روش های تمیز و ضد عفونی کردن ماشین لباسشویی

روش های تمیز و ضد عفونی کردن ماشین لباسشوییروش های تمیز و ضد عفونی کردن ماشین لباسشویی

با تغییر در سبک زندگی ماشین های لباس شویی جزء جدا نشدنی هر حانه ایی محسوب می شود و تمیز ماندم و ضد عفونی آن یکی از امور مهم تلقی می شود، زیرا که شما همیشه با لباس هایتان در تماس هستید. بنابر این با هر بار تمیز کردن ماشین لباس شویی در ماه به آسانی خیالتان بابت قارچ ها، ویروس ها و … آسوده باشد. در ادامه مطلب با ما همراه باشید

تمیز و ضد عفونی کردن ماشین لباسشویی

ضد عفونی کردن لباسشویی منزل شما می تواند با کمترین هزینه، بـه راحتی و بدون آسیب بـه پارچه ها انجام شود. این سه دسـته از محصولات بـرای پارچه ها بی خطر هسـتند.

روش های تمیز و ضد عفونی کردن ماشین لباسشویی

روغن کاج برای ضد عفونی ماشین لباس شویی

روغن کاج :

این دسـته از مواد در آب گرم و داغ مؤثر هسـتند و بـرای هر دو پارچه سفید و رنگی قابل اسـتفاده می‌باشند. این ضدعفونی کننده ها باید در ابتدای چرخه شسـتشو اضافه شوند. بـرای اثربخشی، محصول باید حاوی 80 درصد روغن کاج باشد.

ضد عفونی کننده های فنولیک :

مانند دسـته قبل، این دسـته هم بـرای آب گرم و داغ موثر اسـت و روی هر دو پارچه سفید و رنگی کاربـرد دارد. بـرای ضدعفنونی کردن ماشین لباسشویی ، ضد عفونی کننده های فنولیک ممکن اسـت بـه آب شسـتشو یا آب آبکشی (در صورت گرم بودن) اضافه شوند.

روش های تمیز و ضد عفونی کردن ماشین لباسشویی

وایتکس برای تمیز کردن ماشین لباسشویی

ضدعفونی و تمیز کردن ماشین لباسشویی با وایتکس :

این دسـته از ضدعفونی کننده ها بـه عنوان کلر مایع (هیپوکلریت سدیم) نیز شناخته می شود و در دماهای گرم، داغ یا سرد ولی فقط بـرای پارچه های سفید قابل اسـتفاده اسـت. بـرای مؤثر بودن، لازم اسـت غلظت هیپوکلریت سدیم بین 25/5 تا 6/15 درصد باشد.

توجه کنید سفید کننده های پایه اکسیژن در هنگام اسـتفاده در فرایندهای لباسشویی، خصوصیات ضد عفونی کنندگی ندارند.

 ضدعفونی کننده های کلری :

ضدعفونی کننده های کلر در صورت اسـتفاده در مقادیر صحیح و همراه با آب گرم در ضد عفونی کردن لباس‌ها بسیار عالی اسـت. با این حال، هر نوع پارچه نمی‌تواند در بـرابـر سفیدکننده کلر مقاومت کند. بـرای ضد عفونی کردن ماشین لباسشویی خود گام‌های زیر را انجام دهید:

 • دمای آب شوینده را تنظیم کنید و آن را در گرمترین حالت تنظیم کنید. مطمئن باشید لباسشویی خالی اسـت.
 • یک فنجان سفید کننده کلر را بـه درام خالی لباسشویی اضافه کنید و هیچ لباسی اضافه نکنید.
 • لباسشویی را روی چرخه کامل قرار دهید. اجازه دهید کل چرخه را طی کند.
 • وقتی چرخه کامل شد، قسمت داخلی لباسشویی را بـررسی کنید. مهر و موم های لاسـتیکی و واشرها و قسمت داخلی درب دسـتگاه یا درب آن را با دقت بـررسی کنید تا چیزی باقی نمانده باشد. یک محلول از یک چهارم فنجان سفید کننده کلری و یک چهارم پیمانه آب را مخلوط کنید. یک پارچه یا بـرس نرم را درون محلول فرو کنید و این قسمت ها را تمیز کنید تا از بین بـرود.
 • لباسشویی را روی چرخه آبکشی قرار دهید و بگذارید کار کند تا اطمینان حاصل شود کـه تمام سفیدکننده ها خارج شده اسـت.
  قسمت بیرونی لباسشویی را تمیز کنید.

روش های تمیز و ضد عفونی کردن ماشین لباسشویی

زمان تمیز کردن ماشی لباس شویی

زمان تمیز و  ضدعفونی کردن ماشین لباسشویی :

اگر بین ضدعفونی کردن یا نکردن ماشین لباسشویی مردد مانده‌اید و نمی‌دانید وقت ضدعفونی آن رسیده اسـت یا نه، در این قسمت چند نشانه را توضیح می‌دهیم کـه اگر آن‌ها را در ماشین لباسشویی خود مشاهده کردید، وقت ضدعفونی کردن اسـت.هرچند کـه تمیز کردن و ضد عفونی کردن بـه صورت دوره ایی در زمان های مشخص شده راه حل بـهتر و مطمئن تری بـرای سلامتی اسـت.

بوی ناخوشایند:

اگر مدتی از ماشین لباسشویی اسـتفاده نکرده باشید، بعد از مدتی بوی نامطبوعی را از آن حس می‌کنید. این بوی ناخوشایند بـه خاطر باکتری‌های درون دیگ فلزی لباسشویی اسـت و باید بدانید کـه این باکتری‌ها در حین شسـتشو، بـه‌راحتی بـه لباس شما منتقل می‌شوند. پس اگر از ماشین لباسشویی بوی نامطبوعی اسـتشمام کردید وقت ضدعفونی ماشین لباسشویی رسیده اسـت.

کپک زدن :

چند وقت یک‌بار ظاهر دسـتگاه را کنترل کنید. بـه‌دقت قسمت درب لباسشویی را بـررسی کنید، زیرا واشر پلاسـتیکی آن یک محل امن بـرای پرورش کپک اسـت. آب کثیف در حین شسـتشو در این قسمت از ماشین جمع می‌شود و باید بعد از فرایند تمیز کردن لباس،‌ با پارچه‌ای تمیز این بخش را بـه‌خوبی خشک کرد تا واشر کپک نزند. اگر این بخش را باز کردید و با کپک یا نقطه‌های سیاهی روبـرو شدید باید بـه‌سرعت بـرای ضدعفونی کردن اقدام کنید. این کپک‌ها می‌توانند در حین فرایند شسـتشو بـه لباس شما منتقل و باعث بـروز ناراحتی‌های پوسـتی شوند

نحوه شسـتشو و حمل لباس :

شسـتشوی عادی لباس، خطر انتقال میکروب‌ها را کاهش می‌دهد. در بـرخی شرایط لباس ها باید در دمای بالاتر از دمای معمولی و با محصول مبتنی بـر سفیدکننده شسـته شوند تا خطر انتقال در حد ممکن بـه حداقل بـرسد. خوشبختانه دانشمندان در دانشگاه کرنل تحقیقاتی انجام داده اند و اطلاعاتی را فراهم کرده اند کـه بـه ما راهنمایی می کند چگونه عفونت های باکتریایی و ویروسی را با لباسشویی در منزل از بین ببـریم.

تحقیقات نشان می دهد کـه آلوده شدن از طریق حمل لباس‌های آلوده، حتی اسکراب های پزشکی، نادر اسـت. اما تا زمانی کـه این لباس ها و ملافه ها شسـته نشده و یا خشک نشوند، بـهتر اسـت از دسـتکش های لاسـتیکی یکبار مصرف بـرای حمل آن‌ها اسـتفاده کرده و سپس دسـتکش را دور بیندازید.

بـرای حمل لباس های شسـته شده بـهتر اسـت از سبد لباسشویی پلاسـتیکی اسـتفاده کنید کـه می تواند با مواد ضد عفونی کننده آن را پاک کنید و حتی المقدور آن را از صورت خود دور نگه دارد.

روش های تمیز و ضد عفونی کردن ماشین لباسشویی

لباس هایی که باید ضد عفونی شوند

 لباسهایی کـه نیاز بـه ضد عفونی کردن دارند :

بیشتر میکروب‌ها نمی‌توانند از بین پوسـت طبیعی نفوذ کنند اما ممکن اسـت روی آن ساکن شوند. شسـتن مرتب دسـت ها بـه بـه طور معمول نقش مهمتری نسبت بـه شسـتن لباس ها در محافظت از عفونت دارد. لباس های زیر بیشتر از لباس‌های بیرونی ممکن اسـت دچار میکروب شوند. اما با این حال میکروب ها ممکن اسـت روی لباس های خارجی هم جمع شوند. مثلا در صورتی کـه از بیماری عفونی مراقبت می کنید و یا این کـه یک شی یا غذایی آلوده ای را تمیز می کنید.

اگر بـه احتمال زیاد مواردی کـه شسـتشو می دهید باعث بیماری (پرخطر) می شود، باید با یک محصول مبتنی بـر سفید کننده در دمای 60 درجه شسـته شوند. اگر شخصی در خانه باشد کـه یک بیماری عفونی داشته باشد، موارد زیر احتمالا می تواند پرخطر باشد:

 • لباس های آغشته بـه اسـتفراغ یا مدفوع
 • لباس های ورزشی
 • لباس های مورد اسـتفاده در تهیه غذا
 • لباس کارکنان مراقبت های بـهداشتی
 • حوله های مشترک
 • لباس هایی کـه از روی زخم یا پوسـت آلوده پوشیده شده اسـت.

می توانید با اسـتفاده از دسـتکش بـرای حمل موارد پرخطر، خطر انتقال میکروب را کاهش دهید.

یک راهمقرون‌‌بـه‌صرفه و مطمئن  بـرای تمیز کردن ماشین لباسشویی :

وسایل و مواد مورد نیاز :

 • 2 پیمانه سرکـه
 • یک چهارم پیمانه جوش شیرین
 • یک چهارم پیمانه آب
 • یک عدد اسفنج یا ابـر بـرای شسـت‌وشو.

روش کار:

1-در یک ظرف کوچک، جوش شیرین و آب را باهم مخلوط کنید. این مایع درواقع، نقش مایع یا پودر شوینده را بازی خواهد کرد، اما فعلا آن را کنار بگذارید. حالا سرکـه را پیمانه کنید و کنار بگذارید.

2-مخلوط جوش شیرین و آب را داخل مخزنی بـریزید کـه مواد شوینده‌ی ماشین لباسشویی را درون آن می‌ریزید. حالا سرکـه را از در اصلی ماشین یعنی همان دری کـه لباس‌ها را درون ماشین می‌ریزید، داخل فضای اصلی ماشین لباسشویی بـریزید. ماشین لباسشویی را در حالت شسـت‌وشویی نرمال با آب گرم قرار دهید و بعد از بسـتن در ماشین لباسشویی دکمه‌ی شروع شسـت‌وشو را بزنید. اجازه بدهید ماشین لباسشویی کار کند. سرکـه و جوش شیرین بـه‌طور طبیعی رسوبات معدنی را کـه در ماشین لباسشویی جمع شده‌اند، تخریب و در خود حل می‌کنند و هر نوع قارچ و کپکی را از بین می‌بـرند. بـه این ترتیب ماشین لباسشویی شما دوباره تمیز می‌شود و نفس تازه‌ای خواهد کشید.

3-بعد از اتمام کار ماشین لباسشویی، اسفنج یا ابـر پاک کننده‌ای را کـه آماده کرده‌اید، بـردارید، در ماشین لباسشویی را باز کنید و کپک‌ها یا رسوبات سمجی را کـه ممکن اسـت بـه دورتادور و کناره‌های درب ماشین لباسشویی چسبیده باشند، تمیز کنید و سپس با آب بشویید.

4-بعد از انجام این مراحل ماشین لباسشویی شما کاملا تمیز و دوباره آماده‌ی شسـتن لباس‌هاسـت. یادتان باشد اگر در ماشین لباسشویی‌تان از جلو باز می‌شود، حتما ماهی یک بار بـه همین روش آن را تمیز کنید تا همیشه وقتی لباس می‌شویید از بوی خوش لباس‌هایتان لذت ببـرید و ماشین لباسشویی‌تان نیز همیشه در بـهترین وضعیت و با بالاترین کارآیی ممکن باشد.

5-نکته‌ی قابل توجه دیگر این اسـت کـه بعد از هر بار اتمام شسـت‌وشوی لباس‌ها، در ماشین لباسشویی را باز بگذارید؛ حتما چند دقیقه‌ وقت صرف کنید و ماشین لباسشویی‌تان را تمیز و خشک کنید.

روش های تمیز و ضد عفونی کردن ماشین لباسشویی

تمیز کرن ماشین لباس شویی در از جلو

تمیز و ضدعفونی کردن ماشین لباسشویی درب از جلو :

گام اول :

درگام اول ضدعفونی کردن ماشین لباسشویی مدل درب از جلو، شسـتشوی محفظه پودری اسـت. این محفظه ممکن اسـت بعد از مدتی جرم گرفته یا لایه‌ای شبیه جلبک تشکیل شود پس نیاز بـه شسـتشو و ضدعفونی دارد.
محفظه پودر ماشین لباسشویی را بیرون آورده و با مسواک و شامپو یا پودر لباسشویی دسـتی یا هر شوینده دیگری کاملاً بشویید و تمیز کنید. محل قرارگیری محفظه پودر لباسشویی را هم با سرکـه اسپری کنید و با دسـتمال قسمت بالا و پایین و تمام شیارها را تمیز کنید. سپس جاپودری را کاملاً خشک‌کنید و در جای خود قرار دهید.

گام دوم:

در گام دوم ضدعفونی ماشین لباسشویی، تمیز کردن محفظه فیلتر پایین ماشین لباسشویی اسـت؛ کـه معمولاً یکی از فضاهای آلوده ماشین لباسشویی اسـت کـه همه پرز و موها و قسمت‌های جداشده از لباس در این قسمت جمع می‌شوند و در صورت تمیز نشدن بوی بدی ایجاد می‌کند. فیلتر پایین ماشین لباسشویی را با اسـتفاده از توضیحات دفترچه راهنما خارج کنید اجازه دهید آبی کـه در این قسمت جمع شده خارج شود. با مسواک و یک ماده تمیزکننده کاملاً این قسمت را بشویید و تمیز کنید و بعد از خشک‌کردن در جای خود قرار دهید. محل قرارگیری فیلتر را هم فراموش نکنید و با اسپری سرکـه این قسمت را هم تمیز کنید و فیلتر را در جای خود قرار دهید.

گام سوم :

در گام  سوم ضدعفونی ماشین لباسشویی، تمیز کردن لاسـتیک دور درب ماشین لباسشویی اسـت. اگر این قسمت مرتب تمیز نشود ممکن اسـت لایه سبزرنگی روی آن تشکیل شود؛ یا باقی ماندن آب کثیف در فضای بین نوارهای لاسـتیکی ممکن اسـت ایجاد بوی بد و نامطبوع کند. بـهتر اسـت کـه بعد از هر بار اسـتفاده با یک ابـر کفی روی لاسـتیک و قسمت داخلی آن بکشید و با یک حوله نرم خشک‌کنید.

اگر تاکنون این کار را انجام ندادید و این قسمت کثیف شده و جرم گرفته یا حتی ممکن اسـت کپک زده باشد؛ داخل درب ماشین لباسشویی و روی لاسـتیک را مقداری سرکـه بـریزید، اجازه بدهید دو تا سه ساعت باقی بماند و بعد با یک مسواک یا بـرس نرم آن را تمیز کنید. روی شیشه درب ماشین لباسشویی را هم می‌توانید با اسپری سرکـه تمیز کنید.
می‌توانید از ترکیب 50% مایع سفیدکننده و 50% آب هم بـرای تمیز کردن این قسمت اسـتفاده کنید.

گام چهارم :

در ضدعفونی ماشین لباسشویی تمیز کردن محفظه دیگ فلزی ماشین لباسشویی اسـت. این محفظه ممکن اسـت بـه‌ظاهر تمیز بـه نظر بـرسد درصورتی‌کـه بـه دلیل وجود حفره‌های بسیاری کـه دارد محل مناسبی بـرای تجمع جرم و آلودگی اسـت. بـرای تمیز کردن این محفظه می‌توانید ماهی یک‌بار ماشین لباسشویی را روی حالت تمیز کردن خود قرار دهید. اگر ماشین لباسشویی‌تان حالت تمیز کردن خود را ندارد آن را روی آب 60 تا 90 درجه و زمان 30 دقیقه یا بیشتر (بسـتگی بـه دفعات ضدعفونی کردن ماشین لباسشویی در ماه و میزان کثیفی ماشین لباسشویی دارد) تنظیم کنید و ماشین لباسشویی را روشن کنید.

بـرای ضدعفونی ماشین لباسشویی و از بین بـردن بوی بد آن می‌توانید از یک عدد قرص ماشین ظرف‌شویی، یک عدد بلور سودا، یک اسـتکان سفیدکننده، یک اسـتکان سرکـه یا یک اسـتکان جوش‌شیرین، مسـتقیماً داخل محفظه ماشین لباسشویی بـریزید و آن را روشن کنید و تا انتهای شسـتشو صبـر کنید. اگر هنوز بو یا رسوبات سمج باقی‌مانده بود یک اسفنج یا ابـر پاک‌کننده بـردارید و کپک‌ها یا رسوبات سمجی را کـه ممکن اسـت بـه دورتادور و کناره‌های درب ماشین لباسشویی چسبیده باشند، تمیز کنید و ‌بار دیگر ماشین لباسشویی را خالی روشن کنید تا تمیز شود.

روش های تمیز و ضد عفونی کردن ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی در از بالا

ضدعفونی و تمیز کردن ماشین لباسشویی درب از بالا :

ماشین لباسشویی خود را بـر روی طولانی‌ترین چرخه شسـتشو و گرم‌ترین حالت آب و همچنین بیشترین لباس ممکن، قرار دهید. ماشین لباسشویی‌تان را روشن کنید و اجازه دهید پر از آب گرم شود. ماشین لباسشویی را روشن کنید و چهار لیوان (معادل ۹۴۶ میلی‌لیتر) سرکـه را در حین کار کردن ماشین لباسشویی، داخل محفظه آن کـه پر از آب گرم اسـت، بـریزید. بـرای ضدعفونی بیشتر و عمیق‌تر ماشین لباسشویی می‌توانید یک لیوان (معادل 236 میلی‌لیتر) جوش‌شیرین را بـه آب اضافه کنید. یک لیوان جوش‌شیرین را بـه آب موجود در ماشین لباسشویی بیفزایید.

درب را ببندید و بگذارید ماشین لباسشویی بـرای 5 دقیقه کار کند. همان‌طور کـه ماشین لباسشویی در حال کار کردن اسـت، سرکـه و جوش‌شیرین در حال جرم‌گیری، رسوب‌زدایی و حذف بوی نامطبوع و آلودگی‌ها از ماشین لباسشویی شما هسـتند.درب را بازکنید و ماشین لباسشویی را بـرای یک ساعت با همین وضعیت خاموش نگه‌دارید. بگذارید آب داغ و سرکـه در ماشین لباسشویی شما باقی بمانند تا تمام جرم‌ها، رسوب‌ها و کثیفی‌ها را از بین ببـرند.

مطالب مرتبط : 

روش ضد عفونی کردن میوه ها و سبزیجات

راه های از بین بردن بوی بد یخچال