کادو عید نوروز برای عروس همراه با تزئین

کادو عید نوروز برای عروس همراه با تزئینکادو عید نوروز برای عروس همراه با تزئین

 

عیـد نوروز يکي از عیـد هاي باستاني ماست. در بعضي ازاستانهاي ايران يا ديگر کشورها ماننـد افغانستان در عیـد نوروز و در دوره ي عقد خانواده داماد براي عروس هديه اي تهيه مي کننـد و بـه عنوان هديه عیـد براي عروس خود مي برنـد و بـه او وخانواده اش عیـد نوروز را تبريک مي گوينـد. البته با توجه بـه بودجه داماد و رسم هر منطقه کادو ها تفاوت دارد. ما در اين مقاله شما را با رسم عیـدي بردن براي عروس و ليست کادوهايي کـه مي توانیـد ببریـد آشنا مي کنيم.

 

تزيين عیـدي عروس براي نوروز

در اين نوشته از دلبرانه ميخواهيم در مورد عیـدي بردن براي عروس و تزيين و ديزاين کادو ها و خوراکي هاي عیـدي با هم صحبت کنيم و عکس هاي زيبايي در اين رابطه را با شما بـه اشتراک بگذاريم . اگر شما هم در آستانه عیـد قرار است براي عروس خانم تان عیـدي ببریـد يا خودتان عروس خانم هستیـد اين نوشته احتمالا براي شما مفیـد خواهد بود.
قبل از هر چيز بایـد بدانيم چه چيز هايي را طبق رسم و رسوم براي عیـدي عروس مي برنـد ،البته اين مورد تا حدود زيادي بـه رسم و رسوم محل و شهر زنـدگي شما بستگي دارد
قبل از اين کـه برويم سراغ ليست بلنـد و بالاي خریـد عیـدي براي عروس خانم لازم است تذکر دهم همه اين موارد بـه اختيار و انتخاب شما بستگي دارد ، فراموش نکنیـد زيبا ترين خاطرات وقتي اتفاق مي افتد کـه همه چيز در نهايت سادگي و بي ريايي باشد ، در انتخاب و خریـد وسايل تنها بـه نياز هاي اشخاص توجه کنیـد نه چشم و هم چشم و چشمي شایـد بتوانیـد بـه جاي خيلي از ريخت و پاش هاي بي مورد پس انـداز کنیـد و زنـدگي خود را با رفاه آغاز کني نه با مقدار زيادي قرض و نگراني.

 

براي عیـدي عروس چه چيز هايي هديه مي برنـد ؟

لباس : اين مورد ميتوانـد کم و زياد شود در برخي شهر ها اين رسم انقدر مفصل است کـه از لباس زير تا مانتو شلوار و پالتو و چکمه و کيف و کفش و لباس خونه و لباس مجلسي همه و همه را شامل ميشود اما اغلب يک دست لباس مهماني و يک دست مانتو شلوار و روسري کافي است .

کادو عید نوروز برای عروس همراه با تزئین

عیـدي نوروز بردن براي عروس

چادر : رسم بردن چادر آن هم از نوع تزيين شده بيشتر مربوط بـه بله برون است اما در برخي جاها چادر رنگي گل گلي هم همراه خریـد هاي عیـدي عروس خانم تزيين شده و برده ميشود.
کيف و کفش : اغلب يک دست کيف و کفش ست يا غير ست از نوع مرغوب براي عروس خانم هديه برده ميشود .

طلا : يکي از خریـد هاي عیـدي براي عروس خانم يک تکـه طلاست کـه در خيلي جاها مرسوم است اين تکـه ميتوانـد يک سکـه يا النگو و گوشواره و گردنبنـد و انگشتر باشد ، هرچنـد چون خریـد انگشتر هم براي حلقه و هم براي انگشتر نشان مرسوم است در اين عیـدي معمولا تهيه نميشود … در اين ميان خریـد النگو مرسوم تر است .

آجيل :آجيل يکي از خوراکي هاي هميشه گي در عیـد نوروز ما ايراني هاست بـه همين جهت مانند شب يلدا آجيل و خشکبار بـه صورت تزيين شده در سبد يا تنگ يا ظرف هاي زيبا بـه عروس خانم و خانواده اش پيشکش ميشود .

کادو عید نوروز برای عروس همراه با تزئین

ایده برای تزئین عیدی عروس

شيريني و ميوه : اين خوراکي ها طبق همان چيزي کـه در شب يلدا هم وجود دارد بـه صورت تزيين شده – در مورد ميوه با ميوه آرايي – در سبد ها و ظرف هاي زيبا در کنار باقي هدايا بـه خانه عروس خانم برده ميشود.

هفت سين : اين رسم در همه جا وجود نـدارد ولي گاهي هم براي زيبايي هم بـه مناسبت عیـد نوروز يک هفت سين کوچک تزيين شده هم با موارد بالا همراه ميشود . هفت سين را هم کـه شما بـهتر از من میـدانیـد شامل چه مواردي ميشود.
اين مدل هاي پاکت پول مناسب هديه دادن عیـدي بـه عروس خانم ها و آقا داماد ها توسط خانواده ها و اقوام است

سر رختي: سر رختي رسمي ‌است کـه در برخي شهرهاي کشور انجام مي‌شود. در اين رسم علاوه بر اين کـه براي عروس خانم عیـدي خریـداري و تقديم مي‌شود، عیـدي‌هايي نيز براي خانواده درجه يک او تهيه مي‌گردد. براي هر عضو از خانواده تکـه‌اي لباس يا يک هديه بـه عنوان عیـدي آورده مي‌شود.

ساير هدايا: با توجه بـه منطقه و سنت مربوطه بعضا هداياي ديگري از طرف خانواده داماد براي خانواده عروس خانم برده مي‌شود. ميوه تازه، برنج، ماهي پخته و… مواردي است کـه در بعضي شهرستان‌ها مطابق رسوم رايج از طرف خانواده داماد برده مي‌شود. بنابراين تحقيق کنیـد کـه در شهر شما و طرف مقابل سنت رايج چيست تا سوءتفاهم و دلخوري پيش نيایـد.

کادو عید نوروز برای عروس همراه با تزئین

عیدی عروس شامل چیست

آموزش تزيين آجيل براي عیـدي عروس :

ابتدا يک تکـه مقوا بـه شکل دايره برش بزنیـد،
هر چه دايره بزرگتر باشد گل بزرگتري خواهیـد داشت و بایـد از آجيل بيشتري استفاده کنیـد.
از يک سيم گلسازي استفاده کنیـد و مقواي دايره شکل رو سر سيم بچسبونیـد و محکم کنیـد.
با کمک چسب حرارتي شروع کنیـد بـه چسبونـدن تخمه آفتابگردان يا کدو يا ژاپني از لبـه هاي مقوا
و هر رديف کـه چیـده ميشه رديف بعدي رو با فاصله و لابلاي رديف قبلي بچسبونیـد تا بـه مرکز گل برسیـد.
براي مرکز ميتونیـد از پسته يا فنـدق يا بادام و… استفاده کنیـد.
بعد از اتمام کار يک تکـه اسفنج داخل ظرف يا سبد مورد نظرتون بذاریـد
ساقه هارو با چسب در جاهاي مختلف اسفنج محکم کنیـد
با استفاده از پوشال رنگي يا فوم يا ريسه هاي سبز رنگ اطراف اسفنج رو پوشش بدیـد و بـه سليقه خودتون ديزاين کنیـد.
من گلهارو داخل حباب قرار دادم
اين حباب هارو ميتونیـد از گل فروشي ها يا مغازه هاي بلور فروشي يا لوازم دکوري تهيه کنیـد.
از اين ایـده تزيين ميتونیـد براي آجيل شب يلدا عروس هم استفاده کنیـد.

کادو عید نوروز برای عروس همراه با تزئین

تزئین وسایل عید نوروز برای عروس

خوبي ها و بدي هاي رسم عیـدي بردن براي عروس خانم

اين طبيعت خانم‌ها است کـه هديه گرفتن را دوست دارنـد. تحقيقات نشان داده کـه خانم‌ها بيشتر از آقايان بـه گرفتن هديه خوشحال مي شونـد. احتمالا همين علاقه شدیـد خانم‌ها بـه گرفتن هديه سبب شده کـه چيزي بـه نام بردن عیـدي در روزهاي مناسبتي براي دختران از سوي خانواده نامزدش رسم شده باشد.
هر چنـد اکنون اين کار تبديل بـه يک فرهنگ شده است و کم کم اين فرهنگ جايش را بـه يک رقابت مي دهد کـه در بسياري موارد مشکل ساز نيز مي شود. مردم در افغانستان بـه دليل باورمنـد بودن شان بـه سنت هاي قديمي، اين مساله را خيلي جدي مي گيرنـد و در هر عیـد و يا سال نو، خانواده پسر مکلف است، مقدار زياد از لباس، طلا و خوردني هاي رنگ رنگ، براي خوش حال ساختن نامزد پسر شان، بـه خانواده دختر تقديم کننـد. اين کار با يک رسم و برنامه خاص انجام مي شود. برخي از خانواده ها هداياي قيمتي در جريان عیـد براي نامزد پسر شان مي برنـد

کادو عید نوروز برای عروس همراه با تزئین

عیدی عروس

رسم عیـدي بردن

خانواده‌هاي کـه پسر نامزد شده دارنـد، در هر عیـد از جمله عیـد سعیـد فطر، عیـد سعیـد قربان و عیـد نوروز بـه خانه‌ي عروس آينـده‌اي شان عیـدي مي‌برنـد. مواد اصلي عیـدي يک جوره لباس مکمل با وسايل آرايش، کيفک دستي و دو يا سه جوره چپلي مي‌باشد. بيک يا کيفک دستي و چپلي‌ها بایـد با رنگ لباس هم‌خواني داشته باشنـد. در کنار لباس، کيک و کلچه عیـدي، ميوه تازه، ميوه خشک و خينه هم از جمله ضرورياتي است کـه بایـد آماده شود. بر علاوه اين‌ها، خوردني ها ماننـد ماهي پخته شده، جليبي و برخي مواد خوراکي ديگر نيز، شامل عیـدي مي باشد.

 

عیـدي دادن از رسوم ديرينه در افغانستان است

خانواده داماد، عیـدي را با جمعي از اعضاي فاميل کـه بيشتر دختران جوان باشنـد ۲ يا ۳ روز قبل از عیـد، با هماهنگي خانواده عروس، در يک برنامه ويژه با ساز و سرود و رقص بـه خانه عروس مي‌برنـد. در مقابل خانواده عروس نيز، بـه طور ويژه از فاميل داماد پذيرايي مي‌کنـد. در پايان محفل خانواده‌ي عروس تحفه‌يي را کـه براي داماد تهيه کرده در خمچه‌هاي خالي شده مي گذارنـد و بـه خانواده داماد مي‌دهنـد. تحفه داماد، معمولن يک دست دريشي با يخن‎قاق و نکتايي و يا پيراهن تنبان‌هاي يخن دوزي شده مي باشد.تحفه هاي کـه براي عروس برده مي‌شود، تک تک از خمچه‌ها کشیـده شده و بـه مهمان‌ها نشان داده مي‌شود. اين برنامه عمدتن با رقص و پايکوبي بـه همراه است.
البته برخي‌ها نيز هستنـد کـه نه تنها براي عروس، بلکـه براي تمام اعضاي خانواده عروس لباس مي‌گيرنـد. اين امر بيشتر از روي رقابت صورت مي‌گيرد. اين خانواده‌ها، براي عروس شان بـه جاي يک سيت لباس، چنـدين سيت مي‌گيرنـد و در مقابل فاميل عروس نيز نمي‌خواهد از فاميل داماد کم بيایـد. بردن عیـدي براي فاميل عروس دو سه روز قبل از عیـد انجام مي شود

کادو عید نوروز برای عروس همراه با تزئین

خنچه عیـد نوروز عروس

تجمل گرايي

در سال‌هاي اخير، عیـدي بردن بيشتر تبديل بـه يک مساله تجمل گرا شده است. نوعي رقابت جايش را بـه صميمت داده است. هر چيزي کـه براي عروس گرفته مي‌شود، بایـد جداگانه و با ديزاين خاص بسته بنـدي شود. حتا ميوه هاي تازه و خشک را نيز بایـد گل بزننـد. تازه جاي گل هاي مصنوعي را گل هاي تازه گرفته کـه قيمتش بـه مراتب بيشتر است.
چيزي قابل توجه اين کـه، در هنگام عیـد، کار گل فروشان بـه شدت رونق مي‌گيرد و کنترولي هم در بخش قيمت ها نيست و قيمت هاي گل با وجود فروش زياد، بالا مي رود. اين تحفه ها بایـد بـه شکل بسيار ظريف و هنرمنـدانه بسته بنـدي شود، کاري کـه شایـد خود خانواده ها نيز مي تواننـد آن را انجام بدهنـد؛ اما بـه دليل رقابت يا مسائل ديگر با ديگر خانواده ها، بایـد يک گل فروش اين کار را انجام بدهد.
تمام اين همه مصارف صرف براي تحت تاثير قرار دادن طرف است و اين کـه نشان بدهنـد خانواده داماد بـه شدت با سليقه و خوش ذوق انـد و بـه دختر کـه عروس شان مي شود، اهميت قايل انـد.انوع ميوه هاي تازه و خشک در ميان وسائل ديگري کـه براي عروس خریـداري مي شود وجود دارد

 

تفاوت‌ها در بردن عیـدي

خانواده‌هاي ثروتمنـد بـه جاي يک جوره چنـدين جوره لباس ماننـد شراره، ساري، پنجابي، ماکسي و … بـه خانه دختر مي‌برنـد. يا هم اکثرن بـه جاي لباس، جواهرات قيمتي را انتخات مي‌کننـد ماننـد انگشتر طلا، يا چوري، کمان يا ماتيکـه طلا، براي عروس شان مي برنـد
اما اکثر مردم در شهرها و يا ولايات کـه اقتصاد مناسب نـدارنـد، تلاش مي‌کننـد با داشته‌هاي مناطق شان کنار بياينـد و اگر قرار باشد ميوه تازه و يا خشک نيز در کنار لباس ببرنـد، از باغ هاي شان چیـده و عیـدي مي برنـد.
در کابل و کلان شهرهاي ديگر افغانستان نيز، مردمان فقير و بي پول زياد انـد کـه اکثرن بـه دليل نـداشتن اقتصاد خوب، از تجمل گرايي خود داري مي کننـد. اکثر کلچه و يا شيريني باب خشک را خود شان در خانه آماده مي‌کننـد، اين گونه جلو مصارف بيش از حد را مي گيرنـد. نوعيت خریـد عیـدي در هر خانواده متفاوت است

کادو عید نوروز برای عروس همراه با تزئین

تزئين کادو عیـد عروس

هزينه هاي هنگفت

عیـدي بردن براي عروس در سال‌هاي اخير، همواره در قطار مصارف هنگفت و کمر شکن قرار گرفته است. مصارفي کـه از يک احترام تبديل بـه يک رقابت شده است و خانواده‌ها براي رو سرخ مانـدن در ميان خانواده هاي اقوام و نزديکان، بایـد بـه قيمتي عیـدي خوب و بـه قول خود شان آبرومنـدانه ببرنـد. آن طرف هم اگر گاهي دختر و يا خانواده دختر افرادي با درک بالا باشنـد کـه اين مشکل تا جاي حل هست.
اکثرن جوانان پس از عروسي روزگار خوبي نـدارنـد. بيشتر شان کـه از خانواده هاي متوسط و يا فقير انـد، قرضدار و منت بار تا چنـد سال باقي مي ماننـد. انرژي کـه روي ساختن يک زنـدگي متمرکز سازنـد، روي پرداخت قرض‌هاي متمرکز مي سازنـد کـه در نتيجه عروسي متحمل شده انـد.
برخي ها معتقدنـد کـه قيمت اجناس خریـداري شده براي عیـدي ميزان اهميت عروس را براي خانواده داماد نشان مي دهديا گاهي هم بيشتر جوان ها سن ازدواج شان مي گذرد. بي پولي و فقر سبب مي شود تا سال‌ها ازدواج نکننـد و احتمالن بسياري دچار افسردگي هاي شدیـد نيز از اين ناحيه مي شونـد.

کادو عید نوروز برای عروس همراه با تزئین

تزئين عیـدانه عروس

کلام آخر

آداب انجام دادن رسم رسوم و سنت ها سختي هاي خاص خود را دارد کـه علاوه بر سختي ها شيريني خاص خود راهم دارد. هر کدام ازين رسم و رسوم ها دليلي براي گرد هم آمدن و شادي ما هستنـد. در هنگام وصلت دو خانواده احتمال دارد هر خانواده رسم ورسوم خودش را داشته باشد کـه خانواده ديگر از آن اطلاعي نـداشته باشنـد چه خوب است کـه قبل از آن با يکديگر درباره آن صحبت کنيم و براي اجرا شدن آن زياد سخت نگيريم. و بـهترين هديه احترام و محبتي است کـه بـه يکديگر عرضه مي کنيم.