عکس پروفایل دخترانه بهاری شیک

عکس پروفایل دخترانه بهاری شیک

عکس پروفایل دخترانه بهاری شیک

 

 

عکس پروفایل دخترانه بهاری شیک

عکس پروفایل بـهاری دخترانه شیک

بـهار گوشه قلب تمام آدم‌هاست

همان نفس کـه پُری از هوای کسی

معصومه صابـر

عکس پروفایل دخترانه بهاری شیک

پروفایل بـهاری

 

عکس پروفایل دخترانه بهاری شیک

عکس دختر از پشت سر

 

من از تأمل بـهار بـرمي‌گردم

و احساسم با بوی شکوفه‌ها گره خورده ست

بـهار فلسفه ساده ایست کـه بدانیم زمين عرصه کوچ ست

سلمان هراتی

عکس پروفایل دخترانه بهاری شیک

پروفایل بـهاری دخترانه فانتزی

عکس پروفایل دخترانه بهاری شیک

عکس پروفایل بـهاری با چادر

هر روزِ بی تو

رویایی از من خسته مي شود

از دست مي رود

و من با خیال تو

در کوچه های بـهار

گل های آرزویم را

بـه اندوهِ یک لبخند پیوند مي زنم

و تا آخرین لاله ی روشن بـه رویم نمي آورم

کـه بارانُ بابونه ها هميشه گفته اند

عشق غمگین است !

 

عکس پروفایل دخترانه بهاری شیک

پروفایل دخترانه بـهاری خاص

عکس پروفایل دخترانه بهاری شیک

عکس دختر در فصل بـهار

 

حیف نیست

بـهار باشد و تو نباشی؟

حیف نیست بـهار از سر اتفاق بغلتد در دستم آن وقت تو نباشی؟!‏

محمد شمس لنگرودی

عکس پروفایل دخترانه بهاری شیک

پروفایل دختر بـهار

عکس پروفایل دخترانه بهاری شیک

عکس پروفایل بـهاری دخترانه خفن

ميچسبد در این بـهار

کنارِ این شکوفه ها

کنارِ باران های بی قرار و ناگهانی

یک فنجان چای بـهار نارنج

کـه کنارش آدمي از جنس عطرِ عاشقی نشسته باشد …

 

عکس پروفایل دخترانه بهاری شیک

عکس خاص بـرای پروفایل دخترانه بـهاری

عکس پروفایل دخترانه بهاری شیک

عکس پروفایل بـهاری دخترانه لاکچری

قرارمان همين بـهار

زیر شکوفه های شعر …!

آنجا کـه واژه ها

بـرای تو گل مي کنند !

آنجا کـه حرف های زمين افتاده ام

دوباره سبز مي شوند

وَ دست های عاشقمان

گره در کارِ سبزه ها مي اندازند ؛

قرارمان زیرِ چشم های تو !

آنجا کـه شعر نم نم شروع مي شود

عکس پروفایل دخترانه بهاری شیک

عکس دختر بـرای پروفایل تلگرام

عکس پروفایل دخترانه بهاری شیک

پروفایل بـهار

عکس پروفایل دخترانه بهاری شیک

عکس دخترانه بـهاری

عکس پروفایل دخترانه بهاری شیک

عکس دخترانه بـهاری محجبـه

عکس پروفایل دخترانه بهاری شیکعکس دختر در فصل بـهار بـرای پروفایل