جذب کرده

دسته بندی انواع شاخه ها، رشته های بدنسازی

تمرینات فیزیک کلاسیک

رشته فیزیک :

رشته فيزيك آقايان براي افرادی طراحی‌شده اسـت که ترجیح مي‌دهند تا بدني با عضلاتی کمتر، ولی درعین‌حال تنومند و بـه‌طور هنرمندانه‌اي زیبا داشته باشند.اما با اين حال بازم هم ژنتیک مناسب کمر باریک و بدني بدون چربی نقش مهمي در موفقیت اين افراد دارد.

دسـته‌هاي مسابقات فیزیک: در رقابت فيزيك آقايان،معمولادر دوسـته 178سانتی‌متر و کمتر از آن و بالاتر از 178 سانتی‌متر برگزار ميشود البته در برخی فدراسیون ها مانند ايران اين دو دسـته را بـه 4-5 دسـته کوچکتر خرد ميکنند و یک دسـته براي ورزشکاراني که عضلات بیشتر و وزن بالاتری دارند بـه نام ماسکولار فیزیک در نظر ميگرند ..و در سطح حرفه اي مسابقات فیزیک فقط در یک دسـته آزاد برگزار ميشود

دسـته هاي قدی در ايران معمولا بین -172، 175، 178، 181 و +181 سانتی متر برگزار ميشود اما احتمال تغییر دسـته ها در برخی از مسابقات وجود دارد و ورزشکاران براي اطمينان بیشتر بايد بـه اطلاعیه هاي هر فدراسیون و هيئت برگزاری مسابقات مراجعه کنند

دسته بندی انواع شاخه ها، رشته های بدنسازی

تمرینات بدنسازی فیزیک

معیار های داروی در رشته فیزیک

1-عضلانی بودن و آمادگی بدن

داور ابتدا بايد ظاهر کلی بدن را ارزیابی کند. اين ارزیابی بايد از سر شروع شود و بـه پايین ادامه پیدا کند و کل بدن ورزشکار را در نظر بگیرد. اين ارزیابی که با برداشت عمومي از بدن آغاز مي‌شود، بايد وضعیت و رنگ پوسـت، همچنين موهاي سر و ویژگی‌هاي صورت را نيز تحت نظر بگیرد. داوران بـه دنبال شرکت‌کنندگاني با بدن متناسب هسـتند که نمايش‌دهنده شکل و تقارن درسـت باشند و در کنار آن از عضلاني بودن و آمادگی کلی بدن هم برخوردار باشند.بـه داوران یادآوری مي شود که عضلاني‌بودن مفرط، یک امتیاز منفی اسـت.

دسته بندی انواع شاخه ها، رشته های بدنسازی

فیتنس و قوانین فیزیک کلاسیک

2-حضور در صحنه وتاثیر گزاری بر روی داوران

داوران بـه دنبال شرکت‌کننده‌اي هسـتند که بـهترین حضور در صحنه و وقار را داشته باشد و بتواند با موفقیت، شخصیتش را بـه حضار نمايش دهد، همچنين قابلیت ورزشکار در ارائه دادن خودش با اعتمادبـه‌نفس بر روی صحنه نيز موردتوجه قرار مي گیرد.

ملاک برتری در دیدگاه داوران :1ـ کمر باریک، 2ـ بدني ساخته شده، 3- تقارن بدني، 4ـ وقار شخصیتی و اراسـتگی ظاهری و زیبايی پوسـت، 5ـ تاثیرگذاری و برقراری ارتباط مسـتقیم با داوران، 6ـ تفکيک عضلاني معقول

نمرات منفی در مسابقات فیزیک : 1- سايز عضلاني مفرط، 2- تفکيک بودن بیش از حد، 3- اجراي حرکات مازاد و یا فیگور 4- عدم تقارن 5- آبدار بودن بیش از حد بدن

سخن پاياني :

با انواع رشته ها و شاخه هاي بدن سازی آشنا شدیم. حال انتخاب و علاقه شماسـت که مسیر خود خوتان را انتخاب کنيد. مطمئن باشيد که انجام اصولی و درسـت هر ورزشي سرمايه گذاری بزرگی خواهد بود که شما مي توانيد در ايام ميان سالی و پیری از آن اسـتفاده کنيد هرچند که هنوز هم دیر نشده و فقط با کمي تلاش و جدیت شما مي توانيد شروع کنيد

مطالب مرتبط :

شروع بدنسازی از صفر، ماه اول بدنسازی

افزایش حجم افراد لاغر، عضله سازی افراد لاغر