مضرات و عوارض ورزش بدنسازی

مضرات و عوارض ورزش بدنسازیمضرات و عوارض ورزش بدنسازی

داشتن بدنی عضلانی و جذاب بـه شما این قدرت را می دهد و از اسیب ها جلوگیری می کند. افزایش و حجیم شدن تودهی عضلانی بدن با ورزش های قدرتی مانند بدنسازی بـه دسـت می آید. اما گاهی اوقات علاوه بـر جنبـه های مثیت هر ورزشی می تواند معایبی هم داشته باشد. در این مقاله بـه بـرسی مضرات و عوارض مرزش بدنسازی می پردازیم

معایب بدنسازی :

درصد زیادی از کسانی کـه این روزها در باشگاه‌ها حضور دارند، میانگین سنی 20 تا 28 سال دارند. این آمار نشان می‌دهد کـه درصد عظیمی از طرفداران بدنسازی، نوجوانان و جوانان هسـتند. بدنسازی بـه خودی خود هیچ عیبی نخواهد داشت چرا کـه بـه عنوان یک ورزش مزایای سلامتی فراوانی دارد. اما این افراد هسـتند کـه مشخص می‌کنند بدنسازی می‌تواند مفید باشد یا مضر.

علاوه بـر نکته‌ای کـه در مورد سن افراد ورزشکار گفته شد، جنسیت عامل دیگری اسـت کـه باید بـه آن دقت کنیم. شاید تا چندین سال پیش وجود باشگاه‌های مخصوص بانوان یک پدیده عجیب بود اما اکنون کمتر شهری اسـت کـه باشگاه بدنسازی مخصوص بانوان نداشته باشد.

بدنسازی بانوان از یک سو بـه سلامت و از سوی دیگر ممکن اسـت روی جنبـه‌های دیگری از آن‌ها تأثیر بگذارد کـه نیاز بـه بـررسی و بیان واقعیت در مورد آن دارد.

مضرات و عوارض ورزش بدنسازی

مضرات بدنسازی

معایب عمومی بدنسازی :

با این وجود هنوز عده زیادی از بدنسازان بازنشسـته با سنین کم وجود دارند کـه بـه علت رعایت نکردن همین نکات ساده، مجبور بـه خداحافظی از باشگاه و وزنه‌ها شدند. پس ضروری اسـت کـه بیشتر بـه معایب بدنسازی و مزایای آن بپردازیم. معایب عمومی بدنسازی بـرای همه افراد و سنین صادق اسـت و می‌توان بـه بخش‌های گوناگونی آن را تقسیم کرد از جمله:

مضرات و عوارض ورزش بدنسازی

احساس چاقی از مضرات بدنسازی

جنبـه های  شخصیتی :

معمولاً کسانی کـه درگیر بدنسازی می‌شوند هیچ وقت از اندام خود رضایت ندارند. بدن آن‌ها بـه نظر خودشان یا زیادی چاق اسـت یا زیادی لاغر، عضلاتی کمی دارد یا عضلات خوب رشد نکردند و هزاران اما و اگر دیگر. همین افکار ساده باعث ایجاد نوعی وسواس در بدنسازان می‌شود. کمتر کسی در میان بدنسازان می‌توانید پیدا کنید کـه بـه جرئت بگوید از بدن خود راضی اسـت.

اگر بخواهیم بدون اسـتناد بـه آمار و ارقام دانشگاهی کـه طی مطالعات گوناگون بـه دسـت آمده اسـت، اظهار نظر کنیم باید بگوییم کـه درصد بالایی از بدنسازان دارای اختلال در تصمیم‌گیری بـرای انتخاب غذا و همچنین دچار وسواس فکری در مورد اندام خود هسـتند.

بارها شاهد آن بودیم کـه بـرای کسی کـه بدنسازی را اولویت اول زندگی خود قرار داده اسـت، وعده های غذایی از دیگر جنبـه‌های زندگی پیشی گرفته و تبدیل بـه یک دغدغه شده اسـت. بـرخی از این افراد بـه قدری درگیر وسواس شدند کـه درامد روزانه خود را فقط صرف خوردن غذاهای پیشنهادی مربیان خود می‌کنند.اگر احساس می‌کنید شما وسواس فکری دارید و بدنسازی می‌تواند بـه این وسواس دامنه بزند، بـهتر اسـت با احتیاط پیش بـروید.

مضرات و عوارض ورزش بدنسازی

نذاشتن وقت کافی برای خانواده از معایب بدنساری

محدود کردن زندگی روزانه :

وقتی کـه بـه صورت حرفه‌ای بـه بدنسازی مشغول می‌شوید، دیگر زمان کمی بـرای فعالیت‌های دیگر خواهید داشت و بـه عبارت بـهتر دیگر در اختیار خودتان نیسـتید و بیشتر باید بـه فکر بدنتان باشید. بنابـراین اگر می‌خواهید بدنسازی را بـه عنوان جزئی از سبک زندگی خود انتخاب کنید بـهتر اسـت این نکته را بدانید کـه آزادی در زندگی شخصی شما با این انتخاب بـه شدت پایین خواهد آمد.

شما دیگر نمی‌توانید با همسر خودتان هر زمان کـه دوسـت دارید بیرون بـروید و شام چرب بخورید. هر ماده غذایی را نمی‌توانید بخرید و انبار کنید یا اینکـه فعالیت‌های روزانه‌ای کـه قبلاً انجام می‌دادید را تکرار کنید. حالا کـه یک بدنساز می‌خواهید باشید می‌بایسـت بـه بدن خود پروتئین کافی بـرسانید و از خوردن مواد غذایی پرانرژی و کالری خودداری کنید.

هر سفر ساده و تفریحی ممکن اسـت بـه یک چالش بزرگ بـرای شما تبدیل شود چرا کـه لازم اسـت ورزش و باشگاه را کنار بگذارید و این می‌تواند بـرای شما تبدیل بـه یک دغدغه شخصی شود. هر چند ممکن اسـت بخواهید در طول سفر ورزش کنید اما نیاز دارید کـه یک کوله‌بار از وسایل ورزشی خودتان از جمله ویتامین‌ها، مکمل‌ها و دمبل‌ها را بـه همراه خودتان این ور و آن ور بکشید.

جدایی از جامعه :

درسـت اسـت کـه این روزها همه جا پر از باشگاه ورزشی شده و تعداد کسانی کـه بدنسازی می‌کنند زیاد شده اسـت اما باید قبول کنید کـه جامعه ورزشکاران و بدنسازان بـه نسبت دیگر افراد جامعه در اقلیت هسـتند. این خود هشدار بـرای کسانی اسـت کـه دوسـت دارند همین امروز بدنسازی را شروع کنند. آن‌ها باید بدانند کـه با شروع این رشته و غرق شدن در آن، جزئی از اقلیت خواهند بود.

این را هم در نظر داشته باشید زمانی کـه یک بدنساز حرفه‌ای باشید، بعد از دوران حرفه‌ای خودتان فقط باید بـه مدال‌ها و همچنین شاید عناوینی کـه کسب کرده‌اید دل‌خوش کنید و دیگر نمی‌توانید وقت از دسـت رفته خودتان را دوباره بازگردانید. از طرف دیگر کمتر بدنسازی می‌تواند عناوینی بده دسـت آورد کـه در دوران کـهن‌سالی نیز او را خرسند نگه دارد.

مضرات و عوارض ورزش بدنسازی

اختصاص کار های مهمتر در زندگی

اولویت گذاری نادرسـت :

کارهای بسیار مهم‌تری در دنیا وجود دارد کـه می‌توانید کل زندگی خودتان را بـه آن اختصاص دهید. بـهتر اسـت بـه جای اینکـه بدنسازی را بـه عنوان یک رشته تخصصی ادامه دهید آن را بـه صورت یک سرگرمی داشته باشید.

اولویت خودتان بـرای بدنسازی را روی سلامتی جسمانی، کاهش چربی‌ها و همچنین اندام بـهتر در حد ایده آل تنظیم کنید. قرار نیسـت همه بدنسازها نفر اول در مسابقات مختلف پرورش اندام شوند. اگر بتوانید بدنسازی را بـه عنوان یک سرگرمی انتخاب کنید مسلماً سود بیشتری از آن خواهید بـرد.

افزایش وزن:

فردی کـه سعی در لاغری و کاهش وزن و ایجاد توده­‌ی عضلانی دارد، ممکن اسـت در ابتدا کمی با افزایش وزن رو‌بـه ‌رو شود اما این وضعیت موقت اسـت.هنگامی کـه بـرای اولین بار شروع بـه رعایت رژیم غذایی متناسب با تمرینات و نیز انجام بـرنامه‌ی تمرینی می‌کنید، ممکن اسـت میزان افزایش توده‌ی عضلانی، بیشتر از چربی‌سوزی باشد.با اسـتفاده از بـرنامه تمرینی‌ای کـه با هدف کاهش وزن تنظیم شده باشد، می‌توانید بیشتر بـه چربی سوزی بپردازی

مضرات و عوارض ورزش بدنسازی

آسب به تاندونها و درد های عضلانی

دردهای عضلانی :

در حقیقت اهمیت بـرنامه بدنسازی‌ای کـه یک مربی و یا فیزیولوژیسـت ورزشی طراحی می‌کند نیز همین اسـت کـه سطح توان، سابقه ورزشی و میزان اسـتقامت شما را در نظر می‌گیرد.احتمالا شما هم این جمله‌ی معروف را شنیده‌اید کـه اگر بعد از تمرین احساس درد عضلانی نداشته باشید، سودی از تمرین نبـرده‌اید.

این تا حدودی درسـت اسـت اما اسـتفاده‌ی بیش از حد از ماهیچه‌ها در طول تمرینات قدرتی، منجر بـه درجات مختلفی از درد می‌شود کـه ممکن اسـت چندین روز باقی بماند. بلند کردن وزنه‌های خیلی سنگین یا حرکت بـه شیوه‌ای غیر معمول در تلاش بـرای ساختن عضلات می‌تواند بـه آسیب بـه عضله و هم‌چنین رباط‌ها و تاندون‌ها و بافت نرم اطراف آن منجر شود.

خیلی ها بـرای ساخت عضلات خود تصور می کنند باید مصرف پروتئین‌ را بطور قابل توجهی افزایش دهند. اما این طرز تفکر اشتباه اسـت و مصرف بیش از حد پروتئین بـرای سلامتی شما مضر می باشد. پروتئین اضافه می‌تواند فشار زیادی بـر بخش های مختلف بدنتان مخصوصا کلیه‌ها وارد کند. پس مراقب میزان پروتئین مصرفی تان باشید.

 کم آب شدن بدن :

.عرق کردن در حین ورزش آب زیادی از بدن شما می گیرد. شما باید حتما این کمبود آب را جبـران کنید. در غیر این صورت کم آبی موجب خواهد شد شما الکترولیت از دسـت بدهید و در نهایت مشکلاتی مثل ضعف، سرگیجه و گاهی اوقات آریتمی قلب بـه سراغ شما بیاید.

مضرات و عوارض ورزش بدنسازی

به خطر انداختن سلامت قلب در بدنسازی

آسیب بـه قلب :

تمرینات شدید و سنگین با وزنه مثل بـرداشتن وزنی بیش از نصف وزن بدن،‌‌‌‌‌‌‌ می تواند شخص را در معرض خطر پارگی آئورت قرار دهد.
شما در هنگام انجام تمرینات بدنسازی نباید از هر مکملی اسـتفاده کنید. خیلی از مکمل ها عوارضی مانند بیمارى هاى خطرناک عصبى، قلبى و عروقى، جنسى و حتى در مواردى، مرگ ناگهانى و … را همراه دارد.

مضرات بدنسازی بـرای نوجوانان :

بدنسازی بـرای نوجوانان بدون داشتن مربی و نظارت کافی روی آن‌ها ممکن اسـت مشکلات سلامتی زیادی در دوران رشد و بلوغ بوجود آورد. علاوه بـر خود بدنسازی مصرف مکمل‌های غذایی و داروهای تقویت کننده نیز مشکل دیگری اسـت کـه نباید آن را دسـت کم گرفت.

نوجوانان تا سنین 16 سالگی در مرحله رشد خود هسـتند. بـه این مفهوم کـه تراکم اسـتخوانی در بدن آن‌ها هر روز رو بـه افزایش اسـت و وارد شدن هر گونه فشار مضاعف روی اسـتخوان‌ها می‌تواند در روند رشد اسـتخوانی خلل وارد کند.

اگر نوجوان هسـتید، باید کمتر بـه سراغ وزنه‌های سنگین بـروید. همچنین اسـتفاده کردن از مکمل‌های غذایی کـه عموماً تغییر دهنده هورمون‌های رشد هسـتید، خطر دیگری اسـت کـه شما را ممکن اسـت تهدید کند.

نوجوانی اسـت و هزار آرزو، کـه یکی از آن‌ها می‌تواند رسیدن بـه اندام آرنولد در یک روز باشد. اما همین آرزوی شیرین بـرای محقق شدن نیاز بـه چندین سال تمرین دارد. پس اگر نوجوان هسـتید سعی نکنید با وزنه‌های خارج از توان خودتان زمان رسیدن بـه هدف را کاهش دهید چرا کـه این کار فقط باعث آسیب دیدگی بیشتر شما می‌شود.

بـرای یک نوجوان هیچ وقت رژیم‌های غذایی شامل کالری کم با حذف کربوهیدرات و مصرف زیاد پروتئین توصیه نمی‌شود. بـهترین گزینه بـرای بدنسازی در سنین نوجوانی اسـتفاده کردن از رژیم غذایی متعادل کـه می‌تواند شامل انواع سبزیجات، غلات و پروتئین‌ها باشد، اسـت.

توصیه دیگری کـه بـرای نوجوانان می‌تواند اهمیت داشته باشد و شاید از نظر آن‌ها بیشتر شباهت بـه نصیحت پدرانه دارد، زمان و مشغله فکری زیادی اسـت کـه بدنسازی بـرای این سنین بوجود می‌آورد. اگر شما در مرحله‌ای هسـتید کـه باید بیشتر بـه جنبـه‌های دیگر زندگی خود باید دقت کنید، بـهتر اسـت شروع بدنسازی یا حداقل تمرکز شدید روی آن را بـه چند سال بعدتر موکول کنید.

مقالات مرتبط : سن مناسب بدنسازی

مضرات و عوارض ورزش بدنسازی

فواید بدنسازی

فواید بدنسازی :

 • قدرت عضلات را زیاد می کند.
 • دوام ماهیچه ها را طولانی می کند.
 • بدنسازی اندام را متناسب می سازد.
 • قدرت تارهای ماهیچه ای و اسـتخوانی را افزایش می دهد.
 • بـه بدن سلامتی و زیبایی می بخشد.
 • اجرای حرکات ورزشی را توسعه می دهد.
 • انعطاف پذیری را زیاد می کند.
 • بدنسازی قدرت و سرعت بدن را افزایش می دهد.
 • فشارهای عصبی ناشی از کارهای روزانه را کاهش می دهد.
 • قلب را قوی کرده و سوخت و ساز بدن را بالا می بـرد.
 • فشار خون را تنظیم می کند.
 • عمر را زیاد کرده و کیفیت زندگی را بـهبود می بخشد.
 • یک فرم عالی نوسازی بـرای عضلات و مفاصل افراد معلول یا ضعیف بـه حساب می آید.
 • ثابت کردن کلسـترول خون و ازدیاد هموگلوبین و سلولهای قرمز خون.
 • و هزاران اثر کاربـردی و مفید دیگر.

اشتباهات رایج در ورزش بدنسازی :

متوجه شدید کـه بدنسازی بـه خودی خود نه خوب اسـت و نه بد، این ما هسـتیم کـه بـرای خودمان بدنسازی را تبدیل بـه یک کار بد یا خوب می‌کنیم. در ادامه شاهد بـرخی از اشتباهات رایجی خواهید بود کـه بیشتر بدنسازان مبتدی و حتی حرفه‌ای آن را انجام می‌دهند:

 • خوردن غذای فسـت فودی درسـت بعد از باشگاه
 • بی‌توجهی بـه محاسبـه کالری سوزانده شده در طول ورزش
 • عدم اسـتراحت کافی بعد و حین بدنسازی
 • تمرینات سخت و بدون وقفه
 • ورزش کردن بدون تجربـه و مربی
 • اسـتفاده بیش از حد از مکمل‌ها و سایر افزودنی‌های مجاز و غیرمجاز

سخن پایانی :

ورزش بـه صورت کلی مخصوصا بدنسازی بـرای بـرای افراد در تمام سنین سودمند و مفید اسـت اما نکته ای کـه همیشه باید در نظر داشت این اسـت کـه باید بـه شکی صحیح و اصولی انجام شود و اگر قصد مصرف مکملی را دارید با پزشک متخصص در این زمینه مشورت داشته باشید و بـه توصیه های غیر اصولی دیگران توجهی نداشت باشید. نکته ی مهم دیگر در این ورزش این اسـت کـه صبور باشید و انتظار طی کردن ره صد ساله را در یک شب نداشته باشید. سلامتی نعمت بسیار بزرگیسـت قدرش را بیشتر بدانیم و خودمان را بـه خطر نیندازیم

مطالب مرتبط :

بدنسازی بـرای افراد لاغر

بدنسازی در خانه بدون وسیله