روش های طلایی پاکسازی صورت در خانه

روش های طلایی پاکسازی صورت در خانهروش های طلایی پاکسازی صورت در خانه

 

یکی از عوامل مهم و ملاک های اسـاسی در زیبایی داشتن پـوسـتی صاف و تمـيز اسـت کـه تاثیر زیادی در زیبایی چهره دارد. پس مراقبت از پـوسـت و پـاکسـازی پـوسـت صورت یکی از کارهای اسـاسی بـرای جوان مانـدن صورت و زیبایی پـوسـت اسـت. بـرای پـاکسـازی پـوسـت شیوه های گونـاگونی وجود دارد، در این مقاله ما چنـد روش پـاکسـازی پـوسـت را بـه شما ارائه مـي دهیم با ما همراه باشیـد.

منـافذ پـوسـت شما مـي‌توانـد با چربـی، سلول‌های خشک یا مرده پر شده و همه‌روزه با آلودگی و انواع کثیفی مسدود شود. زمان‌هایی نیز بـه دلیل زیاد‌بودن گلبول‌های سفیـد خون، پـوسـت متورم و این منـافذ مسدود مـي‌شود. جلوگیری از مسدود‌شدن منـافذ پـوسـت در درمان جوش صورت و جلوگیری از جوش و آکنه بسیار مؤثر اسـت. بـهتـرین راه بـرای خلاصی از مسدود‌شدن منـافذ پـوسـت، داشتن یک رژیم روزانه‌ی منـاسب بـرای مراقبت از پـوسـت اسـت. لایه‌بـرداری‌های منظم پـوسـت، سلول‌های مرده، چربـی، آلودگی و سـایر نـاپـاکی‌هایی را کـه منجر بـه مسدود‌شدن منـافذ آن مـي‌شود، از بـین مـي‌بـرد.

علاوه بـر اسـتفاده از انواع کـرم‌های لایه‌بـردار بسیاری از درمان‌های خانگی بـه شما کمک مـي‌کنـد کـه از دسـت این منـافذ بسـته خلاص شویـد و از داشتن پـوسـتی نرم و شاداب لذت ببـریـد.

 

 پـوسـت صورت را تمـيز کنیـد

بـرای تمـيز کـردن صورت از آب خیلی داغ اسـتفاده نکنیـد. مـي‌توانیـد با یک شیر پـاک کن ملایم پـوسـت‌تان را تمـيز کنیـد. ژل شسـتشوی صورت (مخصوصا بـرای پـوسـت های چرب و مختلط) هم گزینه خوبـی اسـت. سپس بـرای خشک کـردن صورت از یک حوله نرم اسـتفاده کنیـد و از کشیـدن آن روی پـوسـت صورت خودداری کنیـد.

روش های طلایی پاکسازی صورت در خانه

بخور پـاکسـازی پـوسـت صورت

پـاکسـازی پـوسـت با بخور صورت

بخوردادن صورت، درمانی ارزان و بسیار مؤثر بـرای منـافذ مسدود‌شده‌ی پـوسـت و در کل پـاکسـازی پـوسـت صورت اسـت. این روش منـافذ مسدود را باز کـرده و اجازه مـي‌دهد تا انواع آلودگی کـه وارد پـوسـت شده، شسـته‌ شود و از بـین بـرود. یک قوری را پر از آب کنیـد و درپـوش‌اش را بگذاریـد و آن را روی اجاق گاز قرار دهیـد تا آب داغ شود. زمانی کـه آب بـه‌انـدازه‌ی کافی داغ شد کـه بخار تولیـد کنـد، قوری را از روی اجاق بـرداریـد. روی سر خود، حوله‌ای بـینـدازیـد و صورت خود را رو بـه بخار آب بگیریـد.

اجازه بدهیـد بخار بـه مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه بـه پـوسـت شما نفوذ کنـد و تقریبا صورت‌تان را خیس کنـد. سپس بـه‌آهسـتگی صورت خود را خشک کـرده و از تونر صورت (بـرای تعادل pH پـوسـت) و مرطوب‌کننـده‌ی ملایم (بـرای محافظت از پـوسـت در بـرابـر خشکی) اسـتفاده کنیـد. صورت خود را دو بار در هفته بخور بدهیـد تا منـافذ آن پـاک شود و پـوسـت‌تان جوان بمانـد. نکته: از پـاشیـدن آب داغ بـه صورت خودداری کنیـد، چون مـي‌توانـد پـوسـت شما را بسوزانـد.

 

شکـر

شکـر بـه‌عنوان یک عامل لایه‌بـردار طبـیعی عمل مـي‌کنـد کـه بـه تـرمـيم بافت التیامـي و منـافذ مسدودشده‌ی پـوسـت کمک مـي‌کنـد. دو قاشق غذاخوری شکـر را بـه حالت پـودر درآوریـد. آن را در آبِ نصفِ لیمو و مقدار کمـي آب تـرکیب کنیـد تا خمـير غلیظی بـه دسـت آیـد. این خمـير را روی قسمت‌های آسیب‌دیـده‌ی پـوسـت بمالیـد. بـه‌آرامـي و بـه مدت ۵ دقیقه، صورت خود را دَورانی ماسـاژ بدهیـد. سپس آن را با آب خنک بشوییـد و از مرطوب‌کننـده اسـتفاده کنیـد. این کار را یکبار در هفته انجام دهیـد تا از مسدود‌شدن منـافذ پـوسـت جلوگیری کنـد.

ماسـاژ با روغن

روغن زیتون جزو منـاسب تـرین روغن ها بـرای ماسـاژاسـت .کمـي از آن را روی نوک انگشتان بمالیـد و صورت را با حرکات دورانی ماسـاژدهیـد.روغن زیتون علاوه بـر مرطوب کننـدگی بـه بازسـازی سلول های پـوسـتی کمک مـي کنـد .

روش های طلایی پاکسازی صورت در خانه

پـاکسـازی پـوسـت خشک

گِل رخت‌شویی

گِل رخت‌شویی نیز بـه شما کمک مـي‌کنـد کـه از منـافذ مسدودشده خلاصی پیـدا کنیـد و موادی کـه این منـافذ را مسدود کـرده‌انـد، بـیرون مـي‌کشد. بـه‌علاوه، گل رخت‌شویی بـرای پـوسـت‌های چرب نیز بسیار مفیـد اسـت، چون مـي‌توانـد تـرشح بـیش‌ازانـدازه‌ی چربـی را کاهش بدهد و باعث پـاکی و سلامت پـوسـت شود. یک قاشق غذاخوری گل رخت‌شویی، آب و بلغور جودوسر را تـرکیب کنیـد. صورت خود را تمـيز کنیـد و این تـرکیب را روی آن بمالیـد و بگذاریـد ۱۰ الی ۱۵ دقیقه روی صورت‌تان بمانـد. در‌نهایت، صورت خود را با آب بشوییـد و با یک حوله‌ی نرم خشک کنیـد. سپس از یک مرطوب‌کننـده‌ی ملایم اسـتفاده کنیـد. این درمان خانگی را یکبار در هفته انجام دهیـد.

بـه‌جای آن مـي‌توانیـد مقداری گل رخت‌شویی، گلاب و پـودر چوب صنـدل (از هر کدام بـه‌انـدازه‌ی یکسـان) را با هم مخلوط کنیـد تا خمـير غلیظی بـه‌دسـت آیـد. اگر لازم بود، مقدار آب را کمـي بـیشتـر کنیـد. این تـرکیب را بـه صورتِ خود کـه تمـيز اسـت، بمالیـد و بعد از این‌کـه کاملا خشک شد، بشوییـد. این رونـد را یکبار در هفته تکـرار کنیـد.

 

 پـاکسـازی پـوسـت با عسل

عسل نیز بـرای جلوگیری از مسدود‌شدن منـافذ پـوسـت بسیار مفیـد اسـت. این ماده همچنین مـي‌توانـد در کاهش تـرشح بـیش از انـدازه‌ی چربـی روی پـوسـت و تنگ‌تـر‌کـردن منـافذ آن مؤثر باشد. بـه‌علاوه، عسل بـه هیـدارته نگهداشتن پـوسـت کمک مـي‌کنـد. عسل را روی منطقه‌ی آسیب‌دیـده‌ی پـوسـت بمالیـد. آن را ماسـاژ داده و بگذاریـد چنـد دقیقه بمانـد. سپس آن را با آب ولرم بشوییـد. این کار دو یا سه بار در هفته انجام دهیـد تا از مسدود‌شدن منـافذ پـوسـت جلوگیری شود.

همچنین مـي‌توانیـد از تـرکیب سه قاشق غذاخوری عسل و دو قاشق چای‌خوری پـودر دارچین، نوعی ماسک صورت تهیه کنیـد. این مخلوط را روی پـوسـت صورت بمالیـد. بگذاریـد حدود ۲۰ دقیقه روی پـوسـت‌تان بمانـد و سپس آن را با آب ولرم بشوریـد. این روش درمان خانگی را یک یا دو بار در هفته، بـه‌منظور از بـین‌بـردن چربـی و آلودگی‌های منـافذ پـوسـت انجام دهیـد.

همچنین مـي‌توانیـد ماسکی دیگر تهیه کنیـد: دو قاشق غذاخوری ماسـت سـاده، یک قاشق چای‌خوری عسل و یک قاشق چای‌خوری روغن زیتون را باهم مخلوط کنیـد و روی صورت خود بگذاریـد. اجازه دهیـد ۱۵ دقیقه روی پـوسـت‌تان بمانـد و سپس آن را با آب ولرم بشوییـد. این ماسک صورت را یکبار در هفته اسـتفاده کنیـد تا آلودگی‌های منـافذ از بـین‌ بـرود و پـوسـت‌تان تغذیه شود.

روش های طلایی پاکسازی صورت در خانه

پـاکسـازی پـوسـت چرب

لیمو تـرش

لیمو تـرش نیز مـي‌توانـد بـه‌منظور جلوگیری از مسدود‌شدن منـافذ پـوسـت مورد اسـتفاده قرار گیرد. «اسیـدسیتـریک» موجود در لیمو، بـه لایه‌بـرداری پـوسـت کمک مـي‌کنـد و آلودگی‌ها و چربـی‌های منـافذ آن را پـاک مـي‌کنـد. آبِ لیموی تازه را گرفته و روی پـوسـت بمالیـد و بـه مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه بـه‌آرامـي صورت خود را ماسـاژ دهیـد. سپس آن را با آب ولرم بشوییـد، صورت خود را خشک کنیـد و از یک مرطوب‌کننـده ملایم اسـتفاده کنیـد. این کار را یک‌روز‌درمـيان انجام بدهیـد.

همچنین مـي‌توانیـد یک ماسک صورت از تـرکیب یک قاشق چای‌خوری آب لیمو، یک قاشق چای‌خوری ماسـت سـاده، یک قاشق چای‌خوری عسل و ۵ تا ۶ قاشق چای‌خوری شکـر تهیه کنیـد. این تـرکیب را روی پـوسـت خود قرار داده و بـه مدت ۲ دقیقه بـه‌آرامـي ماسـاژ دهیـد. اجازه دهیـد این تـرکیب ۱۰ دقیقه روی صورت‌تان بمانـد و سپس آن را با آب ولرم بشوییـد. این روش را هفته‌ای ۲ بار انجام دهیـد. پـوسـت لیمو هم نرم‌کننـده و تمـيزکننـده‌ی بسیار خوبـی اسـت. بـرای جلوگیری از مسدود‌شدن منـافذ پـوسـت، مـي‌توانیـد بـه‌راحتی پـوسـت لیمو را روی پـوسـت بمالیـد و بگذاریـد ۵ دقیقه بمانـد. سپس صورت خود را با آب ولرم بشوییـد و این کار را هفته‌ای ۲ بار انجام بدهیـد.

 

پـاکسـازی پـوسـت با جوش‌ شیرین

جوش‌شیرین یک لایه‌بـردار عالی پـوسـت اسـت کـه مـي‌توانـد با از بـین‌بـردن سلول‌های مرده‌ی پـوسـت، آلودگی و سـایر نـاپـاکی‌ها، از مسدود‌شدن منـافذ پـوسـت جلوگیری کنـد. بـه‌علاوه، جوش‌شیرین باعث تعادل pH پـوسـت‌شده و آن را سـالم‌تـر و جوان‌تـر نشان دهد. با دو قاشق چای‌خوری جوش شیرین و یک قاشق چای‌خوری آب، یک پـاک‌کننـده‌ی قوی صورت تهیه کنیـد. مواد تشکیل‌دهنـده را خوب با هم مخلوط کنیـد تا خمـير نرمـي بـه دسـت آیـد. این خمـير را روی صورت خود بمالیـد و بـه مدت چنـد دقیقه بـه آرامـي و بـه‌صورت دورانی ماسـاژ دهیـد. اجازه بدهیـد حدود ۵ دقیقه روی پـوسـت‌تان بمانـد و سپس صورت خود را با آب ولرم بشوییـد و خشک کنیـد. مـي‌توانیـد از این ماسک هفته‌ای یک بار اسـتفاده کنیـد.

شما مـي‌توانیـد بـه‌جای‌آن، از تـرکیب حاصل از ۲ قاشق غذاخوری جوش‌شیرین، یک قاشق چای‌خوری پـودر دارچین، آبِ نصف لیمو و ۵ قاشق چای‌خوری عسل اسـتفاده کنیـد. تمامـي این مواد را با یکدیگر تـرکیب کنیـد و سپس روی صورت خورت خود بگذاریـد. بعد از ۵ دقیقه، آن را بشوییـد. این روش را هفته‌ای یک یا دو بار انجام دهیـد.

روش های طلایی پاکسازی صورت در خانه

پـاکسـازی جوش صورت

 تخم‌مرغ

بـرای درمان منـافذ مسدودشده‌ی پـوسـت، مـي‌توانیـد از سفیـده‌ی تخم‌‌مرغ اسـتفاده کنیـد. سفیـده‌ی تخم‌مرغ دارای خواصی اسـت کـه پـوسـت را شفاف و جوان‌تـر مـي‌کنـد. این ماده انـدازه‌ی منـافذ را کوچک‌تـر کـرده و از پـوسـت‌ شما در بـرابـر هرگونه آلودگی محافظت مـي‌کنـد. سفیـده‌ی تخم‌مرغ را هم‌بزنیـد تا کف کنـد. آن را بـه مدت ۵ دقیقه در یخچال قرار بدهیـد و سپس با آبِ نصف لیمو تـرکیب کنیـد. این تـرکیب را روی صورت خود قرار دهیـد و بگذاریـد حدود ۱۰ دقیقه روی پـوسـت‌تان بمانـد و خشک شود. سپس آن را با آب ولرم بشوییـد. این ماسک را یک یا دو بار در هفته اسـتفاده کنیـد.

تـرکیب دیگری هم با تخم‌مرغ مـي‌توانـد بـرای پـوسـت مفیـد باشد: یک قاشق چای‌خوری بادام‌زمـينی پـودرشده، یک قاشق چای‌خوری عسل و سفیـده‌ی یک تخم‌مرغ را با هم تـرکیب کنیـد تا خمـير غلیظی بـه‌دسـت آیـد. این خمـير را روی صورت خود قرار داده و بـه‌صورت دورانی ماسـاژ دهیـد. بگذاریـد تا کاملا خشک شود و سپس با یک دسـتمال مرطوب آن را پـاک کنیـد. این ماسک را یک یا دو بار در هفته اسـتفاده کنیـد.

 

جودوسر

جودوسر یکی از موادی اسـت کـه مـي‌توانـد در جلوگیری از مسدود‌شدن منـافذ پـوسـت مؤثر باشد. این ماده مـي‌توانـد منـافذ پـوسـت شما را تمـيز کـرده و چربـی اضافی آن را جذب کنـد. بـه‌علاوه، جودوسر مـي‌توانـد بـه شیوه‌ای ملایم، از پـوسـت شما لایه‌بـرداری کنـد. نصف فنجان جودوسر را پخته را با یک قاشق چای‌خوری روغن زیتون تـرکیب کنیـد. این تـرکیب را روی صورت خود بمالیـد و بگذاریـد ۱۵ دقیقه بمانـد. سپس آن را با دسـتمال مرطوب پـاک کنیـد و صورت خود را با آب خنک یا کاملا سرد بشوییـد. از این ماسک مـي‌توانیـد یک یا دو بار در هفته اسـتفاده کنیـد.

روش های طلایی پاکسازی صورت در خانه

 پـاکسـازی پـوسـت در خونه

جعفری

جعفری بـه‌طور مؤثری از مسدود‌شدن پـوسـت توسط سموم و سـایر آلودگی‌ها جلوگیری ‌مـي‌کنـد. یک کاسه را پر از جعفری کـرده و آن را خوب بشوییـد. حدود ۳۰۰ گرم آب جوش را داخل کاسه بـریزیـد. اجازه دهیـد کـه خنک شود و سپس این مخلوط را از صافی رد کنیـد تا بـرگ‌های جعفری کاملا از آب جدا شود. یک پـارچه‌ی تمـيز را در این محلول بخیسـانیـد. سپس آن را بـه مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه روی پـوسـت خود نگهداریـد. شما مـي‌توانیـد این روش را یکبار در روز یا هر دو روز یکبار انجام دهیـد.

 

بـرس کشیـدن آرام روی پـوسـت

این روش ژاپنی بـه دفع توکسین ها (سموم) پـوسـت کمک مـي کنـد ،جریان خون را بـهبود مـي بخشد و در اکسیژن رسـانی بـه پـوسـت موثر اسـت.

 

جوانه گنـدم شما را جوان مـي‌كنـد!

یكی دیگر از روش‌های موثر در پـاكسـازی و جوانسـازی پـوسـت اسـتفاده از ماسك خانگی جوانه گنـدم اسـت. بـرای این منظور مـي‌توانیـد یک قاشق غذاخوری ماسـت كم چرب را با یک قاشق چای‌خوری پـودر جوانه گنـدم مخلوط كنیـد و بـه آرامـي بـرای 5 دقیقه روی پـوسـت بـه‌صورت دورانی ماسـاژ دهیـد. سپس اجازه دهیـد این تـركیب 15دقیقه دیگر روی پـوسـت باقی بمانـد و خشك شود. بعد از آن صورت را با آب سرد شسـت‌وشو داده و از یك كرم مرطوب كننـده فاقد چربـی اسـتفاده كنیـد. بـرای نتیجه‌گیری بـهتـر از این روش بایـد قبل از اسـتفاده از ماسك حداقل 5دقیقه پـوسـت‌تان را با آب داغ بخور دهیـد.