روش های ساده برای از بین بردن موش در خانه

روش های ساده برای از بین بردن موش در خانه

روش هاي ساده بـراي از بين بـردن موش در خانه

 

موش ها موجودات موذی و باهوشی هستن که دیدن آنها در خانه نشانه جالبی نیست. چون با خود بیماری های مختلفی را انتقال می دهند و بسیار آلوده هستند. دیدن آن یا نشانه های آن زنگ خطری است تا شما راهکار های از بین بردن این موجودات موذی را به کار ببرید. در این مقاله ما چند راهکار ساده برای از بین بردن این موجودات موذی و کثیف رای شما ارائه کرده ایم.

 در جست‌وجوي موش در خانه؛ نشانه‌ها را دريابيـد

 

ديـدن فضله موش و نشانه‌اي از حضور آن در خانه

بـراي از بين بـردن موش در خانه بايـد ردپاي آن را پيـدا کنيـد؛ مثلا انباري يا نزديک کابينت‌هاي آشپزخانه از مکان‌هاي مشکوک بـراي يافتن موش است. در اين مکان‌ها، احتمال ديـدن فضله موش وجود دارد. شايـد نـدانيـد فضله موش دقيقا چه شکل و شمايلي دارد. فضولات موش‌ها شبيه دانه‌هاي بـرنج با رنگي تيره است و طول آنها هم تقريبا بـه ۰٫۶ تا ۰٫۵ سانتي‌متر مي‌رسد. فضله‌هاي تازه رنگي تيره دارنـد و خيس هستنـد اما فضله‌هاي کـهنه خشک‌انـد و رنگ خاکستري روشن دارنـد. وجود فضله در منزل، شايـد نشانه‌اي از وجود يک حفره يا شکاف بـراي ورود و خروج موش هم باشد.

 

صداي جيرجير يا خراشيـدن يک سطح در هنگام طلوع و غروب خورشيـد

موش‌ها از آن حيوانات شبگردي هستنـد کـه در تاريکي، فعال‌تر مي‌شونـد. بـه همين خاطر، ۳۰ دقيقه بعد از غروب و ۳۰ دقيقه قبل از طلوع خورشيـد، بيشترين ميزان فعاليت خود را دارنـد. پس اگر بـه‌دنبال از بين بـردن موش هستيـد، بايـد در اين ساعات از شبانه‌روز، گوش‌هايتان را تيز کنيـد و بـه‌دنبال شنيـدن صدايي ماننـد خراشيـدن يک سطح، جيرجيرکردن يا راه‌رفتن موش در امتداد ديوارها يا نواحي مشکوک ديگر منزل باشيـد. اگر بيش از يک صداي جويـدن، دويـدن يا خراشيـدن مي‌شنويـد، يعني متأسفانه بايـد منتظر ديـدن بيش از يک موش باشيـد. منظور از نواحي مشکوک، مکان‌هايي از خانه ماننـد زيرزمين، آشپزخانه يا اتاق زيرِشيرواني است.

روش های ساده برای از بین بردن موش در خانه

کشتن موش با پفک

ديـدن سوراخ‌هاي کوچک در پايين ديوارها

اگر موش‌ها در خانه‌تان مشغول زنـدگي‌کردن باشنـد، ديوارهاي خشک را مي‌جونـد و در آنها بـراي خودشان خانه و زنـدگي تشکيل مي‌دهنـد. پس بايـد در ديوارِ گوشه‌هاي اتاق‌ها يا زير کابينت‌ها بگرديـد و ببينيـد کـه سوراخ‌هايي کوچک با لبـه‌هايي صاف وجود دارد يا خير. موش‌ها بـه‌راحتي مي‌تواننـد از اين سوراخ‌ها رد شونـد. يک قانون سرانگشتي وجود دارد کـه مي‌گويـد: اگر يک مداد از حفره يا شکاف ديواري رد شود، يک موش هم بـه‌راحتي از آن عبور خواهد کرد.

يادتان باشد، خارج منزل‌تان را هم بـررسي کنيـد؛ چون امکان دارد کـه موش‌ها از بيرون وارد منزل‌تان شونـد و راه ورود را از دورواطراف خانه‌تان پيـدا کرده باشنـد. پس بـه‌جز نگاه‌کردن بـه ديوارهاي داخلي، ردپاي موش را در بيرون از خانه هم جست‌وجو کنيـد. نکته مهم ديگري هم در از بين بـردن موش وجود دارد: اگر سوراخ‌هايي کـه در ديوارهاي خانه مي‌بينيـد، لبـه‌هايي ناصاف دارنـد و بزرگ‌تر از يک سکـه ۲۵توماني هستنـد، احتمال دارد کـه با يک موش صحرايي رو‌بـه‌رو باشيـد.

 

دنبال‌کردن رد موش در امتداد ديوارهاي خانه

موش‌ها معمولا از يک مسير مشخص بـراي تردد در منزل‌تان استفاده مي‌کننـد. بـه نظر مي‌رسد کـه اين موذيان کوچک در تعقيب و گريز چنـدان باهوش نيستنـد؛ مانندا مي‌توانيـد ردپايشان را در امتداد و لبـه‌هاي ديوارهاي داخلي ببينيـد. موش‌ها اغلب ردي چرب روي ديوارها بـه جا مي‌گذارنـد. ديـدن چنين چيزي مي‌توانـد نشانه‌اي از حضور موش باشد.

ديـدن ادرار يا فضله موش در امتداد ديوارها هم تأييـدي است بـر حضور موش در خانه. صداي حرکت‌کردن تنـد و ناگهاني يک موجود ديگر در خانه هم نشان مي‌دهد کـه موش کوچک در حال جولان‌دادن در منزل‌تان است.

 

دنبال‌کردن نشانه‌هاي لانه موش در زيرزمين يا اتاق زيرِشيرواني

موش‌ها با توليـدمانند بـه فکر ساختن لانه‌اي بـراي بچه‌هاي‌شان مي‌افتنـد. اين موذيانِ خانواده‌دوست با بچه‌دارشدن بـراي راحتي فرزنـدان‌شان در مکاني مناسب (البته ازنظر خودشان) خانه مي‌سازنـد؛ پس بـه‌دنبال لانه‌اي با ساختار گِرد از جنس مقوا، پارچه يا هر ماده اضافي و بـه‌دردنخور ديگر باشيـد: لانه‌اي کـه حکم خانه گرم و نرمي بـراي موش‌ها در اتاق زيرِشيرواني، زيرزمين يا زير کابينت‌هايتان دارد. اگر چنين چيزي در منزل ديـديـد، بـهتر است با شرکت‌هاي سم‌پاشي تماس بگيريـد تا بـراي از بين بـردن موش بـه کمکتان بياينـد.

موش‌ها با جويـدن پارچه و مقوا بـراي خودشان لانه درست مي‌کننـد؛ پس اگر در لباس‌هاي قديمي‌تان در بخش انتهايي کمد لباس‌ها، شاهد سوراخ‌هايي کوچک در پارچه لباس‌ها بوديـد، احتمالا بايـد منتظر مهمان ناخوانـده و ناخوشاينـد يعني جناب موش باشيـد. بوي کپک هم از نشانه‌هاي ديگر لانه‌کردن موش‌ها در خانه است.

 گرفتن موش؛ موذيِ کوچک را بـه تله بينـدازيـد

گرفتن موش‌ها هم روش‌هاي مختلفي دارد: بعضي ترجيح مي‌دهنـد موش‌ها را زنـده بگيرنـد و بعد آنها را در طبيعت آزاد کننـد؛ بـرخي هم روش‌هاي ديگري ماننـد سم‌پاشي را مي‌پسنـدنـد. در هر حال، نمي‌توانيـد بـه موش‌ها اجازه بدهيـد کـه در خانه‌تان زنـدگي کننـد. از ميان روش‌هاي زير بايـد يکي را بـراي از بين بـردن موش انتخاب کنيـد.

روش های ساده برای از بین بردن موش در خانه

کشتن موش خانگی

گرفتن موش با روش زنـده‌گيري

هر جايي از خانه کـه ردي از موش را يافته‌ايـد يا در نواحي مشکوکِ حوالي ديوارها، تله کار بگذاريـد. از يک تکـه پنير يا کره بادام‌زميني بـراي جلب موش بـه‌سمت عطر و بويش استفاده کنيـد. شکلات، جو دوسر، فنـدق و مواد غذايي ديگر، کـه با چسب حرارتي بـه تله چسبانـده‌ايـد، هم گزينه‌هاي خوبي بـراي بـه‌دام‌انـداختن موش هستنـد. هر دو روز يک بار بايـد غذاي موجود در تله‌موش را عوض کنيـد.

در روش زنـده‌گيري، با وجود پنير يا ماد‌ه غذايي جذاب ديگر، موش‌ را بـه‌سمت قفسي مي‌کشانيـد کـه در آن زنـداني خواهد شد. در اين روش، موش را نمي‌کُشيـد بلکـه با هدايت نامحسوس آن بـه داخل قفس و بعد زنـداني‌کردن موش در جعبـه، بـه ماجراي همزيستي ناخوشاينـد با آن در خانه پايان مي‌دهيـد. بعد از اينکـه موش در قفس اسير شد، بايـد آن را بيرون ببـريـد و در فاصلهٔ حدود سه‌کيلومتري منزل رها کنيـد تا ديگر امکان بازگشتش وجود نـداشته باشد.

در هنگام تله‌گذاري، از دستکش استفاده کنيـد تا بوي دستانتان بـراي موش قابل‌شناسايي نباشد. بعضي از قفس‌هاي زنـده‌گيري، چنـد موش را در خود جاي مي‌دهنـد؛ بـرخي هم فقط بـراي گرفتن يک موش طراحي شده‌انـد. بنا بـه نيازتان، قفسي با انـدازه مناسب تهيه کنيـد. اگر موش جذب پنير و کره بادام‌زميني نشد، از طعمه‌هاي ديگري ماننـد ژله يا مواد شيرين استفاده کنيـد.

 

استفاده از تله‌موش

در امتداد ديوارها يا نواحي مشکوک بـه حضور موش، تله‌موش بگذاريـد. در تله‌موش هم ماده‌اي خوراکي بـه‌عنوان طعمه بگذاريـد؛ مانندا مربا يا تکـه‌اي پنير مي‌توانـد کارساز باشد. سيم يوشکل (U) تله را با يک دستتان کنار بزنيـد و بعد از قراردادن طعمه در آن، تله را بـراي اسيرکردن موش تنظيم کنيـد. زماني‌کـه موش بـراي خوردن طعمه مي‌آيـد، تله بسته مي‌شود و موش از بين مي‌رود.

انواع مختلفي از تله‌موش وجود دارد: تله‌موش‌هاي چوبي، فلزي و… . بـراي گرفتن موش مي‌توانيـد از چنـدين تله‌موش از انواع مختلف کمک بگيريـد. با اين کار، شانس گرفتن موش بيشتر مي‌شود. اگر موش گول مواد غذايي موجود در تله را نخورد يا بـه هر دليلي جذب آنها نشد، بايـد از پَر يا پنبـه استفاده کنيـد. با ريختن اين مواد در تله‌موش، او را جذب خواهيـد کرد چون بـه‌دنبال اين مواد بـراي ساخت لانهٔ خود مي‌گردد.

بـه‌سرعت بعد از گرفتن موش، تله را دور بينـدازيـد و نواحي اطرافش را ضدعفوني و تميز کنيـد. در هنگام تنظيم‌کردن تله هم دقت زيادي داشته باشيـد چون تله‌هاي يوشکل با فنر کار مي‌کننـد و بـه‌سرعت بسته مي‌شونـد. تله‌‌موش را در دسترس کودکان يا حيوانات خانگي‌تان قرار نـدهيـد چون احتمال دارد بـه آنها آسيب بـرسانـد. يادتان باشد کـه زير هر تله‌موش، روزنامه‌اي بگذاريـد تا نظافت و ضدعفوني نواحي اطراف تله راحت‌تر شود.

روش های ساده برای از بین بردن موش در خانه

موش در خانه نشانه چیست

جا‌بـه‌جايي هر دو تا سه روز يک‌بار تله‌ها

تله‌موش را روزي دو بار نگاه کنيـد تا ببينيـد کـه موش را گرفته‌ايـد يا خير. اگر چنـد روز از تله‌گذاري گذشته است و همچنان موشي دم بـه تله نـداده است، بايـد بـه فکر قراردادن تله‌ها در ناحيه‌ مشکوک ديگري باشيـد. اگر بـه يک ناحيه خاص مشکوک هستيـد، بـهتر است در آنجا تله‌موش قرار بدهيـد. چون همان‌ طور کـه پيش‌تر هم بیان شد، موش‌ها معمولا در مسيري تکراري تردد مي‌کننـد. پس تمرکزکردن روي يک ناحيه خاص، امکان گرفتن و از بين بـردن موش را افزايش مي‌دهد. موش‌ها هر شب بـه انـدازهٔ ۶٫۱ تا ۹٫۱ متر از لانه‌شان دور مي‌شونـد. پس اگر لانهٔ موشي در منزل ديـديـد، بـه اين فواصل در تله‌گذاري دقت کنيـد.

 

از گیاهان دارویی برای از بین بردن موش‌ها استفاده کنید.

علاوه بر استفاده از مواد شیمیایی، می‌توانید گیاهان دارویی را نیز به عنوان راهی برای از بین بردن موش در خانه مورد استفاده قرار دهید. شما می‌توانید گیاهانی مانند نعناع و سلمک معطر را در اطراف خانه‌تان برای محدود کردن تعداد موش‌های صحرایی بکارید.

این روش مبتنی بر بوی گیاهان دارویی است که می‌تواند موش‌ها را از خانه دور نگه دارد البته اگر میزان گیاهان دارویی به اندازه‌ی کافی باشد. بهتر است این گیاهان دارویی را همراه با همسایگان‌تان بکارید، و به این ترتیب می‌توانید به طور موثری تعداد موش‌ها را در منطقه کاهش بدهید. توصیه می‌شود که مقداری روغن نعناع فلفلی یا برگ نعناع تازه را در داخل کابینت یا کشوها و کمدها نگه دارید تا مشکل وجود موش در خانه را حل کنید.

 

سم‌پاشي، آخرين سلاح

آخرين سلاح سکوت است؟ نه، دوست عزيز! قرار نيست انشا بنويسيم. با يک موجود موذي و کثيف بـه نام موش رو‌بـه‌رو هستيم. پس اگر هيچ‌يک از تلاش‌هايي کـه تاکنون کرده‌ايـد بـراي از بين بـردن موش جواب نـداده است، بايـد بـه‌سراغ سم‌پاشي بـرويـد. از سم‌فروشي‌ها و فروشگاه‌هاي ويژه فروش تله، درباره خريـد سم مناسب تحقيق کنيـد. در نواحي خاصي (زيرزمين يا پشت کابينت‌ها) کـه احساس مي‌کنيـد موش‌ در آنها رفت‌و‌آمد دارد، از تله‌هاي آغشته بـه سم استفاده کنيـد. طعمه‌هايي را سمي کنيـد و بـه‌عنوان تله در مسير تردد موش بگذاريـد. موش با خوردن طعمه بـه‌تدريج با هضم سم در بدنش از بين مي‌رود.

تله‌هايي وجود دارد کـه مي‌توانيـد با قراردادن طعمه سمي در آنها، موش را مسموم کنيـد. بعد از مرگ موش، جنازه‌اش در تله مي‌مانـد؛ يعني موش در تله گرفتار مرگ تدريجي خواهد شد و لازم نيست جسدش را در نواحي ديگر پيـدا کنيـد. سم را از دسترس کودکان و حيوانات خانگي دور نگه داريـد. لمس و خوردن آن کشنـده و بسيار بسيار بسيار خطرناک است. سم را در نزديکي هيچ مادهٔ غذايي نگه نـداريـد؛ چون امکان دارد کـه ماده مجاور خود را آلوده کنـد.

 

 دور نگه داشتن موش از خانه؛ پيشگيري بـهتر از درمان است

از قديم بیان‌انـد پيشگيري از درمان بـهتر است يا «علاج واقعه پيش از وقوع بايـد کرد». پس سعي کنيـد با روش‌هايي کـه در ادامه معرفي مي‌شونـد از ورود موش‌ بـه منزل‌تان جلوگيري کنيـد.

روش های ساده برای از بین بردن موش در خانه

موشها از چه بویی متنفرند

نظافت منزل

بـه نظافت منزلتان اهميت بدهيـد؛ این کار برای دور نگه داشتن این حیوان از خانه‌تان بسیار ضروری است. اگر می‌خواهید موش‌ها که در خانه‌ی شما زندگی نکنند و دور و بر خانه‌تان در رفت و آمد نباشند، باید منابع غذا را حذف کنید یا آنها را پوشش بدهید. واضح‌تر این‌که باید باقی‌مانده‌ی غذاها و خوراک حیوانات خانگی را در یک ظرف دردار نگهداری کنید، حیاط و خانه را تمیز نگه دارید، در سطل زباله را همیشه بگذارید و ظرف غذای پرنده‌ها را بیرون نیندازید. به این ترتیب، می‌توانید مشکل وجود موش و دیگر موجودات مزاحم را به طور موثری محدود کنید.

 

نگهداري و ذخيره درست مواد غذايي

ما مطمئن هستیم که می‌دانید موش‌ها به خاطر غذا‌ها اغلب به خانه‌ها هجوم می‌آورند و به همین دلیل توصیه می‌شود غذاهایتان را به بهترین نحو نگه داری کنید تا موش‌ها نتوانند به مواد غذایی شما هجوم بیاورند.

مواد غذايي در کيسه و ظروف درباز را بـه ظرف‌هاي دربسته منتقل کنيـد تا موش‌ها از روي بو نتواننـد آنها را رديابي کننـد. نان و ميوه‌ها را بيشتر از ۱ تا ۲ روز روي پيشخوان و ميز رها نکنيـد. آنها را در ظروف دربسته يا يخچال بگذاريـد. بـه‌طور منظم، انباري، گنجه‌ها و کابينت‌هايتان را تميز کنيـد. کف آشپزخانه را از هرگونه خرده نان و شيريني، قطره‌هاي مربا و ذرات ديگر غذا دور نگه داريـد. نقاط خانه را زير نظر داشته باشيـد و حواس‌تان باشد کـه حيوانات موذي راهي بـه آنها پيـدا نکننـد. هر ماده غذايي را کـه در آن فضله مي‌بينيـد يا احساس مي‌کنيـد کـه بـه آن دستبـرد زده شده است بـه‌سرعت دور بينـدازيـد؛ چون خوردن آن خطرناک خواهد بود.

 

مسدودکردن حفره‌هاي ديوار و راه نفوذ موش بـه خانه

حفره‌ها و سوراخ‌هاي درون و بيرون منزل‌تان را بـررسي کنيـد. اين حفره‌ها مي‌تواننـد راهي بـراي نفوذ موش بـه داخل باشنـد. هرگونه شکاف و حفره‌اي بـه انـدازه ۰٫۶۴ سانتي‌متر مي‌توانـد راهي بـراي ورود موش باشد. اين حفره‌ها و شکاف‌ها را مسدود کنيـد. لوله‌ها و راه دودکش را هم کنترل کنيـد و نگذاريـد کـه موش از اين بخش‌ها وارد منزل‌تان شود. سوراخ‌ها را با سيم ظرف‌شويي مسدود کنيـد، چون موش نمي‌توانـد اين ماده را بجود. موادي ماننـد پلاستيک و چوب بـراي مسدودکردن مناسب نيستنـد؛ چون موش‌ آنها را مي‌جود.

حواس‌تان بـه فاصله زير درب تا کف زمين هم باشد. اگر اين فاصله زياد است، موش مي‌توانـد از آن بـه داخل خانه وارد شود. موش‌ها معمولا در جايي دور از خانه‌تان زنـدگي مي‌کننـد و فقط بـراي غذا خوردن، راهي منزلتان مي‌شونـد. موش‌هاي بالغ چنـد بار در طول روز غذا مي‌خورنـد. اگر دسترسي‌شان بـه مواد غذايي زياد باشد، اين رقم بـه ۵۰ بار هم مي‌رسد. البته اين حيوانات موذي با ۳ تا ۴ گرم غذا در روز هم زنـده مي‌ماننـد؛ پس بايـد محيط منزل را از هرگونه خردهٔ غذا پاک نگه داريـد. کيسه‌هاي زباله را هم هر شب بيرون از خانه ببـريـد و فرصت نفوذ موش بـه آنها را نـدهيـد.

روش های ساده برای از بین بردن موش در خانه

موش از چی خوشش میاد

استفاده از روغن نعنافلفلي بـراي دورکردن موش

دو قاشق چاي‌خوري (۹٫۹ ميلي‌ليتر) روغن نعنافلفلي را با يک فنجان (۲۴۰ ميلي‌ليتر) آب در يک ظرف با قابليت اسپري‌کردن بـريزيـد. اين محلول را در نواحي مشکوک بـه حضور موش، اسپري کنيـد. بوي تنـد نعنافلفلي باعث دور‌شدن موش‌ها مي‌شود. هر چنـد روز، اسپري را دوباره بـه نواحي مشکوک بپاشيـد تا تنـديِ بوي محلول احيا شود. علاوه بـر اسپري‌کردن، مي‌توانيـد تکـه‌هاي پنبـه را هم بـه روغن نعنافلفلي آغشته کنيـد و بـه‌مدت يک هفته، آنها را در نواحي مشکوک بـه حضور موش بگذاريـد.

 

دورکردن موش‌ها بـه‌کمک گربـه

گربـه دشمن قديمي موش است. وجود گربـه در منزل مي‌توانـد موجب دور نگه داشتن موش‌ها از منزل شود. حضور گربـه در خانه باعث مي‌شود موش بوي آن را احساس کنـد و پا بـه فرار بگذارد. اگر موش‌ها بـه خانه‌تان راه پيـدا کرده‌انـد، بـه‌کمک گربـهٔ خود يا با قرض‌گرفتن گربۀ دوستتان مي‌توانيـد موش‌ها را فراري دهيـد. يادتان باشد کـه موش‌ها در بخش‌هايي از خانه پنهان مي‌شونـد کـه از دسترس گربـه دور است، مانندا اتاق زيرِشيرواني.

روش های ساده برای از بین بردن موش در خانه

از بین بردن موش در باغ

کلام آخر

با استفاده و رعایت نکات بالا می توانید موش ها را از خانه خود دور کنید اما توجه داشته باشید که بعد از این کارها مناطقی که موش در آنجاها بود را هم مجددا باید تمیز کنید. تا از بازگشت مجدد موش ها راحت شوید.