نکات مهم اپیلاسیون در خانه، استفاده از موم برای اپیلاسیون در خانه

نکات مهم اپیلاسیون در خانه، استفاده از موم برای اپیلاسیون در خانهنکات مهم اپیلاسیون در خانه، استفاده از موم برای اپیلاسیون در خانه

 

یکی از راه های از بین بـردن موهای زائد استفاده از موم و اپیلاسیون کردن است. شما بـه راحتی مي توانیـد خودتـان نیز در خانه اپیلاسیون کنیـد.اما بـرای این کار لازم است نکاتی را کـه بـایـد رعایت کنیـد را بدانیـد تـا پوستی صاف و شاداب و نرم داشته بـاشیـد. ما این نکات را در این مقاله بـرای شما آورده ایم، بـاما همراه بـاشیـد.

 

استفاده از موم در خانه بـرای از بین بـردن موهای زائد

پاکسازی پوست و از بین بـردن موهای زائد کاری ضروری است. اگرچه در آرایشگاهها و مکانهای مختلف کسانی هستنـد کـه این کار را بـرای شما انجام بدهنـد، ولی یاد گرفتن اپیلاسیون در خانه مهارتی است کـه خیلی مورد استفاده قرار ميگیرد، بـه خصوص اگر کارمنـد بـاشیـد و یا فرصت نکنیـد کـه این کار را بیرون از خانه انجام دهیـد، علاوه بـر این، هزینه اپیلاسیون نیز بسیار زیاد است و بـرای صرفه جویی بـهتر است کـه این کار در خانه صورت گیرد.

هرچنـد احتمال دارد کـه در ابتدا مشکل بـاشد اما بـا تمرین و آزمون و خطا، شما هم ماننـد یک اپیلاسیون کار حرفه ای یاد خواهیـد گرفت کـه این کار را در خانه انجام دهیـد. بـرای شروع بـایـد این نکات را بدانیـد:

نکات مهم اپیلاسیون در خانه، استفاده از موم برای اپیلاسیون در خانه

ترفندهای اپیلاسیون

1ـ طول موهای زائدرا در نظر بگیریـد

موهای زائد بدن بـایـد بـه انـدازه مشخصی رسیـده بـاشنـد تـا بتوانیـد آن ها را از بین ببـریـد. موها حداقل بـایـد نیم سانتیمتر بـاشد تـا حذف‌شان بـه راحتی صورت بگیرد.
فراموش نکنیـد کـه اگر بـه این موضوع بیتوجه بـاشیـد و مدام در صدد رفع موها بـا موم بـاشیـد فقط بـاعث آسیب دیـدن پوست مي‌شویـد. بنابـراین وقتی تصميم بـه رفع موهای زائد گرفتیـد بـرسی کنیـد کـه آیا آن‌ها بـه انـدازه مششخص رسیـده‌انـد یا خیر.

 

2ـ چرخه ی قاعدگی را بـررسی کنیـد.

هنگامي کـه در دوران قاعدگی بـه سر مي‌بـریـد بـا موم اصلاح نکنیـد چرا کـه بدن‌تـان را در معرض تحمل درد و فشار بیشتری قرار مي‌دهیـد. از آن طرف پوست شما هم بـایـد در این دوران ریلکس بـاشد نه کـه کشیـده شود.

نکات مهم اپیلاسیون در خانه، استفاده از موم برای اپیلاسیون در خانه

کبودی پوست بعد از اپیلاسیون

3ـ اجتناب از لایه بـرداری

لایه بـرداری درست قبل از اپیلاسیون، پوست شما را حساس کرده و آن را در معرض درد بیشتر ، آلرژی و سوختگی قرار مي‌دهد. بـهتر است لایهبـرداری یک یا دو روز قبل از استفاده از موم یا وکس انجام شود.

 

4ـ از مرطوب کننـده دوری کنیـد.

مرطوب کننـده مانعی بین پوست و موم ایجاد مي‌کنـد و مانع از آن ميشود کـه موهای شما دوبـاره رشد کننـد. همين امر این موی زیر پوستی ایجاد ميکنـد. شما ميتوانیـد پوست‌تـان را شب قبلش مرطوب کنیـد تـا احساس خشکی پوست نـداشته بـاشیـد.

 

5ـ رعایت بـهداشت

یک نکته خیلی مهم این است کـه دستها، مکانی کـه مي‌خواهیـد آنجا از موم استفاده کنیـد و ابزار مورد استفاده بـایـد حتما پاکیزه بـاشنـد. زیرا اپیلاسیون مي‌توانـد منجر بـه ایجاد زخم‌ها یا حفرههای کوچکی بـر روی پوست شود کـه از طریق‌شان بـاکتریها مي‌تواننـد وارد پوست شونـد و ایجاد خارش و حتی عفونت کننـد. الکل وسیله ی مناسبی بـرای پاکسازی است.

نکات مهم اپیلاسیون در خانه، استفاده از موم برای اپیلاسیون در خانه

نحوه اپیلاسیون در خانه

6ـ مناطق حساس بـه درد

بـر روی این مناطق قبل از شروع کارتـان یخ بگذاریـد تـا بیحس شونـد. این کار بـاعث مسدود شدن گیرنـدههای پوست شده و در طول اپیلاسیون درد کاهش مي‌یابد. این مناطق ميتوانـد شامل لب ها، زیر چشم و … بـاشد.

 

لایه‌بـرداری قبل از اپیلاسیون
از مهم‌ترین مواردی کـه بـایـد بـه یاد داشته بـاشیـد لایه‌بـرداری قبل از اپیلاسیون مي‌بـاشد.  لایه‌بـرداری بـا پاک کردن لایه‌ای از سلول‌های مرده و یا پوست مرده مانع رشد موهای زیر پوستی مي‌شود. موهای زیر پوستی در پاها بیشتر هستنـد بنابـراین استفاده از اسکراب بدن و یا دستکش لایه‌بـردار قبل از اپیلاسیون بـهترین کمک را بـه شما خواهد کرد. این کار را فقط یک بـار قبل از اپیلاسیون انجام نـدهیـد و استفاده از دستکش لایه‌بـردار و اسکراب بدن را فراموش نکنیـد. کار لایه بـرداری را دو تـا سه بـار درهفته تکرار کنیـد. مي‌توانیـدهر روز کـه حمام ميرویـد این کار را انجام دهیـد.

نکات مهم اپیلاسیون در خانه، استفاده از موم برای اپیلاسیون در خانه

طریقه استفاده از موم وکس

 

انواع مختلف موم

_ موم شکر: از مواد طبیعی( شکر، لیمو، اب، کرم) ساخته شده و سال هاست کـه مورد استفاده قرار مي گیرد. این موم، مو را از ریشه بیرون مي کشد و روی پوست تـاثیر نمي گذارد، بـه همين دلیل بـرای استفاده چنـد گانه ایـده آل است. مصرف آن بـرای کسانی کـه پوست حساسی دارنـد توصیه نمي شود.

_ موم شکلات: موم شکلات درد کمتری نسبت بـه موم شکر دارد و خواص آنتی اکسیـدان بـه پوست مي دهد. همچنین حاوی مواد دیگری مثل روغن بـادام و گلیسیرین ميبـاشد و قیمت آن نیز گران تر است.

_ موم ميوه: این موم حاوی ميوه هایی مثل موز، انواع توت ها و مواد مغذی است کـه بـر روی پوست های حساس بـه خوبی کار مي کنـد. این موم غنی از انتی اکسیـدان ها مي بـاشد، آلرژی ایجاد نمي کنـد و قدرت تقویت کننـدگی بـرای پوست را دو بـرابـر مي کنـد.

_ موم داغ: موم داغ بـا استفاده از یک اپلیکاتور صاف و چوب ماننـد بـرای حذف مو از بدن استفاده مي شود. موم بـه سرعت روی پوست گسترش مي یابد و مي توانـد موهای بسیار نازک را بـرطرف کنـد.

_ موم سرد: این نوع موم، موم های آماده ای هستنـد کـه نیاز بـه حرارت نـدارنـد و بـه طور مستقیم بـر روی پوست قرار مي گیرد. استفاده از آن ها کثیفی زیادی بـه بـار نمي آورد و بـرای مصرف در مسافرت گزینه ی خوبی هستنـد.

 

نکات مهم اپیلاسیون در خانه، استفاده از موم برای اپیلاسیون در خانه

طرز استفاده از موم سرد

موهای کدام بخش های بدن را مي توانیم موم بینـدازیم؟

مناطق شایعی هست کـه موم انـداختن بـرای آنها انجام مي شود: انـدام فوقانی، زیربغل، کشاله ران، انـدام تحتـانی، تنه و بخش تناسلی. توصیه مي شود موم انـداختن در مناطق زیربغل، کشاله ران و بخش تناسلی بـه دلیل اینکـه موهای ضخیم و پرپشتی دارنـد بـه دلیل عوارض احتمالی بعدی و تحریک غدد لنفاوی منطقه ای، استفاده نشود. در داخل گوش، داخل بینی، مژه، پلک، بخش تناسلی آقایان و نوک پستـان نیز نبـایـد از موم استفاده شود.

 

عوارض اپیلاسیون
درد، سوختگی بـا موم داغ، حساسیت تماسی بـا موم یا پارچه، انتقال عوامل بیماری زا، فولیکولیت، خون ریزی و کبودی، کـهیر، پارگی پوست، بـرآمدگی های قرمز در سطح پوست، فرو رفتن موها بـه داخل پوست و تغییررنگ قهوه ای در محل رویش موها. حتما حرارت موم قبل از تماس بـا بدن بـایـد کنترل شود. احتمال حساسیت بـه پارچه، کاغذ و خود موم احتمال دارد وجود داشته بـاشد کـه بـه صورت قرمزی، خارش، تورم و حتی ایجاد تـاول مي توانـد بـروز کنـد.

نکات مهم اپیلاسیون در خانه، استفاده از موم برای اپیلاسیون در خانه

آموزش اپیلاسیون زیر بغل

نحوه درست کردن موم در خانه

1 قاشق شکر قهوه ای، 2 قاشق غذا خوری لیمو، 2قاشق غذا خوری آب. شکر قهوه ای را بـه ظرف روی حرارت اضافه کنیـد. سپس آب لیمو و آب را بـه آن اضافه کنیـد. مخلوط را هم بزنیـد و حرارت را افزایش دهیـد و آن را بـه هم بزنیـد و صبـر کنیـد تـا بـه جوش بـرسد. بعد از اینکـه رنگ مخلوط طلایی شد و بـافت آن کمي ضخیم تر از عسل بود، شعله را خاموش کرده و صبـر کنیـد تـا سرد شود.

بخش را کـه ميخواهیـد اپیلاسیون کنیـد یا یک پنبـه و یا پارچه تميز کنیـد، موم را بـرداشته و بـه آرامي در جهت رشد مو اعمال کنیـد. یک نوار موم و یا یک تکـه پارچه ی نخی کـه از قبل آماده کرده ایـد، بـرداریـد و روی موم بچسبـانیـد.

سپس در جهت خلاف رشد موها، پارچه را بدون مکث بکشیـد. ميتوانیـد مقداری آب بـر روی بخش اسپری کرده و یا بـا دستکش های مخصوص آن بخش فشار دهیـد تـا درد کاهش پیـدا کنـد.

این رونـد را بـر روی کل نواحی مورد نظرتـان اعمال کنیـد. بدن تـان را بـا یک پارچه گرم و سپس سرد، پاک کنیـد و صبـر کنیـد تـا بدنتـان خشک شود.

نکات مهم اپیلاسیون در خانه، استفاده از موم برای اپیلاسیون در خانه

طرز استفاده از موم آدامسی

نکاتی کـه هنگام موم انـداختن یا اپیلاسیون بـایـد رعایت کنیـد:

_ پیش از استفاده موم بـایـد در بخش کوچکی از پوست تست حساسیت انجام گیرد.

_ حتما حرارت موم قبل از تماس بـا بدن بـایـد کنترل شود.

_ اگر بـرای اپیلاسیون بـه آرایشگاه مراجعه مي کنیـد توجه داشته بـاشیـد کـه از موم و کاردک مشترک استفاده نشود.

_ از این روش در نواحی ماننـد نـوک سینه، آلت تـنـاسلــی مــرد، مــژه ها، درون گوش و بینی، پوست تحریک شده، آفتـاب سوخته و دارای جـراحت و افــرادی کــه بــه پوستشان کرمهای رتین آ، دیفرین و رنووا زده بـاشنـد نبـایـد انجام گیرد.

_ بـرای استفاده از این روش موها بـایـد ۵ ميلی متر طول داشته بـاشنـد.

_ ایجاد سرخی و التهاب خفیف پس از موم انـداختن طبیعی ميبـاشد.

_ ۱۲ ساعت پس از موم انـداختن بخش مورد نظر را در معرض نور خورشیـد قرار نـدهیـد.

_ بـرخی از پزشکان، موم انـداختن را در افراد دیابتیک، مبتلایان بـه وریـدهای واریسی یا آنهایی کـه گردش خون محیطی ضعیفی دارنـد، توصیه نمي کننـد؛ زیرا در این افراد احتمال عفونت بیشتر است.

نکات مهم اپیلاسیون در خانه، استفاده از موم برای اپیلاسیون در خانه

استفاده از موم سرد برای صورت

روتین پس از اپیلاسیون

_ لبـاس تنگ نپوشیـد،زیرا پوست درد خفیفی بعد از اپیلاسیون دارد و پوشیـدن لبـاس تنگ ميتوانـد این درد را تشدیـد کنـد.

_ بعد موم انـداختن پوست بسیار آسیبپذیر است، بـه همين خاطر نبـایـد در معرض نور مستقیم خورشیـد قرار بگیریـد در غیر این صورت خارش و سوختگی ایجاد مي‌شود.

_ از بـاشگاه و محیطهای آلوده دوری کنیـد، زیرا منافذ پوست شما بـاز هستنـد و بـا قرارگیری در این محیطها احتمال دارد بـاکتری وارد پوست شما شود و بیماری‌های عفونی ایجاد کنـد.

_ از کرمهای سنگین دوری کنیـد، چرا کـه ميتوانـد منافذ را تحریک کنـد و بـاعث آکنه و التهاب شود. بـهترین راه بـرای مرطوب نگه داشتن پوست استفاده از مرطوب کننـده در شب قبل و یا یک لوسیون سبک بعد از اپیلاسیون ميبـاشد.

 

هر چنـد وقت یکبـار نیاز بـه اپیلاسیون هست؟

این بستگی بـه سرعت رشد مو و اولویت شما بـرای تميز کردن پوست‌تـان دارد و از فردی بـه فرد دیگر متفاوت است. اما بـه طور ميانگین بـا توجه بـه رشد موها موم انـداختن مي‌توانـد یک تـا دو بـار در ماه انجام بگیرد.

 

بـهترین نوع موم کدام است؟

این موضوع هم کاملا بستگی بـه تمایلات شخص دارد. اگر شما بـه دنبـال مادهای کاملا طبیعی هستیـد، موم شکر بـرای شما مناسب است، اگر بـه دنبـال ماده‌ای هستیـد کـه پوست شما را نرم و لطیف کنـد، موم شکلات و یا ميوه بـهترین گزینه است.

نکات مهم اپیلاسیون در خانه، استفاده از موم برای اپیلاسیون در خانه

عوارض استفاده از موم سرد

کلام آخر:

بـا رعایت نکاتی کـه در بـالا ذکر شد شما بـه راحتی مي توانیـد در منزل اپیلاسیونی راحت و بدون درد انجام دهیـد. حتما قبل از انجام اپیلاسیون مقداری از آن را روی پوست خود تست کنیـد. در صورت حساسیت داشتن از روش های دیگر استفاده کنیـد.

 

مطالب بیشتر:

روش های طلایی پاکسازی صورت در خانه

تفریحاتی که هوش شما را افزایش می دهید

درمان ریزش مو با سیر، خواص سیر برای مو و پوست

از بین بردن جوش برای همیشه