رنگ موی آمبره چیست و روش تکنیک رنگ موی آمبره در خانه

رنگ موی آمبره چیست و روش تکنیک رنگ موی آمبره در خانهرنگ موی آمبره چیست و روش تکنیک رنگ موی آمبره در خانه

رنگ موي آمبـره يکي از تکنيکـهاي رنگ کردن مو است کـه اين روزها بيشتر خانم هاي خوش سليقه ازين مدل رنگ مو استفاده مي کننـد.در اين روش مو دو رنگ ديـده مي شود کـه ترکيب جالبي است. در اين مقاله ما روش رنگ موي آمبـره را بـراي شما آورده ايم.

 

آمبـره چيست ؟

روش رنگ کردن موها بـه روش آمبـره اين چنين است کـه ريشه موهايتان بايـد تيره تر باشد و رنگ موها هر چه بـه ساقه مي رود بـه رنگ روشن در مي آيـد. آمبـره مو روشي بـراي رنگ‌کردن موهاست. در اين روش، پايين موها روشن‌تر مي‌شود و موها ظاهري دورنگ پيـدا مي‌کننـد. بـراي ايجاد اين حالت، بايـد قسمت پاييني موها را دکلره يا بي‌رنگ کنيم و سپس آنها را با رنگ مو دلخواه خود رنگ کنيم.

 

مراحل رنگ کردن مو با تکنيک آمبـره آماده‌سازي

۱- رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنيـد

رنگي انتخاب کنيـد کـه متناسب با رنگ طبيعي موهاي شما است. معمولاً سايه‌هاي روشن‌تري از قهوه‌اي يا سايه‌اي از قرمز يا بلونـد، مناسب خواهد بود.

دو نوع رنگ موي آمبـره وجود دارد: معمولي و معکوس. رنگ موي آمبـره معمولي، رنگ روشن‌تري را در پائين مو نسبت بـه ريشه دارد درحالي کـه رنگ مو آمبـره معکوس، عکس آن است. سايه‌اي انتخاب کنيـد کـه بيش از ۲ درجه روشن‌تر از رنگ موي فعلي شما نباشد. هرچه تغيير رنگ نامحسوس‌تر باشد، موهاي شما طبيعي‌تر بـه نظر خواهد رسيـد. سعي کنيـد بـه دنبال رنگ‌هاي طبيعي و ملايم باشيـد تا آسيب کمتري بـه موهاي شما بـرسد.

رنگ موی آمبره چیست و روش تکنیک رنگ موی آمبره در خانه

 

۲- تصميم‌گيري درمورد محلي کـه تمايل داريـد بـه رنگ اصلي موهاي شما باقي بمانـد

اين قسمت نيز هماننـد انتخاب رنگ، اهميت دارد. هرچه اين تغيير رنگ در محل پائين‌تري از موهاي شما باشد، ظاهر شما طبيعي‌تر و زيبانر خواهد بود. اگر اين تغيير رنگ بسيار نزديک بـه ريشه باشد، ممکن است اينطور بـه نظر بـرسد کـه ريشه‌ي موهاي شما رشد کرده است. معمولاً زير خط فک بـراي تغيير رنگ مناسب است.

 

۳- موهاي خود را بـه خوبي شانه کنيـد

اطمينان يابيـد کـه گره‌اي در موهاي شما باقي نمانـده است تا بـه راحتي، مخلوط پودر دکلره و اکسيـدان را بـه موهاي خود بزنيـد و مطمئن شويـد کـه موها، رنگ يکدستي خواهنـد داشت.

 

۴- پيش‌بنـد يا تيشرت کـهنه بپوشيـد

احتمال دارد مخلوط پودر دکلره و اکسيـدان يا رنگ بـر روي لباس شما بـريزد، بنابـراين بايـد پيش‌بنـد را پوشانـده يا از لباس کـهنه استفاده کنيـد.

 

۵– دستکش بپوشيـد

دستکش‌ها معمولاً با کيت رنگ ارائه مي‌شونـد و اگر هم نـداريـد، مي‌توانيـد از دستکش‌هاي لاستيکي معمولي استفاده کنيـد تا دست شما، رنگي نشود.

رنگ موی آمبره چیست و روش تکنیک رنگ موی آمبره در خانه

آمبـره فانتزي

دکلره کردن موها

پودر دکلره خود را با اکسيـدان مخلوط کنيـد. در صورتي کـه رنگ مو با تکنيک آمبـره معکوس انجام نمي‌دهيـد، نياز بـه استفاده از دکلره خواهيـد داشت. هميشه مايع دکلره کردن مو را در محيطي با تهويه مناسب استفاده کنيـد و از تنفس آن، اجتناب نمائيـد. موهاي خود را بـه چنـد قسمت تقسيم کنيـد. اگر موهاي شما بسيار باريک يا ضخيم است، قسمت هاي بيشتري بـراي موهاي خود درست کنيـد. هر قسمت را با گيره مو جدا کنيـد کـه از ديگر قسمت‌ها، جدا باشد.

ابزاري بـراي بـه کار بـردن رنگ انتخاب کنيـد. از بـرسي استفاده کنيـد کـه پس از آن، بتوانيـد آن را بـه دور بيانـدازيـد. شروع بـه دکلره کردن موها کنيـد. از پائين موها تا رسيـدن بـه خط محو شدن دو رنگ، از مخلوط اکسيـدان و دکلره بزنيـد. اطمينان يابيـد کـه از ميزان يکساني دکلره در هر دو سمت استفاده مي‌کنيـد. تمام قسمت‌هاي موها کـه مي‌خواهيـد بي‌رنگ شونـد را رنگ کنيـد. بگذاريـد دکلره، اثر بگذارد. بسته بـه ميزان خنثي شدن موهايتان، بـراي اثر گذاري دکلره، نياز بـه زمان داريـد کـه زماني ميان ۱۵ الي ۲۰ دقيقه خواهد بود. موهاي خود را با آب گرم، کامل بشوئيـد.

 

رنگ کردن موها

مطمئن شويـد موهايتان خشک است. از حوله بـراي خشک کردن موها استفاده کنيـد. موهاي خود را يک بار ديگر، دسته دسته کنيـد. حداقل ۲ الي ۳ دسته داشته باشد. دستکش دست خود کنيـد. بـه دليل رنگ گرفتن دست‌ها، بـهتر است دستکش را بـه دست داشته باشيـد. رنگ خود را آماده کنيـد. بيشتر جعبـه‌هاي رنگ، نيازمنـد انـدازه‌گيري مناسب و ترکيب دارنـد. موهاي خود را شانه کنيـد. دستورالعمل هاي موجود در قوطي رنگ را مطالعه کنيـد. اگر بـه روش آمبـره معمولي موهاي خود را رنگ مي‌کنيـد، رنگ مو را بـه تمام قسمت‌هاي بي‌رنگ شده بزنيـد. بگذاريـد رنگ مدتي استراحت کنـد.

رنگ موها را از روي موهاي خود بشوئيـد. با دستکشي کـه در دست داريـد و آب گرم، بـه آرامي موهاي خود را با يک شامپوي بدون سولفات بشوئيـد. فرآينـد دکلره کردن و رنگ آميزي، مي‌توانـد بـه موهاي شما آسيب بسياري بـرسانـد بنابـراين انتخاب شامپوي مناسب در اين مرحله مهم است. موهاي خود را خشک کرده و حالت دهيـد. با قرار گرفتن موهاي‌تان در معرض مواد شيميايي، بـهتر است بگذاريـد موها با هوا خشک شونـد و سشوار نکشيـد تا موها آسيب بيشتري نبينـد.

 

معرفي چنـد مدل رنگ مو آمبـره محبوب

رنگ موي آمبـره شاه بلوطي تيره و عسلي
بـهترين وجه رنگ موي آمبـره اين است کـه بـه شما اجازه مي‌دهد دو طيف رنگي را کـه دوست داريـد و نمي‌توانيـد در موردشان تصميم بگيريـد روي موهاي خود داشته باشيـد. اگر ظاهري چشم‌گير با رنگ مو آمبـره مي‌خواهيـد بـهتر است از رنگ مو قهوه‌اي بـراق و بلونـد استفاده کنيـد.

رنگ موی آمبره چیست و روش تکنیک رنگ موی آمبره در خانه

ترکيب رنگ آمبـره

رنگ مو آمبـره با موهاي کوتاه: رنگ مو آمبـره با موهاي کوتاه هم سازگاري خوبي دارد و ظاهري جذاب و متفاوت ايجاد مي‌کنـد.

 

رنگ مو آمبـره بـراي موهاي بلنـد: اگر موهاي شما خيلي بلنـد است و دوست داريـد از تکنيک آمبـره بـراي رنگ کردن موهايتان استفاده کنيـد، بـهتر است از آرايشگر خود بخواهيـد چنـد سانت انتهايي موهايتان را با اين تکنيک رنگ کنـد.

 

رنگ مو آمبـره قهوه‌اي و بلونـد يخي: بـراي افرادي کـه رنگ‌هاي سرد و يخي را بـراي مو مي‌پسنـدنـد اين پيشنهاد بسيار عالي است. تغيير رنگ از قهوه اي تيره بـه بلونـد يخي ظاهري زيبا و جذاب ايجاد مي‌کنـد.

رنگ موی آمبره چیست و روش تکنیک رنگ موی آمبره در خانه

آمبـره موي مشکي

آمبـره مو با رنگ مشکي و قهوه‌اي: اگر جزو آن دسته از افرادي هستيـد کـه رنگ هاي متداول را دوست نـداريـد و مي‌خواهيـد کمي متفاوت باشيـد مي‌توانيـد از سايه هاي تيره بنفش بـراي رنگ کردن موهاي خود استفاده کنيـد. فقط بـه ياد داشته باشيـد نبايـد در اين کار زياده روي کنيـد و باعث نشويـد کـه ظاهري غير طبيعي داشته باشيـد.

 

رنگ مو آمبـره قهوه‌اي مايل بـه قرمز : اگر توناژ پوست شما گرم است بـهتر است از آرايشگر خود بخواهيـد رنگ مو آمبـره با کمي سايه‌هاي قرمز و کاراملي را بـراي موهاي شما استفاده کنـد.

رنگ موی آمبره چیست و روش تکنیک رنگ موی آمبره در خانه

آمبـره در منزل

رنگ مو آمبـره با کنتراست بالا:ويژگي رنگ مو آمبـره اين است کـه رنگ روشن بـه صورت تدريجي بـه تيره تمايل پيـدا مي‌کنـد اگر دوست داريـد موهاي شما بيشتر جلب توجه کنـد مي‌توانيـد از آرايشگرتان بخواهيـد فقط چنـد سانت انتهايي موهايتان را رنگ کنـد و اين تفاوت رنگ مشخص‌تر باشد.

رنگ موی آمبره چیست و روش تکنیک رنگ موی آمبره در خانه

هايلايت آمبـره مو

رنگ مو آمبـره با سايه هاي طلايي:سايه هاي روشن و لطيف طلايي در اطراف چشم‌ها، با ترکيب رنگ پايه قهوه‌اي زيبايي چهره شما را دوچنـدان خواهد کرد.

 

رنگ مو آمبـره و هايلايت: مي‌توانيـد از تکنيک هايلايت هم بـه همراه آمبـره استفاده کنيـد.

 

رنگ موی آمبره چیست و روش تکنیک رنگ موی آمبره در خانه

آمبـره دودي

رنگ مو آمبـره با سايه‌هاي روشن قهوه‌اي – سامبـره:آمبـره لطيف (Soft-Ombre) يا ” سامبـره ” باعث مي‌شود رنگ موهاي شما طبيعي‌تر بـه نظر بـرسد.