ساخت باغچه در آپارتمان باغچه های کوچک آپارتمانی

ساخت باغچه در آپارتمان باغچه های کوچک آپارتمانی

ساخت باغچه در آپارتمان باغچه های کوچک آپارتمانی

 

امروزه که اکثر افراد در آپـارتمان ها زندگی مي کنند. با اینکه دیگر خانه ها حیاط ندارند اما همچنان اکثر افراد بدنبال کاشت و نگه داری گیاهان هسـتند. داشتن یک باغچه در آپـارتمان ها یک ایده جالب و دل انگیز اسـت که باعث مي شود فضای خانه دوسـت داشتنی تر شود. باغچه آپـارتمانی یک ایده خلاقانه اسـت که باعث سرسبزی و طراوت منزل شما مي شود.

 

باغچه آپـارتمانی چیسـت؟

باغچه آپـارتمانی ظرفی اسـت که در آن چند گیاه نشانده شده اسـت. در این باغچه، گلدان دیده نمي شود، گلدانها یا زیر خاک هسـتند یا گیاهانشان را قبلاً از گلدان خارج کرده اند و در باغچه نشانده اند. افراد، بیشتر به نگهداری تک گلدان تمایل دارند تا نگهداری گروهی از گیاهان، و به این دلیل در ذهن آنها تصویری غیرعادی از باغچهٔ خانگی وجود دارد. گیاهان رنگینی مانند بگونیا (بگونیا سمپر فلورنس) و حسن یوسف را ميتوان به همان گونه که در باغچه مي رویند در اتاق نیز نشاند، هرچند تقریباً هميشه آنها را به صورت گیاه تکی در گلدان مي رویانند.

 

چگونه باغچه آپـارتمانی داشته باشیم؟

ظرف بزرگی تهیه کنید که در آن چند گیاه جای بگیرد،این ظرف هر چه از لحاظ شکل و رنگ و طرح زیباتر باشد، بهتر اسـت. در این ظرف مقداری کمپوسـت بـریزید و تک گیاهان را در آن بکارید. مي‌توانید گلدانها را روی لایه ای از شن، سنگ ریزه، پیت یا ریگ بگذارید و اطراف گلدان را با پیت مرطوب پر کنید تا آنجا که حتی لبهٔ گلدان (سفالی یا پلاسـتیکی) دیده نشود، با این کار شما یک باغچهٔ داخلی خانه درسـت کرده اید.

باغچه داخل خانه ممکن اسـت از ۵ گیاه کوچک تشکیل شده باشد یا کمي پرپشت تر باشد و چند گیاه سبز بـرگی و گلدار را در چند اشکوب بگیرد. اما مزیت های اصولی و شالودهٔ ساخت این باغچه های کوچک آپـارتمانی در همهٔ موارد مشابه اسـت. بعضی از مزایای گلدانهای گروهی در مورد باغچه های آپـارتمانی نیز صادق اسـت، مثل تأثیر چشمگیرتر، اسـتفاده مطلوب تر از گیاهان بـرگی و گلدار درجه دو، پوشش دادن ساقه های سخت و نامطلوب و بـرگهای زخمي، آسان تر شدن آبیاری، و ایجاد شرایط مرطوب در اطراف بـرگها. اما تأثیر طبیعی باغچهٔ داخل خانه به مراتب بیشتر اسـت تا گروه گلدانها زیرا وقتی باغچهٔ خانگی داشته باشید، در واقع باغبانی مي کنید.

به چند دلیل گیاهان در باغچه های آپـارتمانی بهتر ميرویند تا زمانی که در گلدانهای تکی باشند. رطوبت بالا، حفظ ریشهٔ گیاهان از تغییرات ناگهانی دما و آب جمع شده در زیر گلدانی از جمله مزایای باغچه آپـارتمانی اسـت. اما خطرهایی هم وجود دارد، مثلاً کاشت گیاهان نزدیک به هم، تهویه را کاهش مي دهد و فرصت بیشتری نیز بـرای آفات و بیماریها فراهم مي آورد تا به گیاهان حمله کنند. بـرای جلوگیری از شلوغی باغچهٔ داخل خانه، گیاهان را هرس کنید یا بیرون آورید و به محض مشاهدهٔ گلها و بـرگهای آلوده به قارچ، آنها را بچینید.

ساخت باغچه در آپارتمان باغچه های کوچک آپارتمانی

ساخت باغچه در آپـارتمان

نکاتی بـرای ساخت باغچه آپـارتمانی

گیاه

همهٔ گیاهان داخل باغچه تقریباً در شرایط یکسان رطوبت و گرما قرار دارند. نور نیز به یک اندازه به همهٔ گیاهان ميرسد، اما گیاهان وسط باغچه، اگر باغچه مربع شکل و بزرگ باشد، ممکن اسـت نسبت به گیاهان حاشیهٔ باغچه نور کمتری دریافت کنند. الگوی اسـتاندارد آن اسـت که در پشت همهٔ گیاهان، بوته های دایمي کاشت و لابه لای آنها گیاهان گلدار قرار داد.

گلدان

بهتر اسـت گیاهان را با گلدان در باغچه داخل خانه کاشت تا از گلدان بیرون آورده و سپس در باغچه نشا شوند. با این روش، گلدان بوته ها را هر از گاهی مي توان داخل خاک چرخاند تا از رشد یکطرفهٔ بوته ها جلوگیری شود. همچنین ميتوان گیاهان گلدار را پس از پـایان گل‌دهی بیرون آورد و گیاه دیگری را جانشین آنها کرد. تعویض گلدان بوته ها نیز با این روش ساده تر اسـت. گلدانها باید سوراخ زهکشی داشته باشند.

ساخت باغچه در آپارتمان باغچه های کوچک آپارتمانی

باغچه های کوچک آپـارتمانی

پیت (خاک گلدان)

باید مطمئن بود که خاک داخل باغچه آپـارتمانی به آن حد باشد که لبهٔ گلدانها را بپوشاند همچنین باید از دادن آب زیاد تا ان حد که خاک اشباع شود، خودداری کرد. خاک مرطوب این باغچهٔ داخلی خانه منبع رطوبتی خوبی بـرای اشکوب پـایینی بوته ها فراهم مي کند. اثر این کار آن اسـت که گیاه در این شرایط نسبت به زمانی که به صورت تک گلدان نگهداری شود، رشد بهتری دارد، زیرا گاهی زمان آبیاری تک گلدان ها به دلیل تعطیلی ها از نظم خارج مي شود.

فضای خیسی

بودن یا نبودن این فضا چندان مهم نیسـت، اما بهتر اسـت پیش از ریختن پیت یا خاک در جعبه، لایه ای از شن، درشت یا ریگ در ته آن ریخته شود.

جعبه باغچه

از بسیاری از مواد اولیه ميتوان جعبه باغچه داخل خانه را تهیه کرد. ظرفهای پلاسـتیکی، دیگ های مسی، جعبه های چوبی و غیره. اگر این جعبه از چوب ساخته شود بایسـتی سطح داخلی و گوشه های آن آب بندی گردد.

ساخت باغچه در آپارتمان باغچه های کوچک آپارتمانی

ساخت باغچه در تراس

مثال گل گیاهان آپـارتمانی بـرای باغچه آپـارتمانی

فیکوس با بـرگ‌های سبز پررنگ و ضخیم در گوشه‌ای از دکوراسیون آپـارتمان‌ها قرار دارد. گل بامبو همچنان یکی از محبوب‌ترین گیاهان آپـارتمانی اسـت که در یک گلدان بلور بلند، خود را مهمان گوشه‌ای پر نور از آپـارتمان‌ها کرده اسـت. وقتی بارها در نگهداری گل و گیاه آپـارتمانی شکسـت خوردند، گلفروشی گلدان سانسوریا را بـرای نگهداری در آپـارتمان پیشنهاد مي‌دهد و افراد سانسوریا با بـرگ‌های نواری شکلش را در یک گلدان قرار مي‌دهند و سعی مي‌کنند این بار در نگهداری این گیاه آپـارتمانی مقاوم شکسـت نخورند.

گیاهان سایه پروری مانند پتوس در دیوار خیلی از ادارات و خانه‌ها مشاهده مي‌شود، وقتی رد گیاه را روی دیوار مي‌گیریم به گلدان گیاهی مي‌رسیم که اغلب در کنجی از آپـارتمان که نور زیادی در قسمت وجود ندارد، مي‌رسیم. پتوس هم از گیاهان مقاوم آپـارتمانی اسـت و هانطور که اشاره شد سایه دوسـت اسـت و در شرایط کم نور نیز رشد مي‌کند. گل فتونیا معمولا همه را مجذوب خودش مي‌کند، هرچند نگهداری از آن نسبت به گیاهان آپـارتمانی دیگر دشوارتر باشد. گیاه فیتونیا با بـرگ‌های توی شکلش با رگبـرگ‌های صورتی رنگ اغلب در تراریوم نگهداری مي‌شود و در جایی که آفتاب مسـتقیم به بـرگ‌های حساس آن نتابد نگهداری مي‌شود.

ساخت باغچه در آپارتمان باغچه های کوچک آپارتمانی

اموزش ساخت باغچه در بالکن

مثال‌های زیادی از گل و گیاهان آپـارتمانی مقاوم مي‌توان زد، ولی این به این معنا نیسـت که از نگهداری آنها غافل شویم. گیاهان آپـارتمانی کم توقع هسـتند ولی به حداقل‌هایی مثل آب، نور کافی و خاک بـرای رشد نیاز دارند. بنابـراین لازمۀ داشتن یک باغچه کوچک آپـارتمانی از گیاهان آپـارتمانی، چه آنهایی که مقاوم هسـتند و چه آنهایی که کمتر صبورند باید شرایط مطلوب را فراهم کرد و نحوه نگهداری صحیح آنها را یاد گرفت.