پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

پروفایل روز پدر از دنیا رفته

پدرم قهرمان زندگی من است که برای قهرمانی هیچ مدالی و هیچ بهشتی را برایش در نظرنگرفته اند .پدر مهربانم کاش کنارم میماندی و دست مهربانت را برسر من میکشدی زیرا تو تنها مردی هستی که دستانت بی منت نگاهت پاک و فداکاریت بی حد است. پدر مهربانم اگر بدانی که بعد از رفتنت چقدر به من سخت گذشت و چقدر جای خالی ات را حس میکنم . پدر جان فردا روز پدر است دوستم برای پدرش ساعت مچی کادو گرفت و به من داد تا برایش نگه دارم. من کادو  برایت گل میگیرم و می آیم به دیدنت و به جای آغوش گرم و مهربانت سنگ سرد و بی روحت را بغل می کنم آیا انصاف است؟ روز پدر را کمتر جار بزنید شاید کسی در این هوالی پدرش کنارش نباشد .

 

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

پدر فقیر منم که ندارمت

ای کاش بودی …ای کاش

پدر عزیزم روزت مبارک

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

عکس پروفایل روز پدر فوت شده

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

عکس نوشته برای پروفیل پدر فوت شده

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

پدرم

دیده به سویت نگران است هنوز

غم نادیدن توبار گران است هنوز

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

چه خوش باشد در این دنیای فانی
به خوش نامی نمودن زندگانی

که بعد از ما بسی گردش کند چرخ
نماند جز نکونامی نشانی

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

آتش هجران تو همچون سپندم می کند
پر ز ناله همچو نی بند بندم می کند

داغ سنگینی که بر دل دارم از هجران تو
تا قیامت بر غم تو پای بندم می کند

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

روز پدر

به یاد خنده های پدرم گزیه ی کنم…

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

صفا از خانه و روح از بدن رفت
پدر مهربانم از میان رفت

غم هجران او را با که گویم
که چون پروانه‌ای از شعله ها رفت

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

تکیه گاهی …

بهشت زیر پاهایش نیست

اما هیشه باید ایستادگی کند

تا با وجودهمه مشکلات

بهت لبخندبزنه!!!!

تا قلبت آرامش داشته باشه

می دونی با بودن پدر

چقدر دلت قرصه دیگه :

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

پدر از هیچ

خط پایانی

نگذشته بود

اما همیشه

قهرمان بود

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

باورم نیست که دیگر نشـنوم آوای تو

یــا نبـینم روی مـاه و قامت رعـنـای تو

سالها سنگ صبورم بودی و هم صحبتم

بی تو رنگ یأس دارد منزل و مأوای تو

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

زیبا ترین متن نوشته های پروفایلی خاص برای عزیزیی که پدرش را ازدست داده است

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

عکس نوشته پروفایل روز پدر

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

این گوهر گم گشته به دنیا پدرم بود

محبوب همه یار همه تاج سرم بود
هرجا که زمن نام ونشانی طلبیدند

اوازه همه نامش سند معتبرم بود

آن کس که مرا روح وروان بود پدر بود

ان کس که مرا فخر زمان بود پدرم بود
افسوس که رفت از سرم آن سایه رحمت

آن کس که برایم نگران بود پدرم بود

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

باورم نیست پدر رفتی وخاموش شدی

ترک ما کردی وبا خاک هم آغوش شدی
خانه را نوری اگر بود ز رخسار تو بود

ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

عکس پروفایل غمگین برای فوت پدر

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

عکس پروفایل سالگرد پدر فوت شده

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

عکس پروفایل پدر فوت شده جدید

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

پدر جان یاد آن شب ها که ما را شمع جان بودی میان نا امیدی ها چراغ جاودان بودی
برایت زندگی کردن اگرچه رنج وسختی بود بنازم همتت بابا صبور ومهربان بودی

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

آن کس که مرا روح وروان بود پدر بود ان کس که مرا فخر زمان بود پدرم بود
افسوس که رفت از سرم آن سایه رحمت آن کس که برایم نگران بود پدرم بود

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

همیشه مونس ویاورم پدرم بود به وقت رنج غمخوارم پدر بود
چو پروانه اگر بال وپرم سوخت ولی شمع شب تارم پدر بود

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

پدرم روزت مبارک

عکس نوشته های غمگین روز پدر برای برای عزیزی که پدرش دیگر کنارش نیست

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

پدرم که رفت

 شهر خالی شد

پدر

مگر تو چند نفر بودی؟!

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

ای پدر ای عارف نیکو خصال ای که قدرت را ندانستیم ایام وصال
خوش بخواب اینجا که این دنیای دون چون تو گوهر کم دهد از خود برون

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

ای گل باغ و چمن، از ما گسستن زود بود
پشت فرزندت از این ماتم، شکستن زود بود

بهر تو همسر ندارد، صبر در این انتظار
ای پدر بر سنگ، نامت نقش بستن زود بود

پروفایل روز پدر از دنیا رفته جدید

دلتنگ تر از هر شب و هر روز شدم من
بی مهر پدر، شمع پر از سوز شدم من

تقدیر مرا بی سر و سامان و سپر کرد
محروم ز دیدار گل روی پدر کرد

سخت است که دیدار رود تا به قیامت
رویاست پدر، آید از این در به سلامت

شب را به خیالش به سحرگاه رسانم
از حکمت الله دگر هیچ ندانم