روش ساده پاک کردن ریمل

روش ساده پاک کردن ریمل

روش ساده پاک کردن ریمل

 

ریمل زدن یکی از بخش‌های اصلی آرایش اکثر خانم‌ها را تشکیل مي‌دهد که این کار با بلنـدتر و حجیم کردن مژه‌ها به زیبایی چشم کمک مي‌کنـد اما پاک کردن ریمل مخصوصا ریمل‌های ضدآب کار ساده‌ای نیسـت و دشوار بودن آن ممکن اسـت شما را از اسـتفاده از ریمل به کلی منصرف کنـد. روش‌های مختلفی برای پاک کردن ریمل وجود دارد مانندا اسـتفاده از پاک کننـده‌های آرایش یا اسـتفاده از مواد طبیعی موجود در منزل. در این مقاله بهترین روش‌ها را برای این کار معرفی مي‌کنیم و خواهیم گفت که این کار را چطور انجام دهید تا بدون کثیف‌کاری و به سرعت چشمان شما تميز شود.

اسـتفاده از مواد طبیعی برای پاک کردن ریمل

به کار بردن مقدار کمي روغن نارگیل : روغن نارگیل یکی از بهترین مواد برای پاک کردن ریمل به خصوص ریمل ضدآب اسـت که خاصیت مرطوب کننـدگی هم برای پوسـت دارد. این روغن در دمای اتاق جامد اسـت و اسـتفاده کردن از آن آسان اسـت و تنها یک نخود از آن مي‌توانـد چشمانتان را کاملا تميز کنـد. البته مواظب باشید که این روغن وارد چشمانتان نشود چون باعث تاری موقت دید خواهد شد.

اگر پوسـت حساس یا مسـتعد آکنه دارید از روغن جوجوبا اسـتفاده کنید: روغن جوجوبا در حقیقت روغن نیسـت و خاصیت ضدکومدون‌زا دارد و ضد آلرژی اسـت پس اگر نگران جوش زدن یا التهاب با روغن نارگیل هسـتید از این ماده اسـتفاده کنید. روغن جوجوبا خاصیت مرطوب کننـدگی هم دارد و باعث حجم دادن به مژه‌ها نیز مي‌شود.

برای ساخت پاک کننـده دوفازی از ترکیب روغن زیتون و نارون کوهی اسـتفاده کنید: نارون کوهی ماده‌ای طبیعی اسـت که باعث کاهش پف اطراف چشم مي‌شود و همزمان به تميز شدن ریمل هم منجر مي‌شود. برای ساختن این پاک کننـده طبیعی مقدار مساوی از نارون کوهی و روغن زیتون را در یک ظرف با هم ترکیب کنید و خوب هم بزنید. این دو ماده به صورت جداگانه در پاک شدن ریمل موثرنـد اما در کنار هم اثر بهتری دارنـد.

روش ساده پاک کردن ریمل

روش ساده و راحت پاک کردن ریمل ضد آب

اسـتفاده از روغن آووکادو : یکی از بهترین مرطوب کننـده‌های طبیعی روغن آووکادو اسـت و به راحتی مواد آرایشی را در خود حل مي‌کنـد. روغن آووکادو را ترجیحا از خود ميوه آن بگیرید تا خالص و طبیعی باشد را در شیشه تیره نگهداری کنید تا اثر مانـدگارتری داشته باشد.

 

اسـتفاده از محصولات آماده برای پاک کردن ریمل

تهیه کردن یک پاک کننـده آرایش چشم مناسب برای پوسـت خود : گونه ها بیشماری از این محصولات در بازار وجود دارنـد و برای محدود کردن انتخاب خود ابتدا باید نوع پوسـت خود را مشخص کنید و پاک کننـده آرایش چشم مناسب برای پوسـت خود را انتخاب کنید. اگر پوسـت شما چرب و مسـتعد جوش اسـت از گونه ها فاقد چربی اسـتفاده کنید اما توجه کنید که برای پاک کردن ریمل ضدآب اسـتفاده از پاک کننـده حاوی چربی ضروری اسـت و اگر پوسـت حساسی دارید گونه ها فاقد بو را انتخاب کنید. اگر چشمانتان حساس اسـت یا از لنز اسـتفاده مي‌کنید باید یک پاک کننـده با pH مناسب انتخاب کنید. پاک کننـده‌ای که ميزان اسیدیته آن با اشک چشم یکسان باشد (بین ۶.۹ تا ۷.۵) بهترین انتخاب برای پیشگیری از تحریک چشم اسـت. پاک کننـده‌های دوفازی هم برای اسـتفاده روزمره مناسب هسـتنـد و قبل از اسـتفاده باید تکان داده شونـد. پاک کننـده‌های برپایه آب هم برای کسانی که از ریمل ضدآب اسـتفاده نمي‌کننـد و پوسـت حساس یا چربی دارنـد مناسب اسـت.

روش ساده پاک کردن ریمل

روش پاک کردن ریمل ضد آب با شامپو بچه

  اسـتفاده از شامپو بچه : اگر پاک کننـده آرایش چشم شما تمام شده یا در دسـترس نیسـت بهترین روش برای تميز کردن چشم، شسـتن آن با شامپو بچه اسـت. توجه کنید که شامپو بچه‌ای که اسـتفاده مي‌کنید بدون بو و عطر باشد و حتما فرمول بدون اشک داشته باشد.

زمانی که قصد شسـتن صورت را نـدارید از یک دسـتمال پاک کننـده آرایش اسـتفاده کنید: گاهی وقت کافی برای شسـتن چشم و صورت یا دسـترسی به آب برای این کار وجود نـدارد. در این شرایط دسـتمال‌های پاک کننـده آرایش بهترین انتخاب هسـتنـد اما سعی کنید زیاد از این وسیله اسـتفاده نکنید چون ممکن اسـت باعث خشکی اطراف چشم شود. اگر از دسـتمال پاک کننـده آرایش غیر از آرایش چشم اسـتفاده مي‌کنید توجه کنید که حتما فاقد الکل باشد.

اسـتفاده از وازلین  به مقدار خیلی کم : کارشناسان توصیه مي‌کننـد از وازلین برای پاک کردن ریمل اسـتفاده نکنید چون این ماده مسـتقیما از نفت به دسـت مي‌آید و چیزی نیسـت که مناسب اسـتفاده در اطراف چشم باشد. اما اگر مجبور شدید این کار ار انجام دهید آن را به مقدار بسیار کم و به نـدرت به کار ببرید.

 

روش پاک کردن ریمل

روش ساده پاک کردن ریمل

روش پاک کردن ریمل بدون آسیب به مژه

یک پنبه یا دسـتمال کاغذی را به پاک کننـده آرایش آغشته کنید: پس از آن که تصميم گرفتید از چه ماده‌ای برای پاک کردن و تميز کردن ریمل خود اسـتفاده کنید (طبیعی یا مصنوعی) یک پد آرایشی تميز را بردارید و به این ماده آغشته کنید تا حدی که اشباع شود اما روی صورتتان نچکد. ترجیحا از پنبه اسـتفاده نکنید چون الیاف ان ممکن اسـت به مژه‌ها بچسبد. اگر مطمئن نیسـتید پوسـت شما چه واکنشی به ماده خواهد داشت ابتدا کمي از آن را روی مچ دسـت خود امتحان کنید، اگر واکنشی مشاهده نکردید مي‌توانید این ماده را اطراف چشم خود اسـتفاده کنید.

دسـتمال خیس را بیسـت ثانیه روی چشمان بسـته خود نگه دارید: حال چشمانتان را ببنـدید و این دسـتمال آغشته به پاک کننـده را روی یک چشم بگذارید و کمي روی مژه‌ها فشار دهید تا بافت ریمل شروع به شکسـتن کنـد. دسـتمال را روی چشم‌ها نمالید.

ریمل را به آرامي پاک کنید: حال دسـتمال را به سمت پایین حرکت دهید تا ریمل پاک شود سپس دسـتمال را برگردانید و با طرف تميز آن مژه‌ها را به سمت بالا حرکت دهید. اگر ریمل شما ضدآب اسـت باید تلاش بیشتری برای پاک شدن آن انجام دهید. این کارها را برای چشم دیگر خود با یک دسـتمال نو تکرار کنید. در انتها مي‌توانید تکه‌های جامانـده ریمل را با یک پنبه آغشته به پاک کننـده از زیر مژه‌ها و اطراف چشم تميز کنید.

صورت خود را با یک پاک کننـده مناسب بشویید: دقت کنید که پاک کردن آرایش آخرین مرحله کار شما قبل از خواب نیسـت و قبل از آن باید پوسـت خود را پاک کنید. بنابراین پس از پاک کردن آرایش از یک پاک کننـده صورت مناسب برای پوسـت خود اسـتفاده کرده و آلودگی‌ها و چربی باقی مانـده روی پوسـت خود را پاک کنید.

ریمل را با انگشتانتان جدا نکنید: کنـدن قطعات ریمل از مژه‌ها باعث کنـده شدن مژه‌های شما یا سسـت شدن ریشه آن مي‌شود. از آنجایی که رشد مجدد مژه‌ها یک تا دو ماه طول مي‌کشد پس این کار را انجام نـدهید و به روش بیان شده مژه‌ها را پاک کنید.

روش ساده پاک کردن ریمل

پاك كردن ريمل از لباس

با آرایش نخوابید: شاید یکی دو شب مانـدن ریمل روی مژه‌ها اشکالی نـداشته باشد اما اگر هر شب همين کار را تکرار کنید و با ریمل روی مژه‌ها بخوابید ممکن اسـت به عفونت ریشه مژه (گل مژه) و یا عفونت چشم مبتلا شوید. علاوه بر این، این کار لکه‌های ریمل را روی روبالشی شما به جا مي‌گذارد که به قسمت‌های دیگر پوسـت هم منتقل مي‌شود.

 

روش پاک کردن ریمل ضدآب از روی لباس

اگر روی لباسـتان لک ریمل ایجاد شد، مراحل زیر را به دقت انجام دهید تا کاملا پاک شود:

1. ابتدا با یک دسـتمال پارچه ای یا کاغذی تميز، جرم اصلی ریمل را پاک کنید. دسـتمال را روی پارچه نکشید، بلکه روی لک قرار دهید ، کمي فشار دهید و بلنـد کنید و بعد دوباره با یک قسمت تميز دیگر، تکرار کنید.

2. روی لک، مایع ظرفشویی بریزید و کمي صبر کنید تا به داخل تار و پود پارچه نفوذ کنـد.

3. بعد از چنـد دقیقه، لباس را زیر شیر آب روی یک سطح صاف پهن کنید و آب را روی آن باز کنید تا لک و شوینـده را ببرد.

4. مرحله سوم را چنـد بار تکرار کنید تا لک کاملا پاک شود

مطالب بیشتر :

طرز تهیه ماسک خانگی برای جوش صورت

روش های طلایی پاکسازی صورت در خانه