عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

 

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

 

خرداد اخرین ماه فصل بـهار و ته تغاری آن است. متولدین این ماه یکی از عزیزان ماست کـه بـرایش ارزش خاصی قائل هستیم.شاید برنامه های متفاوتی برای تولد خردادماهیتان داشته باشید. بهتر است قبل آن یک پیام تبریک همراه با عکس متولد خرداد بفرستید تا بعد از آن راحت تر بتوانید او را سورپرایز کنید. در این مطلب ما عکس متولدین خرداد را برای شما آورده ایم.

 

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

عکس تولد خرداد

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

متن خرداد

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد  پروفایل خردادی خاص

 

ویژگی های کلی متولدین خرداد ماه

خرداد یعنی کودک طبیعت

نماد: دوپیکر

عنصر وجود: هوا

فلّز وجود: جیوه

سنگ خوش یمن: زمّردکبود

سیّاره: عطارد

شخصیّت: راوی

رنگ محبوب: زرد و سبز

شعار: مـن فکر ميکنم

روز شانس: چهارشنبـه

عدد شانس: ۵ و ۹

فعّال و پیشگام

متفکّر

ارتباط بـرقرارکننـده ایـده آلیست

 

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

پروفایل خرداد ماهی جدیـد

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

عکس ماه خردادی ها

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

عکس نماد ماه خرداد

 

ویژگی های مرد متولد خرداد ماه

اهل تنوع، واقعا باهوش، سریع الانتقال، متلون المزاج، غیر پایـدار، عاشق کار‌هاي فکری، کنجکاو، پرانرژی، دارای شخصیت دوتـایی، بی ثبات، دمدمي مزاج، هرگز کار را تمام نميکنـد، عاشق مسافرت، معاشرتی، سر بـه هوا، زرنگ، قابل تطبیق با هر محیط، پی بـه اسرار مي بـرد، نا آرام، در جستجوی مطالب جدیـد.

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

عکس نوشته خردادی ام

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

پروفایل خردادیـا

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

عکس پروفایل ماه خرداد پسرونه

 

ویژگی های زن متولد خرداد ماه

زنی با چنـد شخصیت گوناگون، با قوه تخیل بالا، خوش سر و زبان و با سلیقه، ماجرا دوست و بی ثبات، خیلی بیش از این کـه طالب عصبانیت شـما باشد بـه شفقت شـما نیـاز دارد. عاشق تغییر و تحول اسـت. مادری اسـت شاد و خنـدان و بچه هایش ماننـد خودش خود مختـارنـد و روی پای خود مي ایستنـد.

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

شعر بـرای متولدین خرداد

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

عکس پروفایل ماه خرداد دخترونه

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

عکس پسر خردادی

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

عکس نوشته پسر خردادی

 

ویژگی های اخلاقی متولدین خرداد ماه

اهل تنّوع، واقعاْ باهوش، سریع الانتقال، متلّون المزاج، غیر پایـدار، عاشق کار‌های فکری، کنجکاو، پرانرژی، دارای شخصیّت دوتـایی، بی ثبات، دمدمي مزاج، هرگز کار را تمام نمي‌کنـد، عاشق مسافرت، معاشرتی، سر بـه هوا، زرنگ، قابل تطبیق با هر محیط، پی بـه اسرار مي‌بـرد، نا آرام، در جستجوی مطالب جدیـد، واقعاْ با سلیقه، ماهر، دارای قدرت فکری زیـاد، آدم شناس، عاشق بـرنامه‌های کوتـاه مدت، منطقی، عاشق حرکت، متنفّر از تقلّب، عاشق کامپیوتر، از کار طولانی خسته مي‌شود، عاشق شطرنج، زود جوش، در یک جا بنـد نمي‌شود، نرم و غیرمستقیم حرف مي‌زنـد، قابل انعطاف، عاشق مطالعه، عاشق جمع مردم، رنگارنگ، دارای قوّه تخیّل زیـاد، خوش سر و زبان، ماجراجو و بی ثبات، شیک پوش، غیر حسود، گاهی شاد و گاهی غمگین، گاهی پر حرف و گاهی خاموش، نکته سنج، اهل هنر، خواهان وفاداری، کم حرف، آب زیر کاه، اهل معاشرت، رویـائی، بی قرار، اصلاْ رویش حساب نکنیـد، ميل نـدارد کسی از کارش سر در بیـارد، با انصاف، بدقول، اهل زخم زبان، گاهی لجباز، عاشق غذا‌های تنـد.

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

 پروفایل عشق خردادیم

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

عکس حکومت خردادی ها

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

متولدین خرداد مرد

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

متن زیبا در مورد خرداد ماه

 

پیونـد زناشویی خرداد با سایر ماه های مختلف

 خرداد با ماه فروردین : بد

افرادی پر جنب و جوش و بی قرار و ناساگاز و بدون تفاهم

خرداد با ماه اردیبـهشت : متوسط

تیز هوش ، کنجکاو ، تنوع طلب ، با یکدیگر چنـدان سازگار نمي باشنـد.

خرداد با ماه خرداد : خوب

مشورت پذیر و در حل مشکلات بین شان دارای استدلال بالایی هستنـد.

خرداد با ماه تیر : متوسط

با روحیه تنوع طلب و بی قرار خود مي تواننـد باعث بـروز مشکلاتی شونـد.

خرداد با ماه مرداد : بسیـار خوب

زوجی جذاب و اجتماعی همراه با صفات اخلاقی مشترک زیـاد

خرداد با ماه شهریور : متوسط

در روابط خود چنـدان ذوق و شوقی نخواهنـد داشت.

 

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

متولدین خرداد زن

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

تبـریک تولد بـه متولدین خرداد

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

عکس کیک تولد خردادی ها

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

پیـام تبـریک بـه خرداد ماهیـا

 

پیونـد زناشویی خرداد با سایر ماه ها

 خرداد با ماه مهر : بسیـار خوب

زوجی خونسرد و با سلیقه و هنر دوست و با نشاط مي باشنـد.

خرداد با ماه آبان : متوسط

بـرای رسیـدن بـه خوشبختی بایـد یکدیگر را تحمل نماینـد.

خرداد با ماه آذر : بسیـار خوب

سرشار از ذوق و شوق در زنـدگی مشترک

خرداد و ماه دی : خوب

از سازگاری مناسب بـرخوردار مي باشنـد.

خرداد با ماه بـهمن : بسیـار خوب

دارای روحیه انسان دوستی و هميشه بـه یکدیگر کمک مي کننـد.

خرداد با ماه اسفنـد : بد

خیـالباف و رویـا پرداز و مرموز و نـداشتن تفاهم با یکدیگر

 

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

ویژگی ها متولدین خرداد

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

عکس پروفایل دختر خردادی

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

عکس نوشته دختر خردادی

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

عکس من یه پسر خردادی ام

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

عکس خرداد ماهی جان تولدت مبارک

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

عکس من یه خردادی ام خاص

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

شعر زیبا درباره متولدین خرداد

عکس پروفایل متولد خرداد ماه، عکس نوشته متولد خرداد

عکس نوشته عشق خرداد ماهی

 

با توجه بـه خصوصیـات خرداد ماهیـا کـه در بالا ذکر شد، اکنون شما بـهتر مي دانیـد کـه چگونه با یک خرداد ماهی رفتـار کنیـد. اميـدواریم لحظات خوبی را در کنار این عزیزتـان سپری کنیـد.

 

مطالب بیشتر:

کارهایی کـه بایـد خودتـان تنها انجام دهیـد، فوایـد خلوت و تنهایی با خود

چگونه چاق شویم؟ راهکار هایی بـرای چاق شدن

چگونه وزن خود را سریع کاهش دهیم؟