اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

 

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

اردیبهشت که میشود دلم هوای شیراز را می کند کنارش بنشینی فاتحه ای بخوانی و حافظ جیبی خود را باز کنی و فالی بزنی و باز قرعه به نام تو افتد . تویی که از عاشقی فقط رفتنش را بلد بودی ، دم حافظ گرم که هربار به سراغش می روم دلداریم میدهد .

یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور 

کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور

حافظ جان کدام یوسف گم گشته کسی که با پای خودش می رود مگر یوسف گم گشته میشود؟

نه حافظ جان او رفت ، ما که بیخیالش شدیم توهم بیخیالش شو

حافظ جان برایم از او می گویی؟

 

آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست

هر کجا هست خدایا به سلامت دارش

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

حافظ کجای کاری ؟

گفتی غمت سر آید این عمر بود

سر آمد

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

اشعار زیبای حافظ برای پروفایل

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

شعر های زیبای حافظ برای پروفایل

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

اشعار حافظ در وصف خدا برای پروفایل

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

شعرهای عاشقانه حافظ برای پروفایل

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

بسوخت حافظ و

کس حال او

به یار نگفت

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

اشعار حافظ در وصف دوست برای پروفایل

اوقات خوش آن بود

که با دوست به سر رفت

باقی همه بی حاصلی و بی خبری است

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

اشعار عاشقانه حافظ برای پروفایل

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

شعر های زیبای عاشقانه حافظ یرای پروفایل

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

اشعار غمگین حافظ برای پوفایل

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

دل بی تو به جان امد

وقت ست که باز آیی

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

شعر های مفهومی و زیبای حافظ شیرازی برای پروفایل

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

پروفایل های زیبا و خواص برای شما همراه با اشعار زیبای حضرت حافظ

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

اشعار زیبا حافظ برای خدا

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

شعر های عرفانی حافظ برای پروفایل

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

عکس پروفایل حافظ شیرازی

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

می سوزم از فراغت روی از جفا بگردان

هجران بلای ما شد یا رب بلا بگردان

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

پروفایل زیبای عاشقانه و عارفانه حافظ

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

عاقلان

نقطه پرگار وجودند ولی

عشق داند که در این دایره

سرگردانند

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

زلف بر باده مده

تاندهی بر بادم

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

هر آن کس که جانب اهل خدا نگه دارد

خداش در همه حال ز بلا نگه دارد

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

بالا بلند عشوه گر نقش بازمن

کوتاه کرد

قصه ی زهد دراز من…

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

شعر های زیبا ی حافظ شیرازی برای پروفایل

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

یا رب اندر کنف سایه آن سرو بلند

گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

اشعار زیبا و خواندنی حافظ شیرازی برای پروفایل

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

پخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند

باده ازجام تجلی صفاتم دادند

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

الا یا ایها الساقی ادر کاساو وناولها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

پروفایل شعر حافظ در مورد خدا

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

معرفت در گرانی است به هرکس ندهند

پر طاوس قشنگ است به کرکس ندهند

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست

رهروی باید

جهان سوزی

نه خامی بی غمی

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

من و ساقی به تازیم و بنیدش براندازیم

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

مدامم مست میدارد نسیم جعد گیسویت

خرابم می کند هردم فریب چشم جادویت

اشعار عاشقانه حافظ شیرازی برای پروفایل

ای که گفتی

جان بده تا باشدت آرام جان

جان به غم هایش سپردم

نیست آرام هنوز